Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Diskusia s hosťami generálneho biskupa na V. evanjelických cirkevných dňoch

Počas V. ECD v Békešskej Čabe boli súčasťou bohatého programu aj diskusné fóra a prednášky, ktoré boli naplánované na štvrtkové popoludnie. Už tradične sa konala diskusia s hosťami generálneho biskupa Miloša Klátika, tentoraz na tému 500. výročie reformácie.

 

Anna Debnárová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 26.7.2016

viac

Promócia absolventov EBF UK

Slávnostná promócia absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s a konala 13. júla 2016 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

 

Mgr. Danica Fojtíková, absolventka EBF UK | 26.7.2016

viac

Detský tábor vo Vrbovom

Aký je Boh? To bola téma detského biblického tábora, ktorý sa v CZ ECAV Vrbové uskutočnil 18. – 22 7. 2016. Počas piatich dní deti uvažovali a osvojovali si vlastnosti ako: TRPEZLIVÝ, VEĽKÝ, MOCNÝ – PREPEVNÝ, TVORIVÝ, SVÄTÝ – ČISTÝ.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 26.7.2016

viac

Ekumenická pastoračná služba na V. ECD

Na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe sa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pripravovalo ako na vynikajúcu možnosť predstaviť na fóre evanjelickej cirkvi svoju duchovnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, jan.ondrejcin(at)mod.gov.sk | 21.7.2016

viac

Štatút Asociácie slovenských ev. cirkví

Ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia sa konalo 6. júla 2016 v hoteli Fiume v Békešskej Čabe v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

Pevec Boží na V. ECD a v Budapešti

Vo štvrtok 7. júla 2016 o 20.00 hod. Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. V piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod. ju odohralo na X. stretnutí kresťanov v Budapešti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

Seniorátne stretnutie detí ŠZS

Stretnutie detí Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Dávidova harfa sa už tradične konalo v dvoch cirkevných zboroch seniorátu. Tento rok sa deti zo šarišskej časti seniorátu stretli 18. 6. 2016 v CZ Kuková a deti zo zemplínskej časti 25. 6. 2016 v CZ Vranov nad Topľou.

 

Mária Chalupková, sekcia pre prácu s deťmi VMV ŠZS | 20.7.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Malej Čalomiji

V cirkevnom zbore v Malej Čalomiji sa na 8. nedeľu po Svätej Trojici 17. júla 2016 po prvýkrát konala slávnosť zlatej konfirmácie.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 20.7.2016

viac

Stretnutie pri Pamätníku znovuosídlenia v Békešskej Čabe

Vo štvrtok 7. júla 2016 podvečer sa mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní stretli na hlavnom békešskočabianskom námestí, aby položili kvety pri Pamätníku znovuosídlenia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

STRETNUTIE PRI DUCHOVNEJ PIESNI

Po otváracích službách Božích na v Békešskej Čabe vo Veľkom ev. a. v. chráme Božom bol v stredu 6. júla 2016 o 20.00 hod. pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní pripravený program pod názvom Stretnutie pri duchovnej piesni.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

Nové na ITV - Ustanovujúce valné zhromaždenie ASEC v Békešskej Čabe

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktoré sa konalo 6. júla 2016 v Békešskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 27.7.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženskej výchovy 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách na pracovný seminár, ktorý sa bude konať 23.- 24. augusta 2016 v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 26.7.2016

viac

Zamyslenia na týždeň 9. nedeli po Svätej Trojici 2016

Bratia a sestry,
aj www.ecav.sk Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím, ktoré vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“, Tranoscius, 2015. Zamyslenia na jednotlivé dni po 9. nedeli po Svätej Trojici 2016 napísali Mgr. Karmen Želinská, Mgr. Jaroslav Kopčok, Mgr. Samuel Linkesch, Mgr. Stanislav Kocka, PaedDr. Dušan Havrila, PhD., Mgr. Anna Debnárová a Mgr. Katarína...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 24.7.2016

viac

Služby Božie z Trenč. Stankoviec 24. 7.

V nedeľu 24. 7. 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Trenčianskych Stankoviec; káže zborová farárka Mgr. Jarmila Petrulová; spievať sa budú sa piesne z ES č. 327, 233, 200, 652, A 54.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.7.2016

viac

SLOVO na 9. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 9. nedeľu po Svätej Trojici 24. júla 2016 prihovorí Mgr. Adriana Hrivnaková, námestná farárka, CZ ECAV Sirk.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 22.7.2016

viac

RTVS – STV 2016 o evanjelikoch

Služby Božie z Békešskej Čaby - záznam

Televízny posol aj o Synode 2016

Televízny posol, ktorý bude celý venovaný V. ECD v Békešskej Čabe, bude odvysielaný 4. 9. 2016. ...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 19.7.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

Udalosťou tohto leta boli nepochybne V. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa historicky prvýkrát konali mimo územia Slovenska – v maďarskej Békešskej Čabe. Práve im je venovaný ŠPECIÁL Evanjelického posla spod Tatier, bohatý na správy a fotografie z podujatia.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.7.2016

viac

Služby Božie z Békešskej Čaby 17. 7.

v nedeľu 17. júla 2016 o 10.00 hod. RTVS – Slovenská televízia na DVOJKE odvysiela záznam zo slávnostných služieb Božích v Békešskej Čabe, ktoré sa konali 7. júla 2016 na V. evanjelických cirkevných dňoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.7.2016

viac

Vyhlásenie generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku k útoku v Nice

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku odsudzuje barbarský teroristický útok vo francúzskom meste Nice, ktorý sa stal 14. júla 2016 práve počas osláv francúzskeho štátneho sviatku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.7.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

Je demokracia cestou do chaosu? Túto otázku na zamyslenie o fenoméne demokracie, ktorým sa radi oháňame, no ktorý má svoje pravidlá, otvára 28. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 14.7.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart