Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

RIS na tému VEDA A VIERA

Vnútromisjný výbor Rimavského seniorátu 13. apríla 2014 v priestoroch reštaurácie Junior Komplex v Rimavskej Sobote usporiadal stretnutie s názvom VEDA A VIERA.

 

Martin Riecky, predseda VMV Rimavského seniorátu | 16.4.2014

viac

20. výročie vzniku EGJAK v Košiciach

Evanjelická gymnázium J. A. Komenského prešlo cestu dlhú 20 rokov. Cesta, ktorou sme prešli je aj názov ročenky, ktorú vydáva EGJAK vždy na začiatku nového školského roka – názov korešponduje s otázkou: Aká bola cesta, ktorou doteraz EGJAK prešlo?

 

Dušan Havrila, duchovný správca EGJAK | 14.4.2014

viac

V Martine pomohli týraným ženám a deťom

Evanjelická spojená škola v Martine sa s nadšením zapája do rôznych projektov zameraných na pomoc tým, ktorí to nemali v živote ľahké. V rámci pôstneho obdobia sa študenti evanjelického gymnázia rozhodli neštandardnou formou slúžiť iným a výťažok za svoju prácu venovať týraným matkám a deťom.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 14.4.2014

viac

Komuniké z 3. stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku

V Bratislave sa v stredu 9. apríla 2014 konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac

V Trenčíne idú s dobou

Cirkevný zbor ECAV v Trenčíne pripravil pre majiteľov smartfónov - inteligentných mobilných telefónov - aplikáciu, ktorá im prináša základné informácie o cirkevnom zbore.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 10.4.2014

viac

O sprevádzaní a podpore smútiacich

Päťdňový seminár s medzinárodnou účasťou v rámci projektu GRUNDTVIG zameraný na podporu smútiacich v podporných skupinkách sa skončil končil nedeľnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v...

 

Hedwiga Tkáčová | 10.4.2014

viac

O knihe Pavla Hronca

Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici a Kuzmányho kruh predstavili 24. marca 2014 v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice knihu evanjelického farára Pavla Hronca pod názvom Kronika nášho obrodného hnutia.

 

Zlata Troligová, Literárno-hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 10.4.2014

viac

Útoky na kresťanov vo svete

V Egypte radikálne vzrástol počet unesených kresťanských dievčat - V nigérijskej Kadune zavraždili približne dvesto obyvateľov kresťanských obcí - Pakistanský kresťan bol odsúdený na smrť obesením za urážku Mohameda

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.4.2014

viac

Seniorátny konvent Myjavského seniorátu

V sobotu 29. marca 2014 sa v Evanjelickom a. v. kostole vo Vrbovciach uskutočnil výročný seniorátny konvent Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Oľga Zlochová | 8.4.2014

viac

Pod Tvojím krížom na kolená padám

V Smrtnú nedeľu si veriaci v CZ Krupina pripomenuli význam Veľkej noci nielen počas pašiových služieb Božích, ale v popoludňajších hodinách aj hudobno-slovným pásmom, ktoré nacvičili členky zborového Spolku Eleny Maróthy-Šoltésovej.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 7.4.2014

viac

Prezentácia knihy Snehom voňajú oblaky

Spriaznenej spisovateľskej obci aj širšej verejnosti predstavil Tranoscius už 3. zväzok z edície Profily – výber z poviedok jubilujúceho autora Jána Beňa Snehom voňajú oblaky v piatok 28. marca na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 4.4.2014

viac

Protest do TV JOJ

Generálny biskup Miloš Klátik sa obrátil na riaditeľa TV JOJ s protestom proti dezinformácii vo vysielaní TV JOJ a so žiadosťou o zverejňovanie korektných informácií.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2014

viac

Sviatočné slovo – Veľká noc 2014

Zelený štvrtok 17. 4. - doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku
Veľký piatok 18. 4. - Mgr. Martin Šipka, námestný farár, CZ Uhrovec
Biela sobota 19. 4. - Mgr. Andrej Žitňan, PhD., pedagóg, Evanjelické lýceum v Bratislave
1. slávnosť veľkonočná 20. 4. - Mgr. Martin Bobák, námestný farár, CZ Nitrianska Streda
2. slávnosť veľkonočná 21. 4. - Mgr. Renáta Bobáková, námestná farárka na kaplánskom mieste, CZ Nitrianska Streda

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 16.4.2014

viac

Médiá počas veľkonočných sviatkov 2014

RTVS - SLOVENSKÁ TELEVÍZIA - JEDNOTKA
18. 4. - Veľký piatok
10:00 - Pašiové služby Božie na Veľký piatok z Ev. a. v. kostola v Lubine; káže generálny biskup Miloš Klátik

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.4.2014

viac

Blíži sa IX. stretnutie kresťanov Vroclav 2014

10. – 11. apríla 2014 sa vo Vroclave konalo prípravné rokovanie k Stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční 4. – 6. júla 2014 vo Vroclave. Prihlásiť sa môžete do 27. apríla 2014 na www.wroclaw2014.net.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 15.4.2014

viac

Prezentácia Bardejovského katechizmu

Pozývame Vás na bratislavskú prezentáciu pozoruhodnej publikácie „Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha“ v stredu 16. apríla 2014 o 15.00 hod. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave | 15.4.2014

viac

Spišskopodhradská synoda v obrazoch a archívnych dokumentoch na IV.ECD

V rámci IV. evanjelických cirkevných dní si budete môcť pozrieť niekoľko výstav. Špeciálne k 400. výročiu konania Spišskopodhradskej synody, ktoré si v tomto roku pripomíname, pripravujeme výstavu, ktorá bude inštalovaná v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50. Srdečne vás pozývame!

 

Miloš Kožlej, archivár, archiv@vychodnydistrikt.sk | 14.4.2014

viac

Veľkonočné dvojčíslo EPST 15 - 16

V tretí deň ráno po Veľkom piatku láska zvíťazila nad nenávisťou a pravda nad lžou. Týmito slovami pozýva veľkonočné dvojčíslo EPST svojich čitateľov k zamysleniu nad udalosťami, ktoré si budeme pripomínať v najbližších dňoch. Nájdete v ňom:

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.4.2014

viac

POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2014

Milí bratia farári, milé sestry farárky,
generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční v pondelok 26. mája 2014 o 9.30 hod. v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Úvodnou pobožnosťou poslúži Jerzy Samiec, biskup ECAV v Poľsku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 14.4.2014

viac

Zamyslenia na týždeň od 6. pôstnej nedele

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Miroslav Jäger, Mgr. Mária Juhásová, Mgr. Jozef Juházy, Mgr. Anna Balogová, ThDr. Eva Juríková, Mgr. Eva Kahanová Bašková a Mgr. Marián Kaňuch....

 

media(at)ecav.sk | 11.4.2014

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví o náboženskej slobode

Kresťania na Slovensku majú v živej pamäti porušovanie náboženskej slobody v 20. storočí. Sme preto vďační Pánu Bohu a mnohým svedkom viery, ktorí svojím svedectvom a aktivitou vytvorili predpoklady na rozvoj náboženského života v uplynulom štvrťstoročí. Tešíme sa, že môžeme slobodne vyznávať vieru a verejne sa k nej hlásiť.

 

Predstavitelia kresťanských cirkví v SR | 11.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart