Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

150. výročie posviacky kostola v Badíne

Každý rok 7. októbra si u nás v Badíne pripomíname výročie posvätenia svojho chrámu. Pri príležitosti 150. výročia jeho posviacky bol slávnostným kazateľom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Petrovič, CZ ECAV Badín | 20.10.2016

viac

Výmena stráží v ŠZS

V nedeľu 16. 10. 2016 na večerných službách Božích v Prešove boli ich účastníci svedkami dôležitej i peknej udalosti. Biskupom VD S. Sabolom bol do funkcie seniorálneho dozorcu ŠZS uvedený PhDr. Marián Damankoš, PhD.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, Bardejov | 20.10.2016

viac

Zasadnutie Synody ECAV v Poľsku

V poľskom meste Cieszyn sa 14. – 16. októbra 2016 konalo spoločné zasadnutie synody Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku a Evanjelickej reformovanej cirkvi v Poľsku. Na pozvanie týchto cirkví sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Z rokovania vedeckej rady SLZ

Dňa 17. októbra 2016 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie vedeckej rady SLZ, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

125 rokov Združenia evanjelických duchovných vo Württembersku

Združenie evanjelických duchovných vo Württembersku oslavuje tento rok 125. výročie svojej existencie. Slávnostné zasadnutie členov združenia sa konalo v dňoch 9. – 10. októbra 2016 v Stuttgarte. Pozvaným hosťom bol aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Beľania na návšteve v Klenovci

Cirkevníci zo Spišskej Belej pod vedením sestry farárky Evy Germanovej v nedeľu 9. októbra 2016 navštívili bratov a sestry v CZ ECAV Klenovec. Cestou sa zastavili aj v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá | 19.10.2016

viac

V pokore slúžiť svojmu blížnemu

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancom Evanjelickej diakonie ECAV pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 19.10.2016

viac

Štátny pohreb exprezidenta Michala Kováča

Vo štvrtok 12. 10. 2016 sa celé Slovensko rozlúčilo s prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky Michalom Kováčom, ktorý zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.10.2016

viac

Seniorálne stretnutie žien MYS 2016

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Kostolné po 11 rokoch konalo seniorálne stretnutie žien Myjavského seniorátu. Kázňou na text Ž 71, 9 − 20 sa prihovorila domáca sestra farárka Ľubica Kopincová.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 19.10.2016

viac

Spomienkové služby Božie v Žehni

Dňa 10. októbra 2016 na 20. nedeľu po Svätej Trojici sa konali v Cirkevnom zbore ECAV Žehňa spomienkové služby Božie pri príležitosti 25. výročia od úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 18.10.2016

viac

Reformačné dvojčíslo EPST 2016

Pri príležitosti Pamiatky reformácie vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom sa okrem iného dočítate:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 24.10.2016

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 26. 10.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 26. 10. 2016 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR Ako kantor poslúži Ján Benka, samostatný referent ústredia EPS v OS a OZ SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 24.10.2016

viac

Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici 2016

Bratia a sestry,
ponúkame Vám ďalšie zamyslenia nad slovom Božím, ktoré vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“, Tranoscius, 2015. Zamyslenia na jednotlivé dni po 22. nedeli po Svätej Trojici 2016 napísali Mgr. Miroslav Kerekréty, Mgr. Anna Debnárová, Mgr. Daniel Midriak, Mgr. Stanislav Baloc, Mgr. Martin Zaťko, Mgr. Viera Zaťková Pališinová a Mgr. Pavel...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.10.2016

viac

235 rokov od Tolerančného patentu

Pred 235 rokmi, 25. októbra 1781, vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, ktorý podrobne stanovil náboženské slobody nekatolíkov – evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kresťanov v Uhorsku.

 

Mojmír Benža | 22.10.2016

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi 10. 11.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na vedecko-historickú konferenciu ECAV na Slovensku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2016 od 9.00 hod. v Zichyho paláci (Hudobná sieň) na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 22.10.2016

viac

Seniorálny dirigentský kurz NOS 12. 11.

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva záujemcov na kurz dirigovania (základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom) 12. 11. 2016 vo Veľkom Krtíši. Prihláste sa do 7. 11. Viac tu.

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 21.10.2016

viac

Pietna spomienka v Petržalke-Kopčanoch

Petržalský okrášľovaci spolok (POS) vás pozýva v utorok 1. 11. 2017 o 14.00 hod. na Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na pietnu spomienku na obete 1. svetovej vojny.

 

Ernest Huska, podpredseda POS | 21.10.2016

viac

SLOVO na 22. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 22. nedeľu po Svätej Trojici 23. októbra 2016 prihovorí Mgr. Juraj Holek, diakon v CZ ECAV Ábelová a...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.10.2016

viac

Pozývame vás do Bardejova na prvé seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 sa v Bardejove uskutoční významné podujatie − seniorálne stretnutie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Predsedníctvo ŠZS | 20.10.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart