Spravodajstvo

Z decembrového zasadnutia GP/2020

Z decembrového zasadnutia GP/2020

V piatok 4. decembra sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave uskutočnilo v poradí desiate, a v tomto roku zároveň aj posledné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

Nitrianske Srdce na dlani získal riaditeľ zborovej diakonie

Nitrianske Srdce na dlani získal riaditeľ zborovej diakonie

Nitrianske centrum dobrovoľníctva už po desiatykrát ocenilo najaktívnejších dobrovoľníkov. A prvýkrát nielen z Nitry, ale z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za Slovensko bolo nominovaných 287 dobrovoľníkov. V rámci nášho kraja bolo najviac súťažiacich v kategórii Sociálna a zdravotná oblasť.

Uvedenie nových funkcionárov ECAV

Uvedenie nových funkcionárov ECAV

V priestoroch GBÚ v Bratislave sa 4. decembra 2020 stretli členovia generálneho presbyterstva na svojom 10. riadnom zasadnutí.

Evanjelik Milan Gajdoš prevzal ocenenie za "Vojenský čin roka"

Evanjelik Milan Gajdoš prevzal ocenenie za "Vojenský čin roka"

Vojenská podporná nadácia pomáha komunite vojakov a zamestnancov rezortu obrany a ich rodinným príslušníkom v zložitých životných situáciách nad rámec zabezpečenia, či oficiálnych možnosti zo strany štátu. Jej zakladateľom je evanjelik Milan Gajdoš, ktorý je zamestnancom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a vykonáva funkciu riaditeľa správy. 

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU v novembri 2020

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU v novembri 2020

V pondelok 30. 11. 2020 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Tentokrát sa školský výbor stretol na svojom rokovaní prostredníctvom platformy ZOOM v online priestore.

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach a posviacka starej školy po rekonštrukcii

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach a posviacka starej školy po rekonštrukcii

1. adventná nedeľa, 29. novembra 2020, bola v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj výnimočnou nedeľou tým, že pozvanie na Služby Božie prijal ako slávnostný kazateľ dôstojný brat generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko s manželkou Evou. Na Službách Božích sa zúčastnil aj pán starosta Martin Markech s manželkou. 

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu adventnú (6. december 2020)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu adventnú (6. december 2020)

Domáca pobožnosť na 1. adventnú nedeľu (29. november 2020)

Domáca pobožnosť na 1. adventnú nedeľu (29. november 2020)

Kázeň na nedeľu večnosti

Kázeň na nedeľu večnosti

Pomodlime sa: Ty bdel si Kriste, nauč i nás bdieť! Tak Duchom Tvojím premôžeme svet. Vyveď nás z hriechu svojou milosťou a ozdob srdcia vernou bdelosťou. Amen.

KÁZEŇ biskupa VD z pohrebnej rozlúčky s poslednou diakonisou Vierou Faškovou

KÁZEŇ biskupa VD z pohrebnej rozlúčky s poslednou diakonisou Vierou Faškovou

Odišla posledná diakonisa

V stredu 18. novembra 2020 sa evanjelická verejnosť na Vrbickom cintoríne v L. Mikuláši rozlúčila s poslednou diakonisou – Vierou Faškovou. Ako 101-ročná podľahla následkom ochorenia Covid-19. S jej odchodom do večnosti sa končí aj kapitola služby diakonís v prostredí evanjelickej cirkvi, ktorú zlikvidoval komunistický režim. Na poslednej rozlúčke, za účasti duchovných Liptovsko-oravského seniorátu, kázal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.

Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom predstavenstva Diakonie Württemberg

Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom predstavenstva Diakonie Württemberg

„Len čo sa stane človek pánom jednej veci, mal by sa stať učeníkom novej veci“. Touto myšlienkou od Gerharta Hauptmanna začala moderátorka Geli Heusolt slávnostnú rozlúčku s predsedom predstavenstva Diakonie v našej partnerskej cirkvi vo Württembergu bratom Dieterom Kaufmannom, pri jeho príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Pripomíname, že wűrttemberská diakonia je najväčším poskytovateľom sociálnej pomoci v nemeckej spolkovej krajine Baden – Wűrttemberg. Prevádzkuje 1 400 zariadení a má desiatky tisíc zamestnancov. Zároveň je wűrttemberská diakonia dôležitým partnerom našej Evanjelickej diakonie na Slovensku a vôbec celej našej cirkvi. Okrem iného stojí totiž za známym fondom Hoffnung fűr Osteropa (Nádej pre Východnú Európu), ktorý každoročne podporuje misijné, diakonické i stavebné projekty našej cirkvi, v súčasnosti sumou okolo 80 tisíc eur.

Návšteva plk. Viktora Saba v Ilave

Návšteva plk. Viktora Saba v Ilave

Dňa 9. novembra 2020 navštívil ústav Ilava generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Mgr. Viktor Sabo v sprievode staršieho duchovného – riaditeľa Úradu ekumenickej a pastoračnej služby generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. Mgr. Jána Šefčíka.

Ponúkame vám materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2021

Ponúkame vám materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2021

Budúcoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude niesť v znamení témy: "Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia", (Ján 15, 5-9). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Medzinárodné online stretnutie priateľov „Spoločne pre Európu“

Medzinárodné online stretnutie priateľov „Spoločne pre Európu“

V sobotu 14. novembra sa konalo online medzinárodné ekumenické stretnutie siete „Spoločne pre Európu“. Duchovne sa v rámci neho spojilo viac ako 200 účastníkov z 20 krajín celej Európy, vrátane Slovenska, zastupujúcich rôzne kresťanské hnutia a spoločenstvá z rôznych cirkví. Pôvodne sa stretnutie malo konať vo Varšave, kvôli pandemickým opatreniam však osobné stretnutie nebolo možné.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Štefan Osuský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Štefan Osuský

Dnes si pripomíname 45. výročie úmrtia EVANJELICKÉHO KŇAZA, BISKUPA, FILOZOFA a HISTORIKA Samuela Štefana Osuského. Narodil sa 7.6.1888 v Brezovej pod Bradlom  a zomrel 14.11.1975 na Myjave. 

Zomrela posledná diakonisa Viera Fašková

Zomrela posledná diakonisa Viera Fašková

Dnes, 13. novembra 2020 zomrela v Liptovskom Mikuláši vo veku 101 rokov posledná diakonisa Viera Fašková. Pohreb sa uskutoční v stredu o 13.30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. Pochovávať bude brat biskup VD Peter Mihoč. Osudným sa jej stal Covid 19. Narodila sa v čase pandémie španielskej chrípky a zomrela v dobe inej pandémie.
V mene celej evanjelickej verejnosti vyslovujeme pozostalým úprimnú sústrasť a veríme, že Pán Ježiš aj pri odchode tejto našej vzácnej spolusestry naplnil svoje zasľúbenia o záchrane tých, čo veria v Neho. Predsedníctvo ECAV

Nová kniha od Johna Ortberga: Mal by som ťa radšej, keby som trochu viac ako ja - budovanie blízkosti

Nová kniha od Johna Ortberga: Mal by som ťa radšej, keby som trochu viac ako ja - budovanie blízkosti

EVS (Slovenské evanjelizačné stredisko) vydalo začiatkom novembra knižnú novinku Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja od amerického kresťanského autora a rečníka Johna Ortberga.

Evanjelický cirkevný zbor a. v. Príbovce si pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny

Evanjelický cirkevný zbor a. v. Príbovce si pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny

Aj Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce, tak ako množstvo ďalších cirkevných zborov po celom sveter, si dňa 11. novembra pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

31. výročie pádu komunizmu

31. výročie pádu komunizmu

Pri príležitosti blížiaceho sa 31. výročia pádu komunistického režimu sa 10. novembra 2020 pri pamätníku obetí komunistického režimu v Trnave konala ako každý rok pietna spomienka. Kvôli opatreniam sa jej zúčastnilo len 6 osôb z organizácií Konfederácia politických väzňov Slovenska a Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj.  

Významné výročia vo Švábovciach

Významné výročia vo Švábovciach

„On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.“ 
Ef 4,16

11 minút za mier

11 minút za mier

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2020 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete, ani na trvajúce utrpenie následkom trvajúcich vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Posledný Lutherov pokus o zmier s pápežom

Posledný Lutherov pokus o zmier s pápežom

Keď mladý profesor Martin Luther, 31. októbra 1517 vo Wittenbergu zverejnil 95 výpovedí proti odpustkom, chcel vzbudiť diskusiu a zastaviť šírenie falošného presvedčenia, že získaním odpustkov je možné dosiahnuť odpustenie všetkých hriechov. Diskusia sa napokon nekonala, ale Lutherove verejne formulované otázky o nesprávnom použití peňazí získaných z predaja odpustkov, o pápežovej moci nad očistcom a či bez úprimného pokánia kresťan môže byť spasený, rýchlo našli širokú podporu v Nemecku aj v iných európskych krajinách. Bol to začiatok dlhého a ťažkého zápasu obnovy cirkvi – reformácia. Na jej čele stál muž, ako nástroj v Božích rukách, ktorý celé svoje dielo založil na poznaní, že vzťah človeka k Pánu Bohu určuje Božie slovo. Z neho Luther čerpal múdrosť, silu, odvahu a istotu, že Písmo sväté je pre kresťanov jediným prameňom viery a pravidlom života.

Biela Hora – 400 rokov

Biela Hora – 400 rokov

„Biela Hora, Biela Hora,
kedy svitne tvoja zora?“

Košecká diakonia zasvätila Pamiatku reformácie aj praktickou službou

Košecká diakonia zasvätila Pamiatku reformácie aj praktickou službou

Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2020, prebehlo testovanie na Covid-19 aj v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca, a to opäť vo vlastnej réžii. Náš zdravotnícky personál pod vedením odborne skúsenej vrchnej sestry Anny Kušnírovej, najskôr otestoval 75 klientov zariadenia, ako aj personál, s celkovým výsledkom – negatívny.

Kázeň biskupa VD Petra Mihoča počas Pamiatky reformácie v Ľubici

Kázeň biskupa VD Petra Mihoča počas Pamiatky reformácie v Ľubici

31.10.2020 Pamiatka reformácie 2020: 500. výročie prečítanie 95 výpovedí proti odpustkom na území Slovenska

Evanjelium podľa Lukáša 3,1-6:

„V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény, za veľkňazov Annáša a Kaifáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky; každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený; čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.“                                              

Novšie Staršie
Strana 2 z 25
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.