Zbierka na pomoc Ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUALIZÁCIA: Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB.

Sem môžu záujemcovia posielať svoje dary, o ktorých použití budeme samozrejme informovať. Doteraz platný a zverejnený účet s variabilným symbolom zostane aktuálny, príspevky z neho však budeme smerovať na spomenutý transparentný účet, ktorý dávame do vašej pozornosti a prosíme o jeho prioritné použitie. 

LINK na účet:  https://tinyurl.com/ecav-ukrajina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratia a sestry, vyhlasujeme Zbierku pre Ukrajinu.

Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu. 

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme do kolónky "Adresát" uviesť: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Charkov) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!