Spravodajstvo

Newsletter ECAV nájdete opäť vo svojich e-mailoch

Newsletter ECAV nájdete opäť vo svojich e-mailoch

⛪ Pozvánky, aktuálne informácie, tipy na knihu, podcast či darcovstvo. To všetko nájdete v novom informačnom liste zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prajeme vám príjemné čítanie. https://mailchi.mp/000a46e3c2be/ecavnews210909

Nezabudnutí susedia 9.9.2021 od 10:00

Nezabudnutí susedia 9.9.2021 od 10:00

Spomienková tryzna začína o 10.00 hod. na židovskom cintoríne vo Zvolene rovnako ako v ďalších 67 miestach a obciach na Slovensku. Príďte si uctiť ľudí, ktorí sa nedožili mierových časov. Vzdáme poctu aj tým, ktorí v ťažkých časoch pomáhali, za čo boli ocenení štátom Izrael.

Zasadal konvent Východného dištriktu: Kde poklad, tam srdce

Zasadal konvent Východného dištriktu: Kde poklad, tam srdce

V sobotu 4. septembra 2021 sa v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove uskutočnil výročný Dištriktuálny konvent VD, aby zmapoval duchovný a hospodársky život Východného dištriktu za rok 2020.

Kaplánske skúšky 2021

Kaplánske skúšky 2021

Kaplánske skúšky sa konali dňa 8. septembra 2021 na Generálnom biskupskom úrade. Skúškam predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Na kaplánske skúšky sa prihlásili 2 absolventi EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Spomienková tryzna 9. septembra 2021

Spomienková tryzna 9. septembra 2021

Pridajte sa k spomienkovej tryzne za obete holokaustu na území Slovenska. Spoločne chceme vyjadriť pozostalým a svedkom desivej tragédie ľútosť nad každým skutkom či slovom, ktorý schvaľoval deportáciu Židov do koncentračných táborov a ich vysídlenie z nášho územia.

Rekonštrukcia telocvične a školskej klubovne

Rekonštrukcia telocvične a školskej klubovne

Na Evanjelickej spojenej škole v Prešove 2. septembra 2021, na začiatku nového školského roka slávnostne otvorili zrekonštruované priestory telocvične a školskej klubovne.

Zvony v Nadlaku

Zvony v Nadlaku

Dňa 29.7.2021 sme navštívili a nahrali zvony Slovenského Evanjelického kostola v rumunskom meste Nadlak.

Vzdelávanie kaplánov vo Svätom Jure 2021

Vzdelávanie kaplánov vo Svätom Jure 2021

V dňoch 30.8. – 2.9.2021 sa v školiacom účelovom zariadení Agapé vo Svätom Jure, konalo ďalšie vzdelávanie kaplánov ECAV na Slovensku pod vedením sestry farárky z CZ Liptovský Ondrej Mgr. Kataríny Hudákovej.

Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (5. september 2021)

Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (5. september 2021)

Newsletter ECAV po lete opäť

Newsletter ECAV po lete opäť

⛪ Po lete sme tu opäť s novinkami zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prajeme vám príjemné čítanie.  https://mailchi.mp/68c2fb4f10fe/ecavnews210902

Znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši

Znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši

Vojenský cintorín na Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši je miestom odpočinku 1370 vojakov 1. Československého armádneho zboru. Toto pietne miesto na kóte 748 mesto zrekonštruovalo práve v roku šesťdesiateho výročia prvého sprístupnenia areálu verejnosti.

Obetiam tornáda na Morave vyzbierali slovenskí evanjelici takmer 55 000 eur

Obetiam tornáda na Morave vyzbierali slovenskí evanjelici takmer 55 000 eur

Výťažok verejnej zbierky pre našich bratov a sestry na Morave, ktorú vyhlásila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku po ničivom tornáde, predstavuje sumu 54 261,30. Srdečne ďakujeme všetkým štedrým darcom- jednotlivcom, cirkevným zborom či iným organizáciám. Ďakujeme aj mnohým z vás, ktorí priamo na mieste pomáhali pri odstraňovaní škôd a prispeli tak prácou vlastných rúk. 

Vo Východnej aj v Štrbe spomínali na Pavla Tomka

Vo Východnej aj v Štrbe spomínali na Pavla Tomka

Pri príležitosti 120. výročia narodenia evanjelického farára Pavla Tomku sa v dňoch 28. - 29. augusta 2021 konali v Štrbe a vo Východnej spomienkové podujatia. Zúčastnili sa na nich členovia rodiny brata farára a takisto bratia a sestry z cirkevných zborov a oboch obcí.

