Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Zbory, zariadenia a iné cirkevné inštitúcie pomáhajúce utečencom z Ukrajiny majú možnosť uchádzať sa o projekty v troch kolách. 

V prvom kole sa vyhlasuje výzva na projekty zamerané na jeden z 2 druhov cieľov: 
  1. refundácia nákladov na energie (elektriny a plynu) v zariadeniach, ktoré ubytovali utečencov – uzávierka podávania žiadostí je do 8. 7. 2022 
  2. financovanie ukrajinsky hovoriacich učiteľov/asistentov/koordinátorov v cirkevných inštitúciách – uzávierka podávania žiadostí je do 20. 7. 2022.
Informácie o vyplnení a podávaní žiadostí budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční 01. 07. 2022 o 14:00 hod. V prípade záujmu o účasť na webinári nezabudnite vyplniť krátky Google formulár: https://forms.gle/R7dage4k2uTeLT3u8, na základe ktorého vám bude prostredníctvom mailu zaslaný odkaz spolu s prihlasovacími údajmi. Ďalšie informácie spolu s potrebnými materiálmi budú postupne aktualizované na oficiálnych webových stránkach ECAV.