Spravodajstvo

Na NEtradičných BOhoslužbách v Trnave ocenili manželstvo

Na NEtradičných BOhoslužbách v Trnave ocenili manželstvo

Národný týždeň manželstva (NTM) začali evanjelici v Trnave netradičnými službami Božími, 9. februára 2020. Pridali sa aj členovia trnavského zboru cirkvi bratskej. Keďže kantor mal voľno, organ nahradili hudobné nástroje: klavír, violončelo a kachon. Nechýbali svedectvá manželov a program pre približne 30 detí. Ale všetko po poriadku.

Februárová SPK GES so „SEMákmi“

Februárová SPK GES so „SEMákmi“

Druhá tohoročná Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa uskutočnila v utorok 11.2.2020 v priestoroch Obecného úradu v Dlhej Vsi.

Fašiangové posedenie v CZ ECAV Trnava

Fašiangové posedenie v CZ ECAV Trnava

Milé stretnutie pre malých aj veľkých s názvom „Fašiangové posedenie“ sa uskutočnilo v piatok 7. februára 2020 v našej zborovej miestnosti. Ochotné sestry dva dni pripravovali chutné občerstvenie v podobe sladkých šišiek a Sármy – dolnozemskej pochúťky. 6 kíl múky, 30 vajec, 7 kíl mäsa, kapusta kyslá aj hlávková to sú len základné suroviny, ktoré bolo treba spracovať, sformovať a tepelne upraviť. Potom už len prestrieť a s radosťou ponúknuť 40 litrov Sármy a 436 šišiek približne 60-tim účastníkom posedenia.

Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) má nové vedenie. Po takmer trojročnom volebnom období doplnili zoznam trojice biskupov o meno Peter Mihoč, ktorý sa stal novým biskupom Východného dištriktu. Novozvolenou zástupkyňou neordinovaných vo vedení Západného dištriktu sa stala Renáta Vinczeová, ktorá je vôbec prvou ženou, zvolenou za dištriktuálnu dozorkyňu evanjelickej cirkvi. Na tlačovej konferencii v piatok 7. februára 2020 v Bratislave predstavili tieto dve staro-nové tváre ECAV a zároveň o tom, kto je dozorca a akú úlohu zohráva v evanjelickej cirkvi informoval generálny biskup Ivan Eľko. Na stretnutí sa zúčastnil aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a takisto generálny dozorca Ján Brozman.

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

V Košeci, v blízkosti Ilavy mali nevšednú slávnosť. 5. februára sa konala pobožnosť, na ktorej generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko inštaloval evanjelického farára Dušana Vaňka do väzenskej služby v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Ilave. V poradí už druhý väzenský farár z evanjelickej cirkvi bol slávnostne inštalovaný v evanjelickom kostole, kde na bohoslužbu prišlo mnoho veriacich z Košece, ako aj zo širšieho okolia Turčianskeho seniorátu.

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Vážení bratia a milé sestry v Pánovi. Srdečne Vás pozdravujeme a prajeme Vám požehnaný čas vo vašich spoločenstvách a rodinách.
Naša cirkev sa v posledných rokoch dostala do stavu letargie, nedôvery, ale tiež sporov, odcudzenia a uzavretia sa. Preto ponúkame všetkým, ktorým záleží na našej milovanej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na jej jednote a rozvoji, víziu duchovnej obnovy, oživenia cirkvi, spolupráce, obnovy dôvery a radosti zo služby. Táto vízia smeruje dovnútra cirkvi ako aj do spoločnosti.

Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Dňa 1. februára 2020 sa v priestoroch farského úradu v Prešove stretla Komisia pre zjednodušenie a štruktúru v ECAV. Na svojom zasadnutí zhodnotila dopad novoprijatého zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností na reálny život ECAV.

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubileum, a to 400 rokov od svojho založenia v roku 1620, keď obyvatelia Soli a okolia prijali učenie reformátora Martina Luthera. Napriek ťažkej skúške, akou bola násilná protireformácia, počas ktorej zbor dočasne zanikol, sa predsa zbor vďaka horlivosti a neochvejnosti vo viere podarilo obnoviť. Odvtedy cirkevný zbor prežil bohatú históriu svojej existencie až do súčasnosti.

Prvé zasadnutie Mediálneho výboru ECAV

Prvé zasadnutie Mediálneho výboru ECAV

V stredu 29.1.2020 sa v priestoroch GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave so začiatkom o 16:00 hod konalo prvé zasadnutie Mediálneho výboru, ktorý uznesením číslo 22-05 zriadila synoda ECAV na Slovensku dňa 22. 06. 2019 v Prešove.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku dňa 6.12.2019 zvolilo nasledovných členov: Fedor Bartko, Richard Cedzo, Július Filo ml., Stano Grega, Štefan Kiss, Emília Mihočová, Daniel Mišina a Jana Nunvářová, ktorá bola poverená vedením výboru do najbližšej synody, ktorá by mala zvoliť predsedu.

Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

 31.1.2020 sa v Prešove stretli členovia generálneho presbyterstva. Ponúkame vám program, ktorému sa venovali. Po tom, ako budú spísané uznesenia zo stretnutia, zverejníme samozrejme aj tieto.

Inštalácia biskupa Východného dištriktu

Inštalácia biskupa Východného dištriktu

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku má nového biskupa. Petra Mihoča do funkcie inštalovali v nedeľu 2. 2. 2020 v Chráme sv. Trojice v Prešove za účasti hostí z domova aj zahraničia. Program slávnostných bohoslužieb v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Na službách Božích v Dolnom Kubíne (26. 01. 2020) si veriaci pripomenuli významnú osobnosť slovenských dejín Dr. Juraja Janošku (25. 12. 1856 – 27. 01. 1930) pri jeho 90. výročí úmrtia. Prednášku o živote a diele tohto dolnokubínskeho rodáka predniesol domáci predsedajúci farár a historik Rastislav Stanček.

Detské služby Božie o monzúne

Detské služby Božie o monzúne

Posledná januárová nedeľa, v evanjelickom chráme Božom v Príbovciach patrila deťom. Pod vedením presbyterky, Jely Markovej s rodinou, si deti pripravili program.

Pripomíname si rok evanjelického školstva

Pripomíname si rok evanjelického školstva

17. novembra 2019 pri príležitosti osláv dňa študentstva sa v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku začal "Rok evanjelického školstva." Dátum bol vybraný symbolicky, keďže sa odohrali dôležité udalosti a my si ich chceme pripomínať. Boj za slobodu a demokraciu je významnou súčasťou našich dejín a práve vzdelávanie je kľúčovým prvkom, ktorý tento boj ovplyvnil.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV oslávili aj gymnazisti v BB

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV oslávili aj gymnazisti v BB

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2020 sa študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa a Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici už po 14.-krát pridali k modlitbám veriacich celého sveta. K spoločným ekumenickým modlitbám sa naše školy zišli na dvoch stretnutiach v rímsko-katolíckom kostole a v evanjelickom kostole.

V Trnave sa predstavil spevokol Lastovičky zo Starej Turej

V Trnave sa predstavil spevokol Lastovičky zo Starej Turej

Členovia CZ ECAV Trnava a mnohí ďalší Trnavčania privítali vo svojom meste deti zo speváckeho súboru Lastovičky. Malí speváci, herci a hudobníci sa predstavili v muzikále O Nespokojnej halúzke.  

Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Príbovciach

Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Príbovciach

Aj evanjelici z CZ ECAV Príbovce podporili svojou účasťou „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“.  Pojem ekuména - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy pojem. Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce organizujú kultúrno-ekumenické stretnutia podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci už od roku 2006. V posledných rokoch sa k nim pridáva aj ekumenický týždeň modlitieb organizovaný v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou – farnosť Turčiansky Peter.

Vízia na 5 prstov

Vízia na 5 prstov

Synoda na svojom minuloročnom zasadnutí prijala materiál Vízia 2020 plus 5. Stretnutie v úrade Západného dištriktu dňa 23.1.2020 bolo o vízii obnovy našej cirkvi, v zjednodušenom podaní. Predsedníctvo ECAV pripravuje tzv. Víziu na 5 prstov, pripravovanú pre rok 2020. 

Pozvanie na letný jazykový kurz nemčiny

Pozvanie na letný jazykový kurz nemčiny

Martin-Luther-Bund (MLB) organizuje jazykový kurz nemčiny v dňoch 21. júla do 15. augusta 2020. Miesto konania kurzu je vo Wittenbergu.

Televízny posol- v premiére 26.1.2020 o 13:10

Televízny posol- v premiére 26.1.2020 o 13:10

V prvom tohtoročnom diele náboženského magazínu Televízny posol sa na úvod prihovorí generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko, ktorý bude hovoriť o novom roku a novom začiatku. Pozrieme sa na Aliančný modlitebný týždeň, ekumenické stretnutie, ktoré prebehlo uprostred januára, priblížime si dve ešte stále aktuálne zbierky vytvorené pre ľudí postihnutých nedávnou tragédiou v Prešove a spôsob, ako môže každý z nás prispieť. Na záver navštívime manželov Sochorovcov, ktorí nám predstavia iniciatívu Národný týždeň manželstva, ktorá oslávi tento rok svoje desiate výročie na Slovensku. Premiéra relácie bude 26. januára 2020 o 13:10.

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava hľadá opatrovateľky

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava hľadá opatrovateľky

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava hľadá opatrovateľky do Zariadenia pre seniorov (Domov dôchodcov) v centre Bratislavy na TPP s nástupom okamžite. Základnou kvalifikáciou pre vykonávanie tejto práce je ochotné srdce slúžiť ľuďom vo vysokom veku, ako aj certifikát z opatrovateľského kurzu.

Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Študenti aj pedagógovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stretli v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na v poradí šiestej ekumenickej bohoslužbe. Téma znela: “Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.” 

Odolný život

Odolný život

V sobotu 18.1.2020 zorganizovalo Evanjelizačné stredisko tréning Odolný život. Rozprávali o svete, v ktorom žijeme, realistickom optimizme, schopnosti riešiť problémy, zdravých vzťahoch a ďalších oblastiach odolného života. Rozmýšľali nad tým, čo vlastne chceme v živote dosiahnuť a ako nevyhorieť. C.S. Lewis hovorí: Nemôžes sa vrátiť a zmeniť svoj začiatok, ale môžeš začať tam, kde si a zmeniť svoj koniec. 

Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

18. januára 2020 sa na celom svete začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  V Trnave sa pri tejto príležitosti v nedeľu 19. januára konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba. Zástupcovia kresťanských cirkví na Slovensku sa stretli v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave na Ekumenickej bohoslužbe prenášanej v priamom prenose RTVS na Dvojke.

I. etapa obnovy na kostole v Slizkom

I. etapa obnovy na kostole v Slizkom

V roku 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Budikovany pokračoval v prácach na kostole v Slizkom. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 15 000 € a 5%-nému spolufinancovaniu Cirkevného zboru z celkovej sumy 32 268 € sme mohli realizovať projekt s názvom “I. etapa statického zabezpečenia krovu a stropu Evanjelického a. v. kostola v Slizkom podľa projektovej dokumentácie - HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF 1025/1, Slizké 23, 980 23 Teplý Vrch“, č. MK – 3786/2019/1.1.

Novšie Staršie
Strana 2 z 16
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.