Spravodajstvo

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú (4. apríl 2021)

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú (4. apríl 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Eliáš Ladiver

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Eliáš Ladiver

Pred 335 rokmi zomrel PEDAGÓG, DRAMATIK a FILOZOF Eliáš Ladiver. Narodil sa okolo roku 1633 v Žiline a zomrel 2.4.1686 v Prešove. 

Domáca pobožnosť na Veľký piatok s čítaním pašií (2. apríl 2021)

Domáca pobožnosť na Veľký piatok s čítaním pašií (2. apríl 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Albert Škarvan

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Albert Škarvan

Pred 95 rokmi zomrel LEKÁR, SPISOVATEĹ a PREKLADATEĽ Albert Škarvan. Narodil sa 31. januára 1869 v Tvrdošíne a zomrel 29. marec 1926 v Liptovskom Hrádku. 

Andrej Sládkovič. Človek, ktorý miloval- nový dokument RTVS

Andrej Sládkovič. Človek, ktorý miloval- nový dokument RTVS

RTVS odvysiela 4.4.2021 o 13:30 na Dvojke nový dokument o Andrejovi Sládkovičovi

O Maríne počul snáď už každý. Najdlhšia ľúbostná báseň na svete vyznávajúca náklonnosť Andreja Sládkoviča Márii Pišlovej dodnes rezonuje v spoločnosti a patrí k základným pilierom slovenskej poetickej tvorby. Nezaostáva ani Detvan, lyricko-epická básnická skladba vykresľujúca príbeh z 15. storočia odohrávajúci sa na pozadí vlády Mateja Korvína. Napriek veľkoleposti oboch diel, ich existencia je pre veľkú väčšinu obyvateľstva tým jediným, čo o farárovi, spisovateľovi, redaktorovi Matice slovenskej a národovcovi Andrejovi Sládkovičovi vedia. Všetci o ňom niekedy počuli, všetci sa o ňom niekedy učili, všetci vedia, že napísal spomínanú Marínu a Detvana. Prečo je vo väčšine miest jedna malá či väčšia ulica nazývaná Sládkovičova a o jeho živote a diele sa učia už aj tí najmenší? Kým Andrej Sládkovič bol?

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Ľudovít Holuby

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jozef Ľudovít Holuby

Pred 185 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, BOTANIK, HISTORIK a ETNOGRAF Jozef Ľudovít Holuby. Narodil sa 25. marca 1836 v Lubine a zomrel 15. júna 1923 v Pezinku.

Cirkev ONLINE- diskusia z dielne EVS

Cirkev ONLINE- diskusia z dielne EVS

Kostoly sú zavreté, počas lockdownu sa spoločenstvá nemôžu stretnúť. Ako napriek obmedzeniam môže cirkev aj počas pandémie plniť svoju misiu pri zvestovaní evanjelia a výchove nasledovníkov Pána Ježiša Krista? Našich hostí sa budeme pýtať: Prečo a ako ste sa pustili do služby online cirkvi? Aké výzvy prináša online cirkev? A aké príležitosti? Od koho sa učíte a koho a prečo do tejto služby zapájate? Čo z toho, čo ste sa doteraz naučili, by ste chceli zachovať a pokračovať v tom aj v čase, keď sa obmedzenia skončia? Čo by ste poradili niekomu, kto nevie ako na to?

Z druhého online rokovania Generálneho presbyterstva

Z druhého online rokovania Generálneho presbyterstva

V poradí druhé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku sa konalo dňa 19. marca. Presbyteri sa opäť stretli len virtuálne, a to prostredníctvom platformy ZOOM. Po prerokovaní plnenia uznesení sa generálne presbyterstvo venovalo informáciám o stave plnenia Fondu finančného zabezpečenia poslania a činnosti ECAV. Predsedom GHV boli presbyteri tiež informovaní o stave plánovaného rozpočtu ECAV k 11.03.2021, po schválení Zásad odmeňovania duchovných generálnym presbyterstvom dňa 29.01.2021 a po prepočítaní očakávaných príjmov.

Za Tomášom Niňajom

Za Tomášom Niňajom

Dňa 11. 3. 2021 sme sa v Žiline rozlúčili so vzácnym človekom Ing. Miroslavom Tomášom Niňajom, ktorý venoval svoj život nielen svojej rodine, ale i svojej cirkvi.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Hučko

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Hučko

Pred 20 rokmi zomrel HISTORIK, SPISOVATEĽ a LITERÁRNY VEDEC Ján Hučko. Narodil sa 7. marca 1929 v Starej Turej a zomrel 21. marca 2001 v Bratislave.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Boor

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Boor

Pred 130 rokmi zomrel v Skalici EVANJELICKÝ KŇAZ, PUBLICISTA a SPISOVATEĽ Michal Boor. Narodil sa 25.9.1837 vo Vrbovom a zomrel 17.3.1891 v Skalici. 

EUROPEAN YOUTH SEMINAR so zastúpením EKG Prešov

EUROPEAN YOUTH SEMINAR so zastúpením EKG Prešov

,,COVID doba“ nám so sebou prináša aj nové možnosti a príležitosti! Vďaka nim sa mohli dňa 15. 3. 2021 študenti Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, maturujúci z občianskej náuky, zúčastniť spoločne so študentmi z gymnázia Karviná (ČR) tzv. online Európskeho seminára pre mládež (European youth seminar).

Online stretnutie Trojpartnerstva 2021

Online stretnutie Trojpartnerstva 2021

V stredu, 10. marca sa konalo tradičné stretnutie Trojpartnerstva, ktoré sa koná každoročne Tentokrát bolo prvýkrát virtuálne. Na úvod všetkých prihlásených partnerov privítal brat generálny biskup Ivan Eľko. Stretnutie otvoril krátkym zamyslením na biblický text z 1. listu Tesalonickým 2 kapitoly. Vybral z neho úryvok, ktorý obracia našu pozornosť od všadeprítomnej témy pandémie k téme, ktorá sa pre mnohých stala veľmi aktuálnou. K téme fyzickej cirkvi.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Uram Rehor-Podtatranský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Uram Rehor-Podtatranský

Pred 175 rokmi sa narodil SPISOVATEĽ, PUBLICISTA a UČITEĽ Uram Rehor - Podtatranský. Narodil sa 12. marca 1846 v Liptovskom Sv. Mikuláši a zomrel 8. septembra 1924 v Košiciach.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Matej Hrebenda

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Matej Hrebenda

Dnes si pripomíname 225 výročie narodenia NÁRODNÉHO BUDITEĽA A 1. SLOVENSKÉHO KOLPOLTÉRA Mateja Hrebendu. Narodil sa 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel v roku 1880 v Hačave.

Ekumenický SDM 2021 v Modre-Kráľovej

Ekumenický SDM 2021 v Modre-Kráľovej

Pri príležitosti ekumenického Svetového dňa modlitieb (5.3.) sa aj v tomto roku v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnila ekumenická bohoslužba.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: A. H. Krčméry

Spomíname na vzácnych evanjelikov: A. H. Krčméry

Pred 130 rokmi zomrel EVANJELICKÝ KŇAZ, BÁSNIK A SKLADATEĽ August Horislav Krčméry. Narodil sa v roku 1822 v Hornej Mičinej a zomrel 9. marca 1891 v Badíne.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Elo Šándor

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Elo Šándor

Pred 125 rokmi sa narodil SPISOVATEĽ a PUBLICISTA Elo Šándor.  Narodil sa 8. marca 1896 vo Vrbovom a zomrel 8. januára 1952 v Bratislave.

Boh utíšil svoj spravodlivý hnev obeťou Svojho Syna

Boh utíšil svoj spravodlivý hnev obeťou Svojho Syna

Text: Mk 11, 15-17

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mikuláš Štefan Ferienčík

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mikuláš Štefan Ferienčík

Pred 140 rokmi zomrel SPISOVATEĽ, PUBLICISTA a NÁRODNÝ BUDITEĽ Mikuláš Štefan Ferienčík. Narodil sa v 1.8.1825 v Jelšave a zomrel 3.3.1881 v Martine. 

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ľudmila Podjavorinská

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ľudmila Podjavorinská

Pred 70 rokmi zomrela SPISOVATEĽKA, PREKLADATEĽKA a PUBLICISTKA Ľudmila Podjavorinská. Narodila sa 26.4.1872 v Horných Bzinciach pod Veľkou Javorinou a zomrela 2.3.1951 v Novom Meste nad Váhom.

Domáca pobožnosť na 2. pôstnu nedeľu (28. február 2021)

Domáca pobožnosť na 2. pôstnu nedeľu (28. február 2021)

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Pavel Šramka

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Pavel Šramka

Dnes si pripomíname 190 rokov od úmrtia EVANJELICKÉHO KŇAZA, JAZYKOVEDCA, SPISOVATEĽA a BÁSNIKA Pavla Šramka. Narodil sa 13.2.1743 v Revúcej a zomrel 25. februára 1831 na fare v Klenovci.

Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

25. februára 2021 sa konalo ďalšie z pravidelných stretnutí dekana EBF UK Milana Juríka a generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka. Ich úlohou býva vzájomné informovanie sa o aktuálnom dianí na fakulte a v cirkvi a hľadanie nových možností a ciest spolupráce a podpory v úsilí o teologické vzdelávanie a výchovu kňazského dorastu.

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Matej Bahil

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Matej Bahil

Pred 315 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, NÁBOŽENSKÝ SPISOVATEĽ a PREKLADATEĽ Matej Bahil (alebo MATEJ BAHYL, pseudonym: Theodorus Meisner ab Hybla). Narodil sa 24.2.1706 v Šiveticiach a zomrel 22. decembra 1761 v poľských Prochowiciach.

Novšie Staršie
Strana 2 z 29
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.