Jazykové kurzy slovenčiny

Jazykové kurzy slovenčiny

Jazykové kurzy slovenčiny realizované Evanjelickou diakoniou spolu so Slovenským Červeným krížom a Územným spolkom Orava, majú nový čas a dni konania.
Ukrajinských priateľov z okolia pozývame srdečne osvojiť si jazyk.