Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Návšteva v Kovačici

Brat generálny biskup Miloš Klátik 16. a 17. augusta 2014 navštívil Kovačicu, kde rokoval s bratom seniorom Banátskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Pavlom Sklenárom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.8.2014

viac

KRT – Krátky rodinný tábor v Žiline

Keď sa spomenie KRT, mnohí spozornejú. Aj v našom žilinskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore. Nie je však reč o nepríjemnom tvorovi, ktorý si robí cestičky pod zemou, ale o vynikajúcej akcii určenej pre všetky generácie nášho zboru. Dovoľte, aby som vám predstavila Krátky rodinný tábor.

 

Katarína Cisáriková, CZ ECAV Žilina | 27.8.2014

viac

Ešte k IV. ECD – správa zo Šváboviec

V piatok 27. 6. 2014 sa začalo trojdnie, významné pre našu ECAV na Slovensku aj pre hostiteľský Tatranský seniorát. Evanjelici zo Slovenska sa zišli na IV. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré boli venované spomienke na 400. výročie konania Spišskopodhradskej synody, ktorá bola dôležitá pre evanjelikov na našom území, najmä na Spiši a v Šariši.

 

Viera Zaťková Pališinová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Švábovce | 26.8.2014

viac

Športové popoludnie v Pliešovciach

Ako každý rok býva zvykom , aj tento rok pre nás pani farárka Katarína Kmecová pripravila športový popoludnie. Každý si prišiel na svoje - malí aj veľkí.

 

Dominika Šimová , CZ ECAV Pliešovce | 25.8.2014

viac

Detský letný tábor v Janoškovom dome

Šesť augustových dní trávilo 23 detí prevažne z Pliešoviec na letnom detskom tábore v Janoškovom dome v Liptove. Tábor bol na tému Skúška odvahy a deti sa každý deň dozvedeli niečo nové z príbehu o Danielovi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka, CZ ECAV Pliešovce | 22.8.2014

viac

Srbské deti už po tretí raz na Slovensku

V poradí 3. medzinárodný slovensko-srbský tábor, ktorý zorganizoval CZ ECAV Podlužany, sa konal od 13. do 19. júla 2014 v Račkovej doline. Potvrdil zmysel a požehnanie našej rozbehnutej spolupráce.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 21.8.2014

viac

Študentka z Tisovca uspela v Talline

Študentka z Evanjelického gymnázia v Tisovci Diana Lapajová získala na Európskom veľtrhu študentských spoločností v estónskom Talline prestížne ocenenie Alumni Leadership Award.

 

Ladislav Čajko, EG Tisovec  | 19.8.2014

viac

Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa uskutočnil 27. júla 2014 v ŠH Podháj v Martine. Na slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk-, EPST č. 33/2014 z 13. 8. 2014 | 19.8.2014

viac

Návšteva presbyterov CZ Moravské Lieskové

Zborová poddozorkyňa a päť presbyterov vedených zborovým farárom Petrom Macom navštívili 4. 8. 2014 štyri cirkevné zbory ECAV Považského seniorátu: Trenčianske Stankovce, Slatina nad Bebravou, Nitrianska Streda a Trenčín.

 

Ľubomír Mitana, člen delegácie presbyterov, CZ Moravské Lieskové | 18.8.2014

viac

Pútavé dvojpodujatie v Martine

V Biblickej školy v Martine sa začiatkom júla 2014 uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej. Nasledovala prednáška prof. Janky Krivošovej o gobelínoch pripravovaných k 500. výročiu Lutherovej reformácie na tému histórie evanjelikov na Slovensku....

 

Hedwiga Tkáčová, Biblická škola v Martine | 16.8.2014

viac

V Rim. Brezove odkrývajú staré maľby

V júli 2014 v Ev. a. v. kostole v Rimavskom Brezove začali druhú etapu v rámci obnovy chrámu, a to reštaurovaním víťazného oblúka v lodi pôvodného kostola. Odkrývajú pritom maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po vyše štyristo rokoch.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto, reštaurátor | 14.8.2014

viac

Slovenská evanjelická jednota prezentovala projekt k 70. výročiu SNP

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji je názov projektu, ktorý občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2014. Verejnosti ho predstavia 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Eva Bombová, SEJ | 14.8.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 10. a 11. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: mjr. Mgr. Ján Paciga, Mgr. Irena Paľovová, Mgr. Peter Paluga, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Dana Pavlovkinová a Mgr. Anna Balogová a Mgr. Jaroslav Petro, Mgr. Iveta Petrová, mjr. Mgr. Milan Petrula, Mgr. Jarmila Petrulová, Mgr. Anna...

 

media(at)ecav.sk | 1.9.2014

viac

Pozvanie do Žehne 30. 8. a 7. 9.

CZ ECAV Žehňa vás srdečne pozýva na večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie v sobotu 30. 8. 2014 o 17.30 hod. za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika a na slávnostné služby Božie pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v Žehni v nedeľu 7. 9. 2014 o 9.30 hod.

 

Milan Kapitáň,Vladimír Sabol, predsedníctvo CZ ECAV Žehňa  | 28.8.2014

viac

Slovo na 11. nedeľu po Svätej Trojici 31. 8.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 11. nedeľu po Sv. Trojici 31. 8. prihovorí Mgr. Tatiana Beňuchová, zborová kaplánka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.8.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Dňa 29. augusta tohto roku si naša široká verejnosť pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré patrí k významným udalostiam v dejinách slovenského národa. Je to vyjadrené aj tým, že 29. august bol vyhlásený za štátny sviatok.

 

 | 26.8.2014

viac

Prečítajte si školské dvojčíslo EPST

Práve vyšlo školské dvojčíslo EPST, ktoré má za cieľ spríjemniť študentom i pedagógom návrat do školy po dvojmesačnej prestávke. Zároveň prináša mnoho čítania, ktoré vám pripomenie tie vaše nezabudnuteľné školské časy.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.8.2014

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému MÉDIÁ V ECAV NA SLOVENSKU

Bratia a sestry,
Predsedníctvo ECAV na Slovensku Vás pozýva na pracovný aktív na tému Médiá v ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. septembra 2014 od 10.00 do 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši v zborovom dome CZ ECAV L. Mikuláš, Tranovského 4.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.8.2014

viac

Ešte zmeny do schematizmu

Bratia farári a sestry farárky,
ak ste do 15. 8. nestihli nahlásiť zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk, môžete ich ešte stále posielať na adresu media@ecav.sk. Zapracujeme ich do schematizmu počas jeho prípravy do tlače.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.8.2014

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Bratské predsedníctva cirkevných zborov,
na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2014.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

Pozvanie na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU

Bratia a sestry,
pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 1. septembra 2014. PROGRAM
Prihlasovaci formulár
Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

Projekt „500 stromov reformácie“ pokračuje

Vážení bratia farári a milé sestry farárky,
pomaly sa blíži jeseň, ktorá je tiež vhodná na to, aby sme pokračovali v sadení Stromov reformácie. Prosíme Vás, aby ste v rámci významných výročí vo svojich cirkevných zboroch venovali pozornosť tejto aktivite.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť inštalovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk v celocirkevnej sieti pod doménou ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 25.8.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart