Regionálne centrum pre zber podnetov od Ukrajincov

Regionálne centrum pre zber podnetov od Ukrajincov

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku spustila regionálne centrum pre zber podnetov od Ukrajincov ohľadom pomoci, ktorú im poskytujeme na Slovensku.

Virtuálne centrum zriadila nemecká organizácia Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), ktorá realizuje program na podporu utečencov z Ukrajiny v krajinách V4, vrátane Rumunska a Moldavska.

Zatiaľ online centrum bude fungovať len v ukrajinskom jazyku vo forme dištančnej virtuálnej komunikácie prostredníctvom chatbotu a mailovania.

Ako sa dostať na virtuálnu ústredňu:
Stačí naskenovať QR kód

Prečo je dôležitý nástroj podnetov a sťažnosti:
- Umožní nám všetkým zozbierať anonymizované informácie o tom, aké sú potreby, kde vznikajú konflikty alebo nezrovnalosti.
- Pomôže nám skvalitniť svoju prácu a zvýšiť ochranu pre zraniteľných ľudí.
- Podporí kvalitný a dôstojný život komunít odídencov na Slovensku.

V prípade otázok poprosím kontaktujte Evanjelickú diakoniu na mail ua@diakonia.sk