Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Spomienka na nespravodlivo väznených v Ilave

Spomienkovú slávnosť – panychídu za nespravodlivo väznených komunistickým režimom v ilavskej väznici usporiadali v sobotu 12. júla 2014 Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Trenčín.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED v Košeci | 22.7.2014

viac

Expozícia M. R. Štefánika v Košariskách opäť sprístupnená verejnosti

V deň 134. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika po trojmesačnej rekonštrukcii sprístupnili 21. júla 2014 expozíciu M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Žilina 2014

V našich koncoročných hodnoteniach zborových podujatí sa na popredných miestach s vysokou pravidelnosťou objavujú podujatia, kde sú spolu členovia cirkevného zboru zastúpení všetkými generáciami. Jedinečné miesto v rebríčku má zborový deň, ktorý má v cirkevnom zbore v Žiline viacročnú tradíciu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ ECAV Žilina | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Martin

Dňa 6. júla 2014 sme v našom cirkevnom zbore v Martine opäť prežívali na Memorandovom námestí požehnaný čas pri zborovom dni. Stretli sme sa pri tejto príležitosti už piatykrát. Tohtoročná téma sa niesla v znamení hľadania evanjelicko-kresťanskej identity.

 

Milan Kubík, zborový farár CZ Martin | 21.7.2014

viac

Posviacka kríža na strede Európy

Myšlienka postaviť kríž, vnímaný po celé stáročia ako jeden zo symbolov kresťanstva, skrsla pred časom aj medzi kresťanmi z radov matičiarov z miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici. Pôvodne mal stáť inde, no napokon ho postavili na mieste, ktoré je pokladané za geografický stred Európy.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 18.7.2014

viac

Nezabudneme, Daniel...

Pri príležitosti 1. výročia tragického úmrtia spolubojovníka Daniela Kavuliaka v Afganistane si na neho spomína evanjelický farár Viktor Sabo, vtedy duchovný v Kandahare....

 

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský farár EPS v OS a OZ SR, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš | 17.7.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú aktuálne dianie v cirkvi

BRATISLAVA − Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku zasadalo 7. 7. 2014. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku, podpísaným J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. 6. 2014 v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier č. 29 – 30/2014, s. 4 | 17.7.2014

viac

Pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Dlhoročný martinský kňaz Ľudovít Vajdička patril medzi príkladných evanjelických farárov, ktorí sa stali symbolom odporu proti ateistickému režimu. Práve v období jeho pôsobenia v Martine bolo konfirmovaných 92 mladých ľudí, ktorí napriek nepriaznivým politickým okolnostiam túžili verne nasledovať Krista a patriť do evanjelického spoločenstva veriacich.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 17.7.2014

viac

Zborový deň v Hontianskych Tesároch venovali Karolovi Braxatorisovi

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre - Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí jeho úmrtia.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, CZ ECAV Hont. Tesáre - Dvorníky | 17.7.2014

viac

Výstava Spišskopodhradská synoda na ECD

Pri príležitosti 400. výročia konania synody v Spišskom Podhradí bola v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorená výstava pod názvom Spišskopodhradská synoda v obrazoch a archívnych dokumentoch. Verejnosti bude prístupná až do 31. augusta 2014.

 

Miloš Kožlej, archivár, archiv@vychodnydistrikt.sk | 15.7.2014

viac

BIBLICKÉ HODINY na IV. ECD

Biblické hodiny na IV. evanjelických cirkevných dňoch na tému „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu“ (Kaz 12, 1) mali za cieľ osloviť strednú, mladú i staršiu generáciu evanjelikov.

 

-nk, zz-, EPST, č. 28/2014  | 14.7.2014

viac

Ordinácia novokňazov v Prešove 26. 7.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na slávnosť ordinácie novokňazov v sobotu 26. 7. 2014 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Prešove. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS - STV na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 27. 7.

9.05 Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko a Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Liptovského Ondreja; káže zborová farárka Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu; piesne ES č. 186, 264, 197, 474, A 55.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Koncert k 100. výročiu 1. svetovej vojny

Srdečne vás pozývame na spomienkový koncert Berkshire Youth Orchestra k 100. výročiu 1. svetovej vojny v Slovenskom rozhlase vo štvrtok 24. júla 2014 o 19.00 hod. Vstup na koncert je voľný; miestenky si môžete rezervovať ešte dnes na jan@juras.sk.

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, www.razus.sk | 22.7.2014

viac

Pozvanie na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU

Bratia a sestry,
pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 1. septembra 2014.
Prihlasovaci formulár Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 22.7.2014

viac

Organový koncert v Turanoch 28. 7.

CZ ECAV Turany vás pozýva na na organový koncert, ktorý bude v pondelok 28. 7. 2014 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Turanoch. Koncert je venovaný výročiu Bachovho úmrtia, a zároveň jeho rodu.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ Turany | 21.7.2014

viac

Projekt „500 stromov reformácie“ pokračuje

Vážení bratia farári a milé sestry farárky,
pomaly sa blíži jeseň, ktorá je tiež vhodná na to, aby sme pokračovali v sadení Stromov reformácie. Prosíme Vás, aby ste v rámci významných výročí vo svojich cirkevných zboroch venovali pozornosť tejto aktivite.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 21.7.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Janka Miháliková, Mgr. Peter Székely, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Samuel Mišiak a Mgr. Jaroslava...

 

media(at)ecav.sk | 19.7.2014

viac

Slovo na 5. nedeľu po Sv. Trojici 20. 7.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 4. nedeľu po Sv. Trojici 20. júla 2014 prihovorí Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka, CZ ECAV Žilina.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 18.7.2014

viac

Nové na ITV - Výpovede tvorcov Evanjelického spevníka

Bratia a sestry, na www.ecav.sk/itv dávame do Vašej pozornosti výpovede tvorcov Evanjelického spevníka (1992). Zostrih z nich bol použitý na IV. evanjelických cirkevných dňoch v programe Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Aj zostrih z tohto programu Vám čoskoro prinesieme na ITV ECAV na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.7.2014

viac

Zomrel spisovateľ Ivan Kadlečík

Dňa 15. 7. 2014 zomrel vo veku 76 rokov prozaik, básnik a esejista Ivan Kadlečík, predstaviteľ slovenskej samizdatovej literatúry. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku mu v r. 2012 udelilo Cenu L. Stöckela za oblasť kultúry. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 19. 7. 2014 o 14.00 v Ev. a. v. kostole v Pukanci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.7.2014

viac

Nové na ITV - VšPK Zvolen 2014

Bratia a sestry, na www.ecav.sk/itv v rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie vo Zvolene....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 15.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart