Slovensko - ukrajinské popoludnie

Slovensko - ukrajinské popoludnie

Vo štvrtok 25. mája 2023 v Kaštieli Záturčie zorganizovala Evanjelická diakonia ukrajinsko-slovenské popoludnie s bohatým programom. Stretli sa ukrajinskí odídenci všetkých vekových kategórií z Martina a okolia. 

Evanjelická diakonia napomáha ich začleneniu do života na Slovensku v spolupráci s odbornými partnerskými organizáciami ako napríklad K.A.B.A. Slovensko a miestnymi úradmi práce. 
Podujatiu doprialo atmosféru aj počasie, keď po predchádzajúcich daždivých dňoch sme pohybové hry, spevácku súťaž slovenských a ukrajinských piesní a drobné kreatívne aktivity mohli absolvovať v parku kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatky.

Na stretnutí bol čas aj na rozhovory integračného tímu a zdieľanie praktických skúseností z každodennej činnosti práce s odídencami. S mnohými ukrajinskými účastníkmi stretnutia sme konverzovali v slovenčine a radi sme počuli, že aj vďaka našim jazykovým kurzom a kariérnemu poradenstvu postupne nachádzajú pracovné uplatnenie na Slovensku.

Aktivity Evanjelickej diakonie v programe integrácie ukrajinských odídencov na Slovensku sú možné aj vďaka podpore Diakonie Katastrophenhilfe.

Galéria k článku

Diakonia ECAV