Spravodajstvo

V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23.6.2019) sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Po úvodnom privítaní miestnym br. diakonom Martinom Dudášom prítomných pozdravil aj starosta obce Július Rusnák. Celé stretnutie bolo venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája tohto roku pripomenuli.

V Třinci pripravili Evanjelický deň s heslom "Vďačnosť za slobodu"

V Třinci pripravili Evanjelický deň s heslom "Vďačnosť za slobodu"

Tohtoročný evanjelický deň Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. sa konal v Třinci pri príležitosti 120 narodenín miestneho kostola a zboru. Služby Božie 23.6.2019 navštívilo množstvo veriacich, ktorí si užili aj popoludňajší sprievodný program.

Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik.

Na návšteve v Diakovciach

Na návšteve v Diakovciach

Evanjelici zo Senice navštívili prednedávnom cirkevný zbor v Diakovciach. Cirkevníci z Diakoviec už pri svojej vlaňajšej návšteve Senice a Hlbokého pozvali obidva cirkevné zbory k nim na ich Zborový deň.

Synoda 2019 sa blíži

Synoda 2019 sa blíži

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019.

Krstnú zmluvu potvrdilo v Príbovciach 7 konfirmandov

Krstnú zmluvu potvrdilo v Príbovciach 7 konfirmandov

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach už tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 16. júna 2019, svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedli Marek Szabó a Zuzana Szabóová.

Modlili sa za novú prezidentku

Modlili sa za novú prezidentku

Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnilo slávnostné Te Deum. 15. júna 2019 sa na ekumenickej bohoslužbe slova modlili za Zuzanu Čaputovú aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Príhovor pri príležitosti inaugurácie prezidentky

Príhovor pri príležitosti inaugurácie prezidentky

Ponúkame vám presné znenie príhovoru generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, ktorý predniesol pri príležitosti inaugurácie prezidentky v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 15.6.2019.

Oslava narodenín

Oslava narodenín

On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budoval sa v láske. Ef. 4,16 Každú nedeľu máme v CZ ECAV Liptovský Peter besiedku. Pri plánovaní júnového mesiaca sme sa rozhodli, že 1. sviatok svätodušný si urobíme s detičkami oslavu – oslavu pri príležitosti vzniku Cirkvi.

Pozývame na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Pozývame na pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia pozývajú vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách na ďalší pracovný seminár. Uskutoční sa 24.-25. júna 2019 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi.

Pochod 100 – 1. trasa

Pochod 100 – 1. trasa

Štyri turistické trasy, ktoré spolu predstavujú 100 km, pripravila Akadémia ozbrojených síl ako pripomienku na 100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika. Ich organizované absolvovanie je rozložené do termínov 1.6.2019 až 8.5.2020 a tvoria „Pochod 100.“

Rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy

Rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy

Vydavateľstvo Slovenská biblická spoločnosť a občianske združenie Slovo pre Svet na Slovensku za finančnej podpory misijnej organizácie Eastern European Mission reagovali na potrebu vydania Novej zmluvy, ktorá by slúžila rómsky aj slovensky hovoriacim čitateľom. Výsledkom ich spolupráce je dvojjazyčné vydanie obsahujúce slovenský preklad (ekumenická verzia) a rómsky preklad Novej zmluvy.

Návšteva evanjelikov z Maďarska

Návšteva evanjelikov z Maďarska

13 evanjelikov z Maďarska so slovenskými koreňmi, navštívilo v piatok 7.6.2019 dopoludnia Generálny biskupský úrad v Bratislave. Členov CZ z Budapešti, Veľkej Tarče a Tótkomlóšu prijal brat generálny biskup Ivan Eľko.

Budujú všeslovanskú vzájomnosť

Budujú všeslovanskú vzájomnosť

Zástupcovia Matice Slovenskej pripravili 4. kongres matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií. Uskutočnil sa od 5.6. do 7.6.2019 v Martine a svojou prítomnosťou ho podporil aj generálny biskup Ivan Eľko.

Michael Chalupka je novým evanjelickým biskupom vo Viedni

Michael Chalupka je novým evanjelickým biskupom vo Viedni

58-ročný rodák z Grazu vystrieda na začiatku septembra Michaela Bünkera. Predsednístvo ECAV na Slovensku blahoželá novozvolenému biskupovi a vo viere o pomoc Ducha Svätého sa modlí za svojho nového kolegu v neľahkej službe.

Stretnutie generálneho biskupa Ivan Eľka s biskupom Dr. Michaelom Bünkerom vo Viedni

Stretnutie generálneho biskupa Ivan Eľka s biskupom Dr. Michaelom Bünkerom vo Viedni

V piatok, 24. mája 2019 sa stretli zástupcovia ECAV na Slovensku so zástupcami ECAV v Rakúsku. Okrem generálneho biskupa Ivana Eľka a dištriktuálneho biskupa Jána Hroboňa sa stretnutia zúčastnili aj farárka Eva Oslíková (Modra), Boris Mišina (osobný tajomník) a Marcela Kmeťová (tajomníčka pre zahraničie). Rakúsku delegáciu tvorili vrchná cirkevná radkyňa Ingrid Bachler (personálne otázky), Dr. Eva Lahnsteiner (právne otázky) a Johanna Uljaz-Lutz (vzdelávanie kaplánov).

Kontrolný deň v Ekumenickej pastoračnej službe

Kontrolný deň v Ekumenickej pastoračnej službe

Záver mája 2019 venoval generálny biskup ECAV, Ivan Eľko kontrolnému dňu v Ekumenickej pastoračnej službe v pôsobnosti MV SR.

Podpísali memorandum o spolupráci

Podpísali memorandum o spolupráci

V utorok 28. mája 2019 došlo k podpisu Memoranda o spolupráci – rámcovej dohody medzi Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK).

Evanjelickí kapláni na návšteve generálneho biskupa

Evanjelickí kapláni na návšteve generálneho biskupa

V stredu, 29.5.2019 o 15:00 prišli 9 evanjelickí kapláni na záver svojho školenia vo Svätom Jure do Bratislavy, aby sa zúčastnili na službách Božích s Večerou Pánovou, ktoré mal brat generálny biskup, Ivan Eľko.

Jedenásť spevokolov ponúklo radosť zo spievania

Jedenásť spevokolov ponúklo radosť zo spievania

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci so svojím Výborom cirkevnej hudby pripravil aj tohto roku Prehliadku spevokolov Bratislavského seniorátu. V nedeľu Cantate, 19. mája, sa zišlo v Bratislave, v petržalskom evanjelickom kostole Svätej Trojice, jedenásť speváckych zborov.

Vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín

Vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s vďakou voči Pánu Bohu vám oznamujeme, že vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín. V uplynulých dňoch boli Evanjelické Noviny distribuované do cirkevných zborov. Ďakujeme vám zo srdca za všetky modlitby, povzbudivé ohlasy, za články, fotografie zo života cirkevných zborov, spoločenstiev, škôl, diakonie.

Dvadsaťročný Svätojánsky prameň oslavoval

Dvadsaťročný Svätojánsky prameň oslavoval

„Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému evanjelickému spevokolu Svätojánsky prameň z Liptovského Jána. Tento spevokol si totiž pripomenul 20 rokov svojej existencie na slávnostnom koncerte. Prvý nácvik mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň sa konal 29. októbra 1998. Výročie 20 rokov existencie spevokolu teda pripadol už na jeseň minulého roka. Letokruh tohto výročia si však stále pripomíname a nedeľa Cantate bola dobrou príležitosťou pre túto slávnosť. „Je to zázrak z dvoch dôvodov. Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nespieva. Jednoducho ľudia prestali spievať. Spieva sa tak na základných umeleckých školách, možno v nejakých súboroch, a v podstate tak bežne už iba v cirkvi. A ten druhý zázrak je, že spievajú chlapi.“ Takto vysvetlil slová o zázraku brat senior.

Vyznali vieru a potvrdili krstnú zmluvu

Vyznali vieru a potvrdili krstnú zmluvu

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkevného zboru na základe dvoch predpokladov: potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.

Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.

Novšie Staršie
Strana 2 z 5