Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Požehnané popoludnie v Prietrži

SEŽ pri CZ ECAV Senica pripravilo pre svojich cirkevníkov nevšedné popoludnie v Prietrži. Pozvali sme naň aj deti, ktoré sa počas školského roka stretávali na detskej besiedke, takže sa tu stretli tri generácie.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 18.7.2018

viac

Seniorálne stretnutie mužov v Jelšave

Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu v Jelšave sa uskutočnilo v nedeľu 17. júna o 15.00 hod. v Ev. chráme Božom v Jelšave. Prítomných uvítal námestný farár Mgr. Ivan Bojna, následne sa im prihovoril zborový dozorca MVDr. Milan Kolesár.

 

Z prednášky spracoval: Mgr. Ivan Bojna | 13.7.2018

viac

V Príbovciach opäť horela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbole bolestnej a martýrskej smrti majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 13.7.2018

viac

Prezentácia monografie o Jurajovi Kellovi-Petruškinovi

V čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela na Radničnom námestí v Bardejove sa uskutočnila prezentácia monografie Juraj Kello-Petruškin na Šariši od doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD., z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Silvia Fecsková, Bardejov | 13.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2018 na Branči

Dňa 5. júla 2018 sa opäť stretli evanjelici zo širokého okolia, ale aj z iných kútov Slovenka na zrúcaninách hradu Branč, kde sa tradične konal Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 9.7.2018

viac

Osmičkový rok v EKG v Prešove

Exkurzia s názvom Osmičkový rok sa začala koncom júna v Prešove, z ktorého sa sexta, 2. ročník a niekoľko tretiačok vybrali s pani profesorkami Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť.

 

Lenka Vaverková, študentka sexty | 9.7.2018

viac

Z ďalších programov na VI. ECD

Účastníkov VI. evanjelických cirkevných dní na Námestí SNP vo Zvolene v piatok 29. júna 2018 privítali predstavitelia Zvolenského seniorátu senior Ján Čáby a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska; biblický text a modlitbu mal konsenior Daniel Duraj.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

viac

Zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Pod mottom "V Tvojej ruke sú naše časy" (podľa Žalmu 31, 16) sa na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene 29. júna – 1. júla 2018 zišli evanjelici z celého Slovenska i rodáci zo zahraničia: z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Cinkoty, Pivnice a zo Starej Pazovy. Na záverečných službách Božích v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu kázňami poslúžili duchovní zo zahraničia – z Nemecka, Česka, Maďarska, zo Srbska a zo Slovinska. Naše evanjelické cirkevné dni tak prekročili rámec Slovenska a stali sa manifestáciou bratsko-sesterskej lásky a spolupatričnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

viac

Filiálny deň v Turčianskych Kľačanoch

Evanjelici v Turčianskych Kľačanoch, filiálke Cirkevného zboru ECAV Sučany, sa v nedeľu 1. júla 2018 zišli na 2. ročníku filiálneho dňa, na ktorý pozvali aj známeho herca a recitátora, zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša.

 

Edita Škodová, Turčianske Kľačany | 5.7.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. septembra 2018 v Kúpeľoch Nimnica.
Konferencia sa bude konať na tému: Právo v cirkvi a štáte
Pozvánka
Prihlasovanie ...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.7.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.7.2018

viac

Dodatočné prijímacie konanie na EBF UK 2018-19

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2018/2019. Viac

 

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK | 14.7.2018

viac

Slovo na 7. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 7. nedeľu po Svätej Trojici 15. 7. 2018 prihovorí Mgr. Simona Prosič Filip, zborová farárka CZ Gornji Slaveči, Evanjelická cirkev a. v. v Republike...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.7.2018

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov,
na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

viac

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave v stredu 11. júla 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie. Ďalšie služby Božie budú v stredu 8. augusta 2018.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 9.7.2018

viac

Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 2.7.2018

viac

Rozhlasové služby Božie z Branča

RTVS – SRo v Rádiu Regina 5. júla 2018 o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu na hrade Branč. Kázať bude dekan EBF UK Milan Jurík. Piesne: 192, 267, 564, 466, A 66, 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.7.2018

viac

Reakcia na článok „KANDIDÁT“

Uverejňujeme reakciu na článok, ktorý bol uverejnený v Reformačných listoch č....

 

Mgr. Štefan Sabol, konateľ, Reformata, s. r. o. | 30.6.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart