Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Pohár generálneho biskupa ostal na východe

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Strečne uskutočnil už 6. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 21.10.2014

viac

1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote usporiadala 1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej pod názvom „Podaj mi ruku“, ktorým si chcela uctiť pamiatku evanjelickej farárky a poetky Zlatice Oravcovej.

 

Radomír Leicher, riaditeľ školy | 20.10.2014

viac

ŠKOLA PRE ŽIVOT – ESŠ v Martine

Škola pre život je týždňový projekt zameraný na vyučovanie oblastí, dôležitých pre život mladého človeka. Knihy a poznámky nahrádzajú prezentácie, praktické ukážky, kvízy, aktivity, čiastočné projekty, hry a zážitkové učenie či diskusie. Žiaci 5. ročníka na Evanjelickej základnej školy v Martine sa neučia vedomosti pre vedomosti, ale zameriavajú sa skôr na získanie zručností pre život.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine  | 20.10.2014

viac

Seniorálny športový deň mládeže v Dudinciach

Stretnúť sa, zabaviť sa a urobiť niečo pre svoje zdravie bolo cieľom seniorálneho športového dňa mládeže, ktorý sa konal v sobotu 11. októbra 2014 v Spojenej škole v Dudinciach.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.10.2014

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2014

V dňoch 9. – 11. októbra 2014 sa v Doškoľovacom stredisku Cementár v Belušských Slatinách uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva. Hostiteľskou cirkvou bola naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2014

viac

Dve výročia v CZ ECAV Šahy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy prežíval toho roku dve vzácne príležitosti, ktoré boli okrem Božej milosti spojené aj s osobou farára: 60. výročie založenia kňazskej stanice a 108. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 16.10.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so zborovou dozorkyňou Ing. Vierou Pánikovou

Hlboko skormútení, ale do Božej vôle odovzdaní oznamujeme, že Pán života a smrti si 30. 9. 2014 v 56. roku života náhle povolal manželku, matku, svokru, babičku, sestru, príbuznú a zborovú dozorkyňu CZ ECAV Myjava Ing. Vieru Pánikovú.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 16.10.2014

viac

Medzinárodná konferencia k 500 rokom reformácie

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2014 sa vo francúzskom Liebfrauenbergu konala medzinárodná konferencia na tému Reformačné zásady a reformačné jubileum v svetovej ekuméne. ECAV na Slovensku zastupovali farári Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ktorí účastníkom priblížili históriu našej cirkvi a naše prípravy na 500. jubileum reformácie.

 

Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ECAV na Slovensku | 15.10.2014

viac

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu 2014

V Rimavskom senioráte ECAV na Slovensku sa každoročne v nedeľu na Poďakovanie za úrody zeme uskutočňuje seniorátna prehliadka spevokolov. Tento rok sa tak stalo 5. októbra a miestom prehliadky spevokolov bol Evanjelický a. v. kostol v Padarovciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 15.10.2014

viac

Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. 10.

Vážení bratia, milé sestry,
srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. novembra do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.10.2014

viac

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 20.10.2014

viac

V jednom duchu v Tranosciu 25. 10.

Vydavateľstvo Tranoscius srdečne pozýva autorov slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi a. v., na druhý ročník stretnutia umelcov v sobotu 25. 10. 2014 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Viac v

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ a člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, | 20.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 43

Keď zlo vládne svetu... Tak znie názov témy najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa na pozadí biblického príbehu z 1. knihy Samuelovej dočítate, ako odpovedať na súčasné zlo a kde hľadať oporu pri boji s ním.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2014

viac

Reformačné slávnosti vo Veľkom kostole

V rámci Roka hudby 2014 pripravuje CZ ECAV Bratislava Staré Mesto v spolupráci so SOLAMENTE NATURALI v dňoch 24. – 26. októbra 2014 reformačné slávnosti vo Veľkom kostole.

 

Ján Juráš, Anna Polcková | 19.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Martin Šipka, Mgr. Martin Škarupa, Mgr. Eva Škarupová Lašáková, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ondrej Šoltés, Mgr. Vladimír Šoltés a Mgr. Pavol...

 

media(at)ecav.sk | 18.10.2014

viac

Slovo na 18. nedeľu po Sv. Trojici 19. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 18. nedeľu po Svätej Trojici prihovorí Mgr. Ján Sadloň, námestný farár,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.10.2014

viac

Zostrih z teologickej konferencie na ITV

V rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih z teologickej konferencie ECAV na Slovensku konanej v dňoch 10.-12.9.2014 v Žiline. ...

 

itv(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 12.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Alkohol je v našej spoločnosti kontroverznou témou. Jedni ho schvaľujú pre pozitívne účinky na zdravie - samozrejme, pri striedmej konzumácii, iní si myslia, že kresťan a alkohol, to vôbec nejde dokopy. Aký je pohľad Biblie naň? Je alkohol Božím darom, alebo ide v živote veriaceho človeka o hriech? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 11.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart