Spravodajstvo

Momenty, kedy aj silní chlapi zaplačú...

Momenty, kedy aj silní chlapi zaplačú...

V období, kedy sa rušia podujatia a iné sa za prísnych opatrení môžu uskutočniť, sa podarilo zrealizovať nenápadné, no zaujímavé stretnutie. Kresťanská Policajná asociácia so sídlom v Leviciach v spolupráci s duchovným Finančného riaditeľstva SR Marianom Bodolló usporiadala v dňoch 18. – 20. septembra v Chate Kollárová pri Ostrom Grúni 7. ročník stretnutia Otec a syn.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Rudolf Viest

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Rudolf Viest

Dnes si pripomíname 130. výročie narodenia GENERÁLA a POLITIKA Rudolfa Viesta. Narodil sa 24. septembra 1890 v Revúcej a zomrel v roku 1945, pravdepodobne popravený nacistami.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Krman

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Krman

Dnes si pripomíname 280. výročie od úmrtia KŇAZA, SUPERINTENDENTA, SPISOVATEĽA a PREKLADATEĽA Daniela Krmana. Narodil sa 8.8.1663 v Omšení a zomrel 23.9.1740 v Bratislave.

Nádeje Lieskovanov o obnovený chrám Pán Boh požehnal

Nádeje Lieskovanov o obnovený chrám Pán Boh požehnal

Nedeľa 20. septembra 2020 bola nedeľou splnených túžob cirkevníkov v Moravskom Lieskovom. Sedem rokov trvajúca generálna oprava miestneho stánku Božieho bola zavŕšená slávnostnou posviackou obnoveného kostola. Udialo sa tak 15. nedeľu po Sv. Trojici, t. j. zároveň v deň 234. výročia Pamiatky posvätenia chrámu.

Prenos Služieb Božích z Klenovca- 27.9.2020

Prenos Služieb Božích z Klenovca- 27.9.2020

V nedeľu 27. septembra Slovenský rozhlas od 09.00 – 10.00 h odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z cirkevného zboru Klenovec v Rimavskom senioráte.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Valach

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Valach

Dnes si pripomíname 95 rokov od narodenia DIRIGENTA, ORGANISTU, HUDOBNÉHO SKLADATEĽA A PEDAGÓGA Jána Valacha. Narodil sa 22.9.1925 v Hnúšti a zomrel 20.11.2019 v belgických Antverpách.

Lieskovania a prvá inscenácia Kuba na doskách SND

Lieskovania a prvá inscenácia Kuba na doskách SND

Uplynulo už predlhých 96 rokov odvtedy, čo evanjelický kňaz, národovec a dramatik Jozef Hollý napísal frašku Kubo, neskoršie dramaticky upravenú jeho dcérou – národnou umelkyňou Elenou Holéczyovou roku 1950. Hoci nezameniteľným spôsobom stvárnil rovnomennú hlavnú postavu národný umelec Jozef Kroner vo filmovom spracovaní tejto hry, Slovenské národné divadlo inscenovalo Kuba po prvý raz v tomto roku.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Štefan Veselý

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Štefan Veselý

Dnes si spomíname na Daniela Štefana Veselého pri 20. výročí jeho úmrtia.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Zoltán Palugyay

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Zoltán Palugyay

Dnes si pripomíname 85. výročie úmrtia významného AKADEMICKÉHO MALIARA 20. st.- Zoltána Palugyaya.

50. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Krnči

50. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Krnči

Stánok sme Ti postavili, trojjediný Bože náš,
a v ňom sme sa zhromaždili, aby si nás požehnal...

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Andrej Čorba

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Andrej Čorba

Dnes si pripomíname 250. výročie narodenia EV. A. V. FARÁRA A KRONIKÁRA Andreja Čorbu.

Návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru

Návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru

Cirkevný zbor v Kovačici bol 40 rokov rozdelený na dve časti. V utorok 16.septembra došlo po pobožnosti a zasadnutí dvoch kovačických zborových presbyterstiev, k významnej historickej udalosti: dve presbyterstvá (Kovačica I a II) sa rozhodli zjednotiť, pod duchovným vedením v. p. farára Martina Bajzu. Na začiatku zasadnutia bol prečítaný list, ktorý poslali biskupi zo Slovenska a ktorý vám ponúkame v plnom znení.

Uskutočnilo sa ONLINE stretnutie vedenia ECAV s predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu

Uskutočnilo sa ONLINE stretnutie vedenia ECAV s predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu

V pondelok 14. septembra sa na Generálnom biskupskom úrade konala on-line konferencia predstaviteľov Evanjelickej cirkvi na Slovensku s predstaviteľmi Svetového luteránskeho zväzu. Konferencie sa zúčastnil generálny biskup Ivan Eľko, generálny dozorca Ján Brozman s ostatnými členmi zboru biskupov.

Pamiatka posvätenia chrámu a posvätenie zborového domu v Štôle

Pamiatka posvätenia chrámu a posvätenie zborového domu v Štôle

V tatranskej obci Štôla sa v 14. nedeľu po Sv. Trojici, 13.9.2020 o 10.00 hodine začali ďakovné služby Božie pri spomienke na 2 posviacky spred 150 rokov.

Byť príkladom pre ostatných

Byť príkladom pre ostatných

Na úvod Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných, ktoré bolo v Liptovskom Jáne dňa 7.9.2020, kázal domáci brat farár Peter Taját. Prinášame vám jeho inšpiratívnu kázeň v plnom znení.

Požehnanie drevenej kaplnky v Rakove

Požehnanie drevenej kaplnky v Rakove

V nedeľu, 6. septembra 2020, sa o 15.00 hod. v obci Rakovo konala ekumenická pobožnosť – požehnanie drevenej kaplnky Nanebovstúpenie za účasti duchovných katolíckej a evanjelickej cirkvi. Organizátorom podujatia bola Obec Rakovo.

Odborné zhromaždenie generálneho duchovného ÚstrEPS v OS SR a OZ SR

Odborné zhromaždenie generálneho duchovného ÚstrEPS v OS SR a OZ SR

V dňoch 7. – 9. septembra 2020 sa vo VVP Lešť konalo Odborné zhromaždenie (OZ) duchovných a civilných zamestnancov  ÚstrEPS v OS SR a OZ SR. Bolo to prvé OZ pod vedením nového generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (GD) plk. Mgr. Viktora Saba, ktorý do funkcie nastúpil 1. mája 2020.

50. výročie posvätenia chrámu v Krížovej Vsi

50. výročie posvätenia chrámu v Krížovej Vsi

V 13. nedeľu po Svätej Trojici, 6. septembra 2020 sa o 10.00 hodine obcou Krížová Ves v kežmarskom okrese rozliehal hlas evanjelických kostolných zvonov. Oznamoval významnú skutočnosť, že práve uplynulo polstoročie od posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v tejto obci a pri tejto príležitosti sa začali slávnostné služby Božie.  

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2020

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2020

Dňa 9. septembra 2020 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili 6 absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Zasadnutie Generálneho presbyterstva 4.9.2020 v Prešove

Zasadnutie Generálneho presbyterstva 4.9.2020 v Prešove

Po letnej prestávke sa rovnako ako žiaci do škôl vrátilo k rokovaciemu stolu aj Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktorého ôsme zasadnutie v tomto roku, sa konalo dňa 4. septembra v Prešove.

SEM pozýva do vzdelávacieho programu "Dokonalí v Kristu"

SEM pozýva do vzdelávacieho programu "Dokonalí v Kristu"

Veľmi radi by sme Vás informovali o ďalšom ročníku DVK, ktorý bude trošku iný. DVK v klasickej forme už mnohí  celkom dobre poznáte, ale niekedy máme chuť prerušiť „rutinne“ zabehnuté aktivity a urobiť niečo inak. Preto v akademickom roku 2020/2021 pripravujeme DVK-S – tzv. „špeciál“. Je určený najmä bývalým absolventom, ale aj ďalším kresťanom najmä 25+, rodinkám, ale hlavne ľuďom aktívnym v našich zboroch, ktorí spolupracujú so SEMom alebo sú sympatizantmi.

Krása sa zračila v oku pozorovateľa už po piaty raz

Krása sa zračila v oku pozorovateľa už po piaty raz

V Moravskom Lieskovom vyhodnocovali V. ročník Bienále amatérskej fotografie.

Záver prvého týždňa nového školského roka 2020/21, piatok 4. septembra, nebol len začiatkom víkendu, ale zároveň aj dňom slávnostného vyhodnotenia V. ročníka Bienále amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého, ktoré poriada Cirkevný zbor Moravské Lieskové. Dlho očakávané finále sa udialo tento ročník po skončení vyučovania v priestoroch Základnej školy Moravské Lieskové. Po úvodnom privítaní organizátorom celej súťaže, duchovným pastierom Petrom Macom, a riaditeľkou školy Mgr. Janou Lackovou, nasledoval stručný prierez predchádzajúcimi ročníkmi i zhodnotenie aktuálneho ročníka nesúceho motív: Moment (pozitívny) všedného dňa.

S Božou pomocou môže byť aj tento školský rok požehnaný

S Božou pomocou môže byť aj tento školský rok požehnaný

Nedeľný príhovor generálneho biskup ECAV Ivana Eľka, 6.9.2020

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jakub Jakobeus

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jakub Jakobeus

Dnes si pripomíname 375. výročie od úmrtia KŇAZA, UČITEĽA a BÁSNIKA Jakuba Jakobeusa. Narodil sa v roku 1591 na Kutnej hore a zomrel 3.9.1645 v Prešove.

Služby Božie pri 400. výročí od založenia CZ a pri posviacke nového zvonu

Služby Božie pri 400. výročí od založenia CZ a pri posviacke nového zvonu

V Soli sa stretli veriaci pri vzácnej príležitosti 400. výročia vzniku cirkevného zboru a tiež pri posviacke nového zvonu. Domácich viery aj návštevníkov privítali zborový farár Ľuboš Kubačka a v poetickom príhovore si zborová dozorkyňa Viera Ďorďovičová zaspomínala na náročnú minulosť, ale s nádejou sa pozrela aj do budúcnosti.

Novšie Staršie
Strana 2 z 23
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.