Kampaň „Za otvorené školy“

Kampaň „Za otvorené školy“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa vo štvrtok 26. augusta stretol s riaditeľmi piatich evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu (VD). V Dvorane Starého kolégia v Prešove spolu s predsedníctvom Východného dištriktu – biskupom Petrom Mihočom  a dozorcom Ľubomírom Pankuchom, diskutovali o pandemických opatreniach súvisiacich s otvorením nového školského roka, či financovaním školstva.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Tomko

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Tomko

Pred 120 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, PUBLICISTA, REDAKTOR a PREDSEDA SEM Pavel Tomko. Narodil sa 26.8.1901 v Štrbe a zomrel 29.10.1972 v Liptovskom Mikuláši.

Synoda sa stretne opäť v septembri

Synoda sa stretne opäť v septembri

Prioritne témou hospodárenia, legislatívnymi úlohami a financovaním sa bude zaoberať Synoda na svojom zasadnutí 10. – 11. septembra 2021, opäť v Trenčianskych Tepliciach.

Voľby generálneho dozorcu sa budú opakovať

Voľby generálneho dozorcu sa budú opakovať

V pondelok 23. augusta sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia komisia, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

Vzácna návšteva v košeckej diakonii, ocenenie v rámci akcie „Deň pre vás“

V sobotu 21. augusta 2021 navštívil najväčšie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ, grécko-katolícky arcibiskup z Košíc. Návšteva sa uskutočnila na základe dobrých, ekumenických vzťahov s vedením SED Košeca, pri príležitosti celoslovenskej púte RKC na známej hore Butkov – Ladce, kde pán arcibiskup mal v popoludňajších hodinách homíliu ku takmer šesťtisícom prítomným pútnikom.

Voľby sa budú opakovať

Voľby sa budú opakovať

V priestoroch GBÚ v Bratislave sa dnes stretli členovia generálneho presbyterstva pri príležitosti sčítania hlasov z volieb na post generálneho dozorcu ECAV. Z celkového počtu 11 493 zúčastnených konventuálov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľby sa budú opakovať.

Pohrebná počestnosť v Pánu zosnulej PhDr. Ľubici Juríčkovej

Pohrebná počestnosť v Pánu zosnulej PhDr. Ľubici Juríčkovej

Evanjelický kostol v Považskej Bystrici sa stal v nedeľu 15. augusta 2021 miestom poslednej rozlúčky so vzácnou ženou, Ľubicou Juríčkovou. Zomrela náhle v považskobystrickej nemocnici zaopatrená sv. Večerou Pánovou vo veku 72 rokov života. Zosnulá spolusestra bola dlhoročnou poddozorkyňou a kronikárkou nášho cirkevného zboru.

Reflexia a Výzva k modlitbám

Reflexia a Výzva k modlitbám

Na Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky sme mimoriadne znepokojení a smutní z vývoja udalosti v Afganistane po odchode medzinárodných síl. Odchod spojeneckých vojsk sprevádzajú varovania, že krajina môže upadnúť ešte do väčšieho chaosu. Fundamentalistický Taliban získal vojenskú kontrolu nad krajinou a s ním je spojená hrozba návratu terorizmu a nárast imigračnej vlny utečencov.

3. Deň Gemerského seniorátu sa úspešne zrealizoval v Rejdovej

3. Deň Gemerského seniorátu sa úspešne zrealizoval v Rejdovej

Už tretí rok po sebe sa v Gemerskom senioráte podarilo s Božou pomocou zrealizovať Deň Gemerského seniorátu. Myšlienka, ktorá stála na samotnom počiatku, sa niesla v tom zmysle, aby sme sa aspoň jednu v nedeľu v roku vedeli ako sestry a bratia zísť z čím viacerých zborov seniorátu a mohli spoločne prežiť tak dopoludňajšie bohoslužobné ako aj popoludňajšie neformálne spoločenstvo slova, svedectva a hudby.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Karol Kuzmány

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Karol Kuzmány

Pred 155 rokmi zomrel EVANJELICKÝ SUPERINTENDENT, SPISOVATEĽ, PREKLADATEĽ a PODPREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ Karol Kuzmány. Narodil sa 16.11.1806 v Brezne a zomrel 14.8.1866 v Štubnianskych Tepliciach.  

Domáca pobožnosť na 11. nedeľu po Svätej Trojici (15. august 2021)

Domáca pobožnosť na 11. nedeľu po Svätej Trojici (15. august 2021)

20. výročie posvätenia modlitebne v Kojaticiach

20. výročie posvätenia modlitebne v Kojaticiach

V nedeľu 1.8.2021 sme si vo fílii Kojatice (CZ Prešov) pripomenuli  20. výročie posvätenia modlitebne. Malá modlitebňa sa v tento slávnostný moment naplnila nielen veriacimi, ale najmä Božím slovom a oslavnou piesňou.

Novšie Staršie
Strana 2 z 36
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.