Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Spoločný zborový deň cirkevných zborov Piešťany a Vrbové

Cirkevné zbory ECAV Piešťany a Vrbové sa stretli na spoločných službách Božích v 13. nedeľu po Sv. Trojici 14. 9. 2014, aby prežili spoločný zborový deň. Tieto cirkevné zbory boli až do roku 1949 súčasťou jedného vrbovského cirkevného zboru. Na službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský a Miroslav Jäger, zboroví farári | 23.9.2014

viac

Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada

Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR.

 

TASR, 19. 9. 2014 | 23.9.2014

viac

Zborový deň v Zem. Kostoľanoch 2014

Do Zemianskych Kostolian 20. septembra 2014 zavítali aj členovia zo všetkých filiálok cirkevného zboru – z Handlovej, Nitrianskeho Pravna i Prievidze, aby sa zúčastnili na zborovom dni.

 

Peter Majerík, Prievidza | 23.9.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Leviciach

V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila slávnosť inštalácie ThDr. Martina Rieckeho za zborového farára v Leviciach. Slovo Božie kázal brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Milan Krivda.

 

Martin Drdoš, dozorca CZ ECAV Levice | 22.9.2014

viac

Zomrela Agneša Kalinová, absolventka EKG

Vo štvrtok 18. 9. 2014 priniesli slovenské a české médiá smutnú správu o smrti Agneše Kalinovej, významnej slovenskej osobnosti. Pripomíname si ju i ako absolventku Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 22.9.2014

viac

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Slávnosti v CZ ECAV Žehňa a Strom reformácie ECAV

Večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie sa uskutočnili v sobotu 30. 8. 2014 v Ev. a. v. chráme Božom v Žehni. Generálny biskup Miloš Klátik pripomenul aj udalosť 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v tomto zbore - Bartholomeja Safranusa. Túto udalosť si veriaci pripomenuli aj 7. 9. 2014.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 38, s. 5 | 19.9.2014

viac

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

V budove Evanjelického spolku v Banskej Bystrici sa v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. konala konferencia SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Podujatie zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

Viktor Čop, podpredseda SEJ | 19.9.2014

viac

Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu

Chrám Boží vo filiálke Dubové (CZ ECAV Ostrá Lúka) bol 2. augusta 2014 miestom inštalácie seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, domáceho zborového farára.

 

Renáta Rényeiová, CZ ECAV Ľubietová | 18.9.2014

viac

Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Od 5. do 7. septembra 2014 sa v cirkevnom zbore v Soli konali každoročné zborové dni. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili v uistení, že Boh prijíma naozaj každého.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Staroba je životnou etapou, v ktorej dozrieva ľudské telo i ľudská duša. V očiach mnohých z nás sa spája i s chorobami, utrpením, prípravou na záver časného života. O tom, aké nové úlohy v tejto fáze života na človeka čakajú, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.9.2014

viac

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 11. apríla 2014 zriadilo Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku. Prinášame vám informáciu o cieľoch a zámeroch tohto nového výboru.

 

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku  | 22.9.2014

viac

Nové na ITV − „Poďte ku mne všetci“

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Kresťanská kultúra si môžete pozrieť zostrih z programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci“, ktorý odznel v sobotu popoludní 28. júna 2014 v rámci IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi a bol spojený s odovzdaním ceny L. Stöckela....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 22.9.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Elena Ružeková, Mgr. Ján Sabanoš, npor. Mgr. Viktor Sabo, Mgr. Slavomír Sabol, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ján Sadloň a Mgr. Dušan...

 

media(at)ecav.sk | 20.9.2014

viac

Pokyny a informácie k vyučovaniu na školský rok 2014 - 2015

Vážení vyučujúci náboženskú výchovu ev. a. v. a ev. a. v. náboženstvo,
zverejňujeme informácie na tento školský rok, platné učené osnovy a štandardy aj návrhy tematických plánov.
Informácia z pedagogicko-organizačných pokynov 2014-2015
Informácie pre vyučujúcich náboženskú výchovu 2014-2015

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 19.9.2014

viac

Pozrite si z archívu RTVS–STV

Evanjelické služby Božie z Očovej
Orientácie – Televízny posol – monotematické vydanie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody
Slovo – Peter Krajcer, ev. a....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 19.9.2014

viac

Slovo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 21. 9.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 14. nedeľu po Sv. Trojici 21. 9. prihovorí Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 19.9.2014

viac

Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku ďakujú všetkým darcom, ktorí prispeli na dobrovoľnú oferu na zmiernenie škôd spôsobených záplavami v Srbsku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku  | 17.9.2014

viac

Pozvánka na 10. valné zhromaždenie SEŽ

Milé sestry i bratia v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku!
Spoločenstvo evanjelických žien Vás s láskou pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie 27. 9. 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Púchove, Royova 4.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 17.9.2014

viac

Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto pozýva študentov a pedagógov všetkých bratislavských vysokých škôl na služby Božie Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý na začiatku nového akademického roka v nedeľu 28. 9. 2014 o 10.00 hod. vo Veľkom kostole.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Sláva šľachetným III v Lipt. Mikuláši 2014

Spolok Martina Rázusa vás pozýva na tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným 19. − 22. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši, venované Jánovi Lajčiakovi, Rudolfovi Macúchovi, Anne Pivkovej a Elene...

 

media(at)ecav.sk | 11.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart