Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stretnutie slovenských a maďarských evanjelických biskupov

V Györi sa 15. februára 2017 stretli slovenskí a maďarskí evanjelickí biskupi, aby na spoločnom zasadnutí zhodnotili vzájomnú spoluprácu, ktorá sa začala intenzívnejšie rozvíjať najmä po podpísaní partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku (MEE) v marci 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí

V posledný januárový deň sa uskutočnilo tradično-netradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v priestoroch MZV a EZ SR.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.2.2017

viac

Pamätná medaila Mojmírovi Zúrikovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 14. februára 2017 navštívil brata farára Mojmíra Zúrika a osobne mu odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Vzácna medaila k 400. výročiu prekladu Biblie

Brat Ing. Michal Francisci z CZ ECAV Bratislava-Prievoz pri príležitosti 500. výročia reformácie daroval do Ústredného archívu ECAV na Slovensku pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 400. výročia prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1934.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Medzi evanjelikmi na Dolnej zemi

Pri putovaní po stopách sťahovania Slovákov na Dolnú zem som v srbskej Vojvodine spoznala aj veľmi aktívnu pani farárku, vdovu po evanjelickom farárovi Štefanovi Valášekovi.

 

Alžbeta Remiášová, Bratislava | 16.2.2017

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 -2017

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 10. februára 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi 2017

Neformálne stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými predstaviteľmi SR – poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k ECAV na Slovensku a prijali pozvanie generálneho biskupa na pracovnú večeru, sa uskutočnilo 9. februára 2017.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Z predvalného zhromaždenia SLZ 2017

V meste Höör na juhu Švédska sa od 31. januára do 3. februára 2017 konalo Európske predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zišlo sa na ňom asi 90 zástupcov z troch európskych regiónov: región strednej a východnej Európy, západnej Európy a severnej Európy.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Uvedenie Martina Michaelisa do úradu

V nedeľu 5. februára 2017 bol Martin Michaelis, farár Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, uvedený do úradu predsedu farárskeho zastúpenia v Združení evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví (VELKD) v Nemecku.

 

Sönke Frost, tajomník Konferencie európskych farárskych spolkov | 13.2.2017

viac

Hlavní vojenskí kapláni v Porstmouthe

Každoročne sa koncom januára a začiatkom februára koná Medzinárodné stretnutie hlavných vojenských kaplánov. Jeho 28. ročník sa uskutočnil v dňoch 30. 1. – 3. 2. 2017 v starobylom prístavnom meste Porstmouth vo Veľkej Británii.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 9.2.2017

viac

Nové na ITV - rozhovor s I. Lukáčom

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor s bratom generálnym dozorcom ECAV na Slovensku doc. MUDr. Imrichom Lukáčom,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.2.2017

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Ján Lacko

Bratia a sestry,
so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že v nedeľu 19. 2. 2017 v noci si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára ThMgr. Jána Lacka vo veku 88 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 23. 2. 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke (Strečnianska 15).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2017

viac

Magnetky a plaketky k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
ponúkame Vám možnosť zakúpiť si magnetky k 500. výročiu reformácie alebo dať si zhotoviť vlastné magnetky k podujatiam v seniorátoch či cirkevných zboroch pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.2.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Deviatniku

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 19.2.2017

viac

Pozývame vás do Krupiny na 6. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 19. 2.

Seniorálne stretnutie Hontianskeho seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 19. februára 2017 od 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Krupine.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Lučenci k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Novohradského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 22. 2.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 22. 2. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu na GBÚ. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

SLOVO na Nedeľu po Deviatniku 19. 2.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Nedeľu po Deviatniku 19. 2. 2017 prihovorí ThDr. Jerguš Olejár, PhD.,, zborový farár, CZ ECAV Rožňava, administrátor seniora Gemerského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

Presun Televízneho posla z 12. 2. na 19. 2.

Bratia a sestry,
premiéra náboženského magazínu Televízny posol z 12. 2. 2017 bola presunutá na nedeľu 19. 2. 2017 o 10:25 na Dvojku; repríza bude v piatok 24. 2. 2017 o 13:25 na Dvojke. Reláciu si môžete pozrieť aj v archíve RTVS.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 15.2.2017

viac

Pozvanie do Prahy 25. a 26. 2.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozýva na oslavy 70. výročia založenia cirkevného zboru, ktoré sa budú konať rámci osláv 500. výročia reformácie v Chráme sv. Michala v Jirchářích 25. a 26. februára 2017.

 

Predsedníctvo SEAVCZ v Prahe | 15.2.2017

viac

Oznámenie o výsledku volieb na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

 

Dištriktuálne predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku  | 14.2.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart