Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

V dňoch 5. – 7.12.2022 sme uskutočnili našu prvú cestu na Ukrajinu do mesta Bila Cerkva, ktoré je vzdialené cca. 80 km južne od Kyjeva. Dôvodom tejto cesty bolo doručenie humanitárnej pomoci, ktorá obsahovala generátory na výrobu elektrickej energie (7 ks), teplé oblečenie (200 kg), jedlo (200 kg), plienky (60 kg). Impulzom pre túto pomoc bola správa od pastora Scotta Younta, ktorý so svojou manželkou Lenou, 8 mesiacov bývali v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove. Keď sa v októbri vrátili naspäť do Bilej Cerkvi, kde žijú, napísali nám, čo všetko by potrebovali doviezť na Ukrajinu. Vďaka tejto ich prosbe sme veľmi konkrétne zažili ako funguje Kristova cirkev.

Generátory sme zakúpili vďaka finančnej podpore organizácie Spiritual Orphans Network (SON) (https://sonetwork.org), ktorá znášala aj náklady na dopravu. Oblečenie a plienky vyzbierali veriaci z cirkevných zborov Tatranského seniorátu (Batizovce, Gerlachov, Kežmarok, Poprad, Poprad – Matejovce). S hladkým prechodom cez hraničný prechod Vyšné Nemecké nám pomohla Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, ktorá pre nás zabezpečila vydanie certifikátu pre humanitárny koridor na Ukrajinu a pomohla aj svojimi kontaktmi a činnosťou, aby sa humanitárna pomoc plynulejšie dostala núdznym na územie Ukrajiny. Počas celej cesty tam aj späť (cca. 2100 km) sme vnímali, že mnoho ľudí na nás myslí vo svojich modlitbách.

Humanitárnu pomoc sme vyložili v meste Bila Cerkva. Odtiaľ ju miestni kresťania budú voziť ďalej na východ Ukrajiny neďaleko frontu ľuďom, ktorí tam žijú v zúfalej núdzi. 
 

Galéria k článku

Vladimír Maťaš