Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Správa zo zasadnutia RV ERC v SR

Na GBÚ sa 10. apríla 2014 uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR (RV ERC). Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ členov RV ERC privítal generálny biskup ECAV a predseda ERC Miloš Klátik.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, gen.tajomnik@ekumena.sk | 23.4.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 2 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom druhom zasadnutí tohto roku zišlo 11. apríla 2014 v Bratislave. Úvodnú pobožnosť v modlitebni GBÚ mal Daniel Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.4.2014

viac

Veľkopiatočné pašie v Považskej Bystrici

Aj tohtoročný Veľký piatok – najväčší sviatok evanjelických kresťanov - sme v CZ ECAV v Považskej Bystrici mali možnosť opäť zasvätiť s veľkou vážnosťou a dôstojnosťou spolu so vzácnymi hosťami.

 

Ľubomír Marcina, CZ Pov. Bystrica | 22.4.2014

viac

Detský spevokol vo Východnej

V dňoch 11. – 13. apríla 2014 sme s detským spevokolom Plamienok z CZ ECAV Východná absolvovali víkendové sústredenie v Poprade-Veľkej.

 

Simona Mikušová, vedúca spevokolu | 22.4.2014

viac

Pôstne stíšenie v Kremnici

Požehnanie Kvetnej nedele prežili veriaci z Kremnice nielen na službách Božích, ale i počas popoludňajšieho pásma slova a hudby pod názvom „Pôstne stíšenie“. Asi 150 veriacich nielen evanjelickej konfesie sa zhromaždilo v Evanjelickom chráme Božom v Kremnici, aby sa spoločne stíšili vo vrcholiacom pôste.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 22.4.2014

viac

Študenti 4. ročníka EBF na sústredení

Nad typicky evanjelickými prvkami kresťanstva a nad zodpovednou úlohou duchovného pastiera v cirkevnom zbore sa 11. – 13. apríla 2014 zamýšľala hŕstka študentov 4. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave v krásnom prostredí rekreačného strediska Janoškov dom v Liptovskom Hrádku.

 

Vladimíra Hyžová, študentka evanjelickej teológie, 4. ročník EBF UK | 20.4.2014

viac

RIS na tému VEDA A VIERA

Vnútromisjný výbor Rimavského seniorátu 13. apríla 2014 v priestoroch reštaurácie Junior Komplex v Rimavskej Sobote usporiadal stretnutie s názvom VEDA A VIERA.

 

Martin Riecky, predseda VMV Rimavského seniorátu | 16.4.2014

viac

20. výročie vzniku EGJAK v Košiciach

Evanjelická gymnázium J. A. Komenského prešlo cestu dlhú 20 rokov. Cesta, ktorou sme prešli je aj názov ročenky, ktorú vydáva EGJAK vždy na začiatku nového školského roka – názov korešponduje s otázkou: Aká bola cesta, ktorou doteraz EGJAK prešlo?

 

Dušan Havrila, duchovný správca EGJAK | 14.4.2014

viac

V Martine pomohli týraným ženám a deťom

Evanjelická spojená škola v Martine sa s nadšením zapája do rôznych projektov zameraných na pomoc tým, ktorí to nemali v živote ľahké. V rámci pôstneho obdobia sa študenti evanjelického gymnázia rozhodli neštandardnou formou slúžiť iným a výťažok za svoju prácu venovať týraným matkám a deťom.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 14.4.2014

viac

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

V Trenčíne idú s dobou

Cirkevný zbor ECAV v Trenčíne pripravil pre majiteľov smartfónov - inteligentných mobilných telefónov - aplikáciu, ktorá im prináša základné informácie o cirkevnom zbore.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 10.4.2014

viac

Vzdelávací program v oblasti komunikácie

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných aj laikov zo ZD na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoruSolidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“pod vedením odborných lektorov – psychológov.
Viac o programe a prihláška...

 

media(at)ecav.sk | 23.4.2014

viac

Konferencia o Samuelovi Zochovi 24. 4.

 

Milena Sokolová, Ústav politických vied SAV | 23.4.2014

viac

Pozvánka výstavu O. Lajčiakovej 23. 4.

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s MČ Bratislava-Staré Mesto vás pozýva na otvorenie výstavy Olinky Lajčiakovej „Jablká a krajina“ v stredu 23. 4. o 17.30 hod. v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava, 2. poschodie.

 

Ernest Huska, MČ Bratislava-Staré Mesto | 23.4.2014

viac

Pozvánka na koncert PEDAROPEJE 25. 4.

Milí bratia, milé sestry,
pozývame Vás do Svätého Jura, kde sa v piatok 25. 4. o 19.00 hod. v rámci Svätojurských hodov – Dní sv. Juraja uskutoční koncert kapely PEDAROPEJA. Koncert bude v pivnici pod evanjelickým kostolom (vchod z Ul. Dr. Kautza).

 

Michal Koreň, ev. farár, CZ ECAV Sv. Jur | 23.4.2014

viac

Blíži sa IX. stretnutie kresťanov vo Vroclave

10. – 11. apríla 2014 sa vo Vroclave konalo prípravné rokovanie k Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční 4. – 6. júla 2014 vo Vroclave. Prihlásiť sa môžete do 27. apríla 2014 na www.wroclaw2014.net.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 22.4.2014

viac

Dve percentá z dane za rok 2013

Bratia a sestry,
aj v tomto roku môžete využiť možnosť sami rozhodnúť o použití 1,5 – 2 – 3 % z daní, ktoré ste už odviedli štátu formou zrážok zo mzdy alebo z platu v roku 2013. Prinášame zoznam neziskových občianskych združení a nadácií pri našich COJ.
Ak chcete doplniť do uvedeného zoznamu OZ alebo nadáciu pri Vašej COJ, napíšte nám na adresu media@ecav.sk tieto údaje:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.4.2014

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 23. 4.

Bratia a sestry, pozývame Vás na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 23. apríla 2014, ktoré bude mať evanjelický a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu.

 

Oľga Klátiková, klatikova@ecav.sk | 20.4.2014

viac

Prvá slávnosť veľkonočná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 20.4.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po Veľkonočnej nedeli

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Erika Kaňuchová, Mgr. Oľga Kaňuchová, Milan Kapitáň, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Miroslav Kerekréty, Mgr. Juraj Kevický a Mgr. Peter...

 

media(at)ecav.sk | 19.4.2014

viac

Protest do TV JOJ

Generálny biskup Miloš Klátik sa obrátil na riaditeľa TV JOJ s protestom proti dezinformácii vo vysielaní TV JOJ a so žiadosťou o zverejňovanie korektných informácií.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart