Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2018

Na GBÚ v Bratislave sa 12. 9. 2018 konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia: Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy a Mgr. Emil Hankovský.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.9.2018

viac

Škôlkari na návšteve SNG

V septembri 2018 deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke navštívili Slovenskú národnú galériu.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 19.9.2018

viac

Úspech známky „500. výročie reformácie“

Poštová známka „500. výročie reformácie“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli. Známka Slovenskej pošty sa v jednej z najstarších súťaží poštových známok v Európe presadila v konkurencii 27 krajín.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.9.2018

viac

Školenie kantorov Hontianskeho seniorátu

V sobotu 15. 9. 2018 sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici od rána až do večerných hodín ozývala organová hudba. Hontiansky seniorát tu zorganizoval seniorálne stretnutie a školenie kantorov seniorátu.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

Zborové dni v CZ Gemerská Poloma

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v Cirkevnom zbor ECAV Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

Slovensko-srbský biblický tábor 2018

Tohtoročný slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor sa uskutočnil od 15. do 21. júla 2018 s poradovým číslom 7. Zúčastnili sa na ňom deti z náhradných rodín, deti zo sociálne ohrozených rodín, deti z CZ Kovačica 1 a 2 zo Srbska i deti z CZ Podlužany.

 

Danijela Suć, Kovačica  | 19.9.2018

viac

Spomínali sme na Petra Kellnera Záboja-Hostinského

Sobota 8. septembra 2018 sa v obci niesla v duchu osláv 60. výročia zlúčenia Veľkej a Malej Polomy, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť našich národných dejín – Petra Kellnera Záboja-Hostinského.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

160. výročie posvätenia chrámu v Kopaniciach

Dňa 16. 9. 2018 sa v CZ ECAV Hodruša-Hámre konala slávnosť 160. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Kopaniciach. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

Stretnutie kaplánov v Nemecku

V dňoch 27. – 30. augusta 2018 sa konala medzinárodná konferencia kaplánov v Nedietendorfe pri Erfurte v Nemecku. Zúčastnili sa na nej kapláni zo Švédska, z Nemecka a Jana Ilčisková, Samuel Velebír a Milan Bartko zo Slovenska. Témou bola misia a ekuména.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ Banská Štiavnica | 16.9.2018

viac

Vernisáž fotografií a koncert v Zelenom lese

Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu, ktoré v Modre-Kráľovej vybudovali miestni dobrovoľníci – členovia cirkevného zboru, sa večer 8. septembra 2018 stal dejiskom vernisáže fotografií Juraja Mravca a koncertu speváčky Jany Orlickej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, CZ ECAV Modra-Kráľová | 13.9.2018

viac

Pozvanie na pracovný aktív BAS 30. 9.

Aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý sa bude konať v Šamoríne v nedeľu 30. 9. 2018 o 15.00 hod. Prihláste sa do 28. 9.

 

Dušan Havalda, predseda SSV BAS | 24.9.2018

viac

Nedeľná hudba v Limbachu 30. 9.

Prvý z koncertov NEDEĽNEJ HUDBY sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole v Limbachu. Predstavia sa na ňom slovenský husľový virtuóz Milan Paľa a popredný organista Marek Vrábel.

 

Martina Tolstova, PR, OZ ORGANYzácia | 23.9.2018

viac

Predstavenie „Biblie 100“ 30. 9.

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike vás pozýva na predstavenie mimoriadneho vydania Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom na slávnostných službách Božích v Brezovej pod Bradlom v nedeľu 30. 9. 2018 o 10.00 hod.

 

Ján Maca, riaditel úradu ECAV v Českej republike | 23.9.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.9.2018

viac

Slovo na 17. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 17. nedeľu po Svätej Trojici 23. 9. 2018 prihovorí Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD., zborový farár v CZ Butín, Slovenský evanjelický seniorát v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.9.2018

viac

RTVS 23. septembra 2018

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky
10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV – Banská Bystrica-Radvaň

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.9.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. 9. 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Program; Informácie; Ponuka

Voľný program počas teologickej konferencie bude vo štvrtok...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.9.2018

viac

Televízny posol o VI. ECD vo Zvolene

Televízny posol z 2. 9. 2018, ktorý bol venovaný VI. evanjelickým cirkevným dňom vo Zvolene, si môžete pozrieť v archíve RTVS. ...

 

media(at)ecav.sk | 7.9.2018

viac

Súbeh - kňazská stanica Budimír

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Prihlášky: najneskôr do 3. októbra 2018.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu | 4.9.2018

viac

Dve podujatia v Modre-Kráľovej 8. 9.

OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej pozýva verejnosť na koncert multižánrovej speváčky Jany Orlickej a na vernisáž fotografií Juraja Mravca v sobotu 8. septembra o 18.00 hod. na pietnom mieste Zelený les na Národnej ul. v Modre-Kráľovej.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka, predsedníčka OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej | 30.8.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart