Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Podlužany - Každé dieťa je jedinečné

Nadpis tohto článku by mohol byť druhým názvom vianočného projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok 2014“. Prečo? Pretože príprava vianočných balíčkov pre deti do Srbska má svoj špecifický charakter.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 27.11.2014

viac

„Život, viera, umenie“ v Kremnici

16. novembra 2014 popoludní zaplnilo vyše sto ľudí Evanjelický chrám Boží v Kremnici. Nielen evanjelici, ale i ďalší obyvatelia Kremnice sa stretli na prezentácii publikácie Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 27.11.2014

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí k demografickej situácii na Slovensku

V stredu 26. 11. 2014 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku konalo zasadnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí na Slovensku, na ktorom bolo prijaté vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku. ...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 27.11.2014

viac

Ekumenická duchovná akadémia 2014

V hoteli Echo v Bratislave sa 19. novembra 2014 konala Ekumenická duchovná akadémia, ktorú pripravila Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí pod mottom „K tolerancii a vzájomnej úcte pri duchovných prameňoch Slovákov doma i vo svete“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2014

viac

Duchovné posolstvo Ekumenickej duchovnej rady SZSZ Slovákom celého sveta

Ekumenická duchovná akadémia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na svojom zasadnutí prijala nasledujúce duchovné posolstvo.

 

Ekumenická duchovná rada SZSZ | 26.11.2014

viac

Zo zasadnutia 11. generálnej synody VELKD

V dňoch 6. − 8. 11. 2014 sa konalo 7. zasadnutie 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) v Drážďanoch, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 26.11.2014

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

V Kongresovom centre Hotela Sorea Regia v Bratislave sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 30. – 31. októbra 2014 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Giraltovciach

Požehnaným a radostným dňom bol pre našu evanjelickú cirkev 23. november 2014, keď sa v Giraltovciach konala inštalácia zborového farára Mgr. Martina Fečka, a zároveň sme si pripomínali 360. výročie posvätenia Božieho chrámu.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.11.2014

viac

Totalita verzus mladí na EG v Tisovci

Sedemnásty november sa v našich kalendároch označuje ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento štátny sviatok je hlboko spätý s „nežnou revolúciou“ a staršia generácia ľudí si tento deň určite živo pamätá. Ako však vnímajú tento deň mladí ľudia?

 

Natália Brucháneková, žiačka 5. ročníka EGT | 22.11.2014

viac

Vzdelávanie kaplánov 2014

V novembri sa už pravidelne konajú vzdelávania kaplánov našej ECAV na Slovensku. Tentoraz sa vzdelávanie uskutočnilo v cirkevnom zariadení Agapé vo Svätom Jure od 2. do 6. novembra 2014 a zúčastnilo sa na ňom 11 kaplánov.

 

Ľubica a Daniel Gdovinovci, ev. a. v. kapláni | 21.11.2014

viac

Slovo na 1. adventnú nedeľu 30. 11.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 1. adventnú nedeľu 30. 11. 2014 prihovorí Mgr. Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.11.2014

viac

Služby Božie v STV na 1. adventnú nedeľu

RTVS - STV DVOJKA - 30. 11. o 9.30 hod. – 1. adventná nedeľa: Evanjelické služby Božie zo Sládkovičova; kázať bude konseniorka Bratislavského seniorátu ThDr. Andrea Lukačovská. Piesne ES č. 1, 15, 3, 20, A 8.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.11.2014

viac

Webová stránka ZD - www.zdecav.sk

Bratia a sestry,
odporúčame Vám do pozornosti novú webovú stránku Západného dištriktu ECAV na Slovensku
www.zdecav.sk...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 26.11.2014

viac

Oznam pre prispievateľov do Podporného cirkevného fondu

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku svojím uznesením 84-6/2014 schválilo novelizáciu Štatútu Podporného cirkevného fondu (PCF). Táto novelizácia, ako aj úplné znenie PCF vyšlo v Zb. CPP 4/2014.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 25.11.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 30. 11.

RTVS - STV Dvojka - 14.05 hod. - Televízny posol: Zelená cirkev – ekológia a Božie stvorenstvo. Pastorálne epištoly. Jubilujúci režisér Fedor Bartko. Konferencia o Ľ. Štúrovi. Sláva šľachetným a i.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Materiály k adventu a Vianociam 2014

Bratia farári a sestry farárky,
tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte do cirkevných zborov:
Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam
Adventný modlitebný týždeň 2014
Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2014

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 25.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 48 k adventu

Nikdy nebolo a nebude ľahké uveriť Ježišovi Kristovi. Nielen tým, ktorí v Neho nikdy neverili, ale ani tým, ktorí sa k Nemu hlásia celý život. Ježišovi Kristovi totiž treba uveriť vždy znovu. Práve preto slávime advent, ktorému je venovaná téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.11.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Michal Zajden, Mgr. Jarmila Zajíčková, Mgr. Martin Zaťko, Mgr. Miloš Zaťko, Mgr. Jaroslava Zaťková, Mgr. Karmen Želinská a Mgr. Zuzana...

 

media(at)ecav.sk | 22.11.2014

viac

Ev. a. v. služby Božie z Rim. Soboty 23. 11.

9.05 hod. – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti – Rádio Slovensko a Rádio Regina: Evanjelické služby Božie z Rimavskej Soboty; kázať bude zborová farárka Mgr. Viktória Lisáková. Piesne ES č. 213, 696, 199, 648, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Médiá na celom svete v tomto čase nanovo otvárajú otázku eutanázie. Dilema, nad ktorou sa skôr či neskôr zamyslí každý človek, má však veľa polemických aspektov – vrátane motívu. Je teda eutanázia spôsobom, ako dôstojne odísť z časnosti? Odpoveď hľadáme v téme 47. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart