Spravodajstvo

Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčanyv roku 2019 uskutočnil viacero opráv národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich bola rekonštrukcia krytého schodiska, ktoré je jediným prístupom ku kostolu, k Pamätnej fare Pavla Emanuela Dobšinského, v súčasnosti Múzea slovenskej rozprávky a k pietnemu miestu, kde sú pochovaní P. E. Dobšinský, Jonatán Dobroslav Čipka, Ján Liskai a István Buzágh.

Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu (22. decembra 2019) sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Štvrtá adventná nedeľa 22.12.2019 sa niesla v našom považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore v znamení vďaky. A to predovšetkým voči Pánovi cirkvi, ako aj voči nášmu duchovnému pastierovi, Ľubomírovi Marcinovi, za jeho 10-ročnú horlivú a obetavú službu v tomto cirkevnom zbore.

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Evanjelickú historickú spisbu na konci decembra 2019 obohatila nová zaujímavá publikácia z pera Mgr. Martina Kováča. Jej názov – Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice. Dejiny bratislavských seniorátov. – prezrádza, že ide o jedinečnú publikáciu svojho druhu. Doposiaľ dejiny bratislavských seniorátov totiž nikto nespracoval. Aj keď sa na túto zložitú úlohu v štyridsiatych rokoch 20. storočia podujal niekdajší senior bratislavského seniorátu Július Adamiš, podarilo sa to až dnes, takmer po sedemdesiatich piatich rokoch.

Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Televízny prenos služieb Božích z Nitry

Na 1. sviatok vianočný odvysiela Slovenská televízia priamy prenos služieb Božích z evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre.
Začiatok prenosu: 10.00
Kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko
Liturg: zborový farár Ivan Boženík
Na organe hrá: Dušan Kovarčík
Piesne: č. 52, 34, 47, 53 a 595
Vystúpi aj Nitriansky evanjelický spevokol a báseň Martina Rázusa – Vianočná na úvod zarecituje presbyter Rastislav Vacho.

Výsledky volieb dozorkyne Západného dištriktu

Výsledky volieb dozorkyne Západného dištriktu

V stredu 18.12.2019 zasadalo Dištriktuálne presbytersvo ZD na biskupskom úrade vo Zvolene. Jedným z mnoho bodov programu bol aj výsledok volieb dozorcu ZD.

Operácia Vianočné dieťa

Operácia Vianočné dieťa

V sobotu 14. decembra pripravili v CZ ECAV Štítnik v spolupráci s organizáciou Samaritan´s Purse podujatie určené pre deti s názvom „Operácia Vianočné dieťa“. Deti mohli počuť evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi.

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá pôsobí na Slovensku 24 rokov, prevzala v rámci Iniciatívy dm {spoločne} na seba zodpovednosť za podporu dobrovoľníctva a vybrané verejnoprospešné projekty. Na Vianoce preto spolupracovníci spoločnosti dm pripravujú jedinečné balíčky.

Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Založenie Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressenyi inicioval a finančné prostriedky na fungovanie fondu vložil JUDr. Igor Peressenyi, právnik a architekt, ktorý žil v kanadskom Toronte. Venoval to  pamiatke svojich rodičov, čím chcel poukázať na ich život, ako na svedectvo viery aj pre nás dnes. Cieľom fondu je udeľovanie každoročných štipendií poslucháčom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Stretnutie konfirmandov GES – Koho followuješ ty?

Stretnutie konfirmandov GES – Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13.teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov, to bol veľmi požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 13. 12. 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  

Adventná modlitba

Adventná modlitba

Požehnaný Pane Bože všemohúci, nebeský Otče, vďaku a chválu Ti vzdávam, že si sa rozpomenul na padlé ľudské pokolenie! Ty si sa zľutoval a nedopustil si, aby pre prvý pád všetci ľudia zahynuli. Už v raji si našim prarodičom zasľúbil, že ľud, ktorý chodil v tme, uzrie veľké svetlo, že nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. V čase, ktorý si určil, poslal si na svet svojho Syna, aby vykúpil svoj ľud.

Evanjelická diakonia opäť súčasťou Potravinovej zbierky na Slovensku

Evanjelická diakonia opäť súčasťou Potravinovej zbierky na Slovensku

Spoločnosť Tesco zrealizovala už siedmy ročník najväčšej Potravinovej zbierky na Slovensku. Zapojiť sa mohli zákazníci v 120 obchodoch Tesca vo všetkých regiónoch od štvrtka 21. novembra 2019 až do soboty 23. novembra 2019. Potravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.

Ordinácia novokňaza Ivana Klinka

Ordinácia novokňaza Ivana Klinka

Posledný deň cirkevného roka 30. november 2019, bol veľmi významným dňom pre našu Evanjelickú cirkev, kedy medzi novokňazov, ktorí boli ordinovaní v roku 2019 pribudol ešte jeden brat a to Mgr. Ivan Klinko.

Vianočné Pastorále 2019 v Slavošovciach

Vianočné Pastorále 2019 v Slavošovciach

Dňa 14.12.2019 sa uskutočnili Vianočné Pastorále, ktoré poriadajú obce Štítnickej doliny (Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Štítnik). Tento rok sa konali práve v Obci Slavošovce. Tieto slávnosti na oslavu Pána Boha, nášho Stvoriteľa, sa už uskutočnili po 17. krát.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole.

Celkový počet konventuálov: 9126

Mgr. Katarína Hudáková získala:  4234 hlasov

Mgr. Peter Mihoč  získal: 4390 hlasov 

Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD na funkčné obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč.                                                                             


Pomoc do prichádzajúcej zimy

Pomoc do prichádzajúcej zimy

Dňa 10.12.2019 bola odovzdaná v poradí už štvrtá tohtoročná humanitárna pomoc (HA) pre Bosnu a Hercegovinu (BaH). Tentoraz prijímateľom bol utečenecký tábor v Hadžiči-Ušivak. V tábore sa nachádza viac ako 800 migrantov z Blízkeho a Stredného Východu ako aj Severnej Afriky.

Adventnú pobožnosť na MO SR viedol generálny biskup ECAV na Slovensku

Adventnú pobožnosť na MO SR viedol generálny biskup ECAV na Slovensku

Na evanjelických službách Božích, ktoré sa konali 11. decembra v kaplnke sv. Juraja na MO SR v rámci pravidelných stredtýždňových pobožností, sa na pozvanie zamestnancov Ústredia EPS v OS SR a OZ SR zúčastnil a celebrovaním svätej Večere Pánovej poslúžil Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku.

Ukončenie projektu „Komunitná práca s evanjelickou mládežou v Bratislavskom senioráte"

Ukončenie projektu „Komunitná práca s evanjelickou mládežou v Bratislavskom senioráte"

Ponuka aktivít v Bratislavskom senioráte ECAV na Slovensku, ktorej cieľovou skupinou je mládež, je pestrá. V senioráte sa realizuje až sedem rôznych foriem práce s mládežou.

Duchovným GES bola pred Vianocami prislúžená Večera Pánova

Duchovným GES bola pred Vianocami prislúžená Večera Pánova

V utorok 10.12.2019 sa duchovní Gemerského seniorátu stretli na poslednej tohoročnej decembrovej Seniorálnej pastorálnej konferencii na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Gemerská Poloma.  

Pripravili už 6. ty ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

Pripravili už 6. ty ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pravidelne organizuje memoriál venovaný významným osobnostiam svojho regiónu. Tohtoročný Memoriál Zlatice Oravcovej bol opäť špeciálny - venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie

Stretnutie o prehĺbení spolupráce medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku

Stretnutie o prehĺbení spolupráce medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku

Rozhovory o prehĺbení spolupráce medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku, ktoré nadväzujú na dlhoročnú spoluprácu, pokračovali ďalším stretnutím vedúcich predstaviteľov obidvoch cirkví v utorok, 10. decembra na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

Adventná radosť v Kremnici

Adventná radosť v Kremnici

Už po šiestykrát sa v adventnom čase konalo koncertné podujatie s názvom Adventná radosť v Kremnici. Tentoraz to bolo v druhú adventnú nedeľu, keď nielen evanjelici a nielen Kremničania zaplnili Evanjelický chrám Boží v Kremnici temer do posledného miesta.

Začiatok Adventu s Chorus Comenianus vo Vranove nad Topľou

Začiatok Adventu s Chorus Comenianus vo Vranove nad Topľou

Začiatok adventného času bol pre evanjelický a. v. cirkevný zbor aj pre mesto Vranov nad Topľou zvlášť slávnostný. Na tradičnom adventnom koncerte, ktorý usporadúva vranovský evanjelický cirkevný zbor každý rok, v 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2019 vystúpil takmer 100-členný spevácky zbor ChorusComenianus z Evanjelického bilingválneho gymnázia Jána Ámosa Komenského z Košíc.

Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

Máme tu prvú decembrovú nedeľu. Aj v CZ ECAV Príbovce sme počas Služieb Božích, konaných dňa 1.12.2019, zapálili prvú sviečku na adventnom venci a vstúpili tak do nového cirkevného roka.

Keď obdarovať je rovnakou  radosťou, ako byť obdarovaný

Keď obdarovať je rovnakou radosťou, ako byť obdarovaný

Keď nám v polovici septembra pristál v e-maili zoznam detí pre vianočnú pomoc v Srbsku, začal sa 10. ročník projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo – každé dieťa je jedinečné“. Hlavnou myšlienkou každý jeden rok je obdarovať znevýhodnené či handicapované deti tesne pred Vianocami. Teda v čase, kedy si pripomíname to najväčšie obdarovanie pre ľudstvo. Dar spasenia a milosti Božej v Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto, lebo On koná s veľkou láskou k nám, chceme aj my konať voči druhým a sebe navzájom.

Novšie Staršie
Strana 2 z 14
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.