Spravodajstvo

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Janko Alexy

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Janko Alexy

Prijatie u primátora Bratislavy

Prijatie u primátora Bratislavy

Spomíname na vzácne evanjeličky: Ester Šimerová-Martinčeková

Spomíname na vzácne evanjeličky: Ester Šimerová-Martinčeková

85 ročný brat Pavel Delinga

85 ročný brat Pavel Delinga

Misijná Biblia ku každej objednávke

Misijná Biblia ku každej objednávke

Ekuména- Spomienka na Mons. Jána Štefana Palkoviča

Ekuména- Spomienka na Mons. Jána Štefana Palkoviča

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví pri príležitosti TMJK 2024

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví pri príležitosti TMJK 2024

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (21. január 2024)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (21. január 2024)

Newsletter ECAV, 19.1.2024

Newsletter ECAV, 19.1.2024

Evanjelický kostolík ukrytý na úpätí kopca za dedinou

Evanjelický kostolík ukrytý na úpätí kopca za dedinou

Prijatie predsedu ERC a predstaviteľov EPS na ministerstve vnútra

Prijatie predsedu ERC a predstaviteľov EPS na ministerstve vnútra

Ratkovský kostol a práce okolo neho v roku 2023

Ratkovský kostol a práce okolo neho v roku 2023

Zase o krok bližšie

Zase o krok bližšie

Kazateľnica v Ratkovskom Bystrom pomaly na svojom mieste

Kazateľnica v Ratkovskom Bystrom pomaly na svojom mieste

Sme si bližšie, ako sme si mysleli

Sme si bližšie, ako sme si mysleli

Oprava strechy kostola v Drienčanoch

Oprava strechy kostola v Drienčanoch

Vyznamenania pre Bancíkovú, Paulínyovú a Husárikovú

Vyznamenania pre Bancíkovú, Paulínyovú a Husárikovú

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (14. január 2024)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (14. január 2024)

Súbeh v CZ ECAV Galanta

Súbeh v CZ ECAV Galanta

Newsletter ECAV, 12.1.2024

Newsletter ECAV, 12.1.2024

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Milan Rúfus

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Milan Rúfus

Ekumenická bohoslužba- 21.1.2024 o10:00 na :Dvojke

Ekumenická bohoslužba- 21.1.2024 o10:00 na :Dvojke

Trojkráľové stretnutie spevokolov Horného Turca v Háji

Trojkráľové stretnutie spevokolov Horného Turca v Háji

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jela Krčméryová-Vrteľová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jela Krčméryová-Vrteľová

ROZHOVOR: Evanjelickí farári a vzdelanci pomohli prežiť nášmu národu

ROZHOVOR: Evanjelickí farári a vzdelanci pomohli prežiť nášmu národu

Novšie Staršie
Strana 2 z 31