Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Ocenenie Spravodliví medzi národmi 2015

V Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 28. januára 2015 konala slávnosť udelenia ocenení Spravodliví medzi národmi, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Spomienka na Jána Kollára a prezentácia kníh v Prahe

Spomienková slávnosť pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch sa konala v pondelok 26. 1. 2014. Z príhovoru Dr. Čelka, predsedu Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli ďalšie nové okolnosti zo života Jána Kollára. Následne sa uskutočnila prezentácia kníh v Dome národnostných menšín.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR | 30.1.2015

viac

Slávnostné otvorenie Roka Ľ. Štúra 2015

Generálny biskup Miloš Klátik sa 28. januára 2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení Roka Ľudovíta Štúra 2015, ktoré sa konalo v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Ekumenické služby Božie 2015

Tohtoročné ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v nedeľu 25. januára 2015 v Kostole Cirkvi bratskej v Bratislave. V priamom prenose boli vysielané v RTVS – Slovenskej televízii.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2015

viac

Evanjelické lýceum na ekumenickom stretnutí cirkevných stredných škôl BSK

V piatok 23. januára 2015 sa šestnásť študentov Evanjelického lýcea zúčastnilo na ekumenickej bohoslužbe v Kostole povýšenia svätého kríža v Petržalke. Zúčastnili sa na nej študenti zo stredných cirkevných škôl v Bratislave, ktorí zaplnili kostol takmer do posledného miesta.

 

Samuel Ďuračka, študent IV. A  | 27.1.2015

viac

„Vy ste soľ zeme“ v senioráte Torgau

Seniorát Torgau z našej partnerskej Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka v spolupráci so Spolk om Martina Luthera a Dielom Gustava Adolfa zorganizoval v dňoch 8. – 19. januára 2015 podujatie pre veriacich z okolia reformačného mesta Torgau na tému „Vy ste soľ zeme“.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 26.1.2015

viac

Inštalácia seniora a úvod dozorcu Turčianskeho seniorátu

Nové predsedníctvo Turčianskeho seniorátu si za deň svojho uvedenia do služby zvolilo práve 1. nedeľu po Zjavení – Nedeľu misie 11. januára 2015. Zborová farárka Oľga Kaňuchová na pôde evanjelického cirkevného zboru v Žiline privítala emeritného biskupa Júliusa Fila, predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctva seniorátov, predsedníctva cirkevných zborov a široké kresťanské zhromaždenie.

 

Hedwiga Tkáčová  | 26.1.2015

viac

Ďalšie štipendiá z fondu Peressényiovcov odovzdané

Akademické služby Božie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v stredu 17. decembra 2014 boli spojené s odovzdaním štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi najlepším študentom v uplynulom akademickom roku, ako aj so zasadením ďalšieho Stromu reformácie.

 

Ivica G. Litavský, študent EBF UK v Bratislave | 23.1.2015

viac

Sociálna tombola na ESŠ v Prešove

Niekomu sa môže zdať, že slová sociálny a tombola sa navzájom vylučujú. No úspech akcie, ktorá sa pod týmto názvom v závere roka konala na Evanjelickej spojenej škole v Prešove, dokazuje, že tieto dve slová možno zmysluplne spojiť.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 22.1.2015

viac

Žiaci z EG v Tisovci v utečeneckom tábore

Dňa 18. decembra 2014 sa členovia študentskej spoločnosti Eaglet na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci vybrali do utečeneckého tábora v Opatovskej Novej Vsi. Toto podujatie pred Vianocami sa organizovalo už po štvrtý raz.

 

Barbora Judiaková a Radka Grendová, 4.B | 22.1.2015

viac

Stretnutie po 40 rokoch od ordinácie

Stretnutie kňazov po 40 rokoch od ordinácie sa uskutočnilo 5. decembra 2014 v Novom kostole v Bratislave. Väčšina z nich tam bola ordinovaná 3. novembra 1974; ďalší boli ordinovaní v zahraničí.

 

Július Filo, emeritný generálny biskup | 22.1.2015

viac

Vyjadrenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku ku februárovému referendu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa k pripravovanému referendu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015, vyjadril v Pastierskom liste Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Tento pastiersky list bol v evanjelických chrámoch Božích čítaný na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Branislavom Hudecom, PhD.

Dňa 27. januára 2015 vo veku 32 rokov náhle odišiel z tejto časnosti Mgr. Branislav Hudec, PhD., učiteľ na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu 31. januára 2015 o 13.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Revúcej.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 29.1.2015

viac

SLOVO na týždeň - Nedeľa Deviatnik 1. 2.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na v nedeľu Deviatnik 1. 2. 2015 prihovorí Mgr. Pavel Černaj, námestný farár, CZ ECAV Dolné...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.1.2015

viac

Čo nájdete v Dúhe - vo februári

Vkladačka - Biblické dopravné značky
Pán Ježiš je LEKÁR
Elenkin príbeh – Vozík. 2. časť
Dúhačikovo lúštenie: Preč s bacilmi...

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.1.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 4

Ocitnúť sa zo dňa na deň na ulici a prežívať „bez adresy“, bez práce, bez jedla... To je realita mnohých ľudí, ktorí sa vinou rôznych okolností ocitli bez strechy nad hlavou. Ako im pomôcť aj v prostredí cirkvi a kto už túto prácu koná, o tom sa dočítate v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.1.2015

viac

NAŠI NÁRODNÍ DEJATELIA

V Starej Turej vyšla kniha od Jarmily Slezáčkovej pod názvom NAŠI NÁRODNÍ DEJATELIA Autorka v nej hodnotí prácu a buditeľské úsilie dvoch významných evanjelických kňazov - Jána Pavla Drobného a Júliusa Bodnára.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.1.2015

viac

Dokument o Matejovi Belovi 28. 1.

RTVS odvysiela v stredu 28. januára 2015 o 20.05 hod. na DVOJKE premiéru 39-minútového televízneho dokumentu "Matej Bel". Repríza: 29. 1. o 9.05 hod. Scenár: Miloslav Gdovin, réžia: Fedor Bartko, vyrobila RTVS 2014.

 

Fedor Bartko, režisér | 26.1.2015

viac

Prijímacie konanie na EKG v Prešove 2015

Evanjelické kolegiálne gymnázium, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov, v šk. roku 2015/2016 otvára študijné odbory: gymnázium 8-ročné, gymnáziu 4-ročné a bilingválne gymnázium anglické 5-ročné. Prihlášky: do 10. 4. 2015. Viac v prílohách.
Študijné odbory
Kritériá pre 4-ročné štúdium
Kritériá...

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 26.1.2015

viac

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Na základných školách sa od 15. januára do 15. februára 2015 konajú zápisy prvákov, pričom presné miesto a čas určí riaditeľ každej školy. Ponúkame vám zoznam našich evanjelických základných škôl. Vložené...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 26.1.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Dr. F. Melanchtona v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava.
Prihlášky: do 21. 2. 2015 na adresu: Biskupský úrad ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen.
Vložené 21. 1....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 25.1.2015

viac

Vyhlásenie súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje 2. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ.
Propozície
, Spoločná pieseň
Uverejnené 11. 12....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.1.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Zjavení 2015

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni na týždeň po 3. nedeli po Zjavení 2015 napísali Mgr. Silvia Gdovinová, Mgr. Ján Lichanec, Mgr. Terézia Gabčanová, Mgr. Daniel Dudáš, Mgr. Ján SadloňMgr. Iveta Kosečková a Mgr. Anna Balogová. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 24.1.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart