Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stály výbor Trojpartnerstva v Gere

Vo vzdelávacom zariadení Christliches Jugenddorf (CJD) v Gere sa 21. a 22. marca 2018 konalo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali generálny biskup Miloš Klátik a tajomníčka GBÚ pre zahraničie Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Vyšla Postila s kázňami k 500. výročiu reformácie

Postila obsahuje slávnostné kázne, ktoré odzneli v roku 2017 na seniorálnych stretnutiach v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ i na ďalších podujatiach ECAV k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Vyšli "Evanjelické odpovede"

Príručka Evanjelické odpovede obsahuje stručné odpovede na otázky viery vo svetle Božieho slova a vierouky našej cirkvi. Pripravil ju Vieroučný výbor ECAV; schválil a odporučil ju Zbor biskupov ECAV. Príručka má pomôcť zorientovať sa v spleti názorov, s ktorými sa stretávame.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Konvent Bratislavského seniorátu 2018

Tohtoročný seniorálny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v sobotu 17. marca 2018 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze. Zúčastnilo sa na ňom 138 konventuálov, dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda a ďalší hostia.

 

Edita Škodová, delegátka za CZ Bratislava-Petržalka | 20.3.2018

viac

Návšteva Rainera Stahla na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 14. marca 2018 na GBÚ v Bratislave vzácnu návštevu − bývalého generálneho tajomníka Martin-Luther-Bund (MLB) Dr. Rainera Stahla. Sprevádzal ho prodekan EBF UK Dávid Benka.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

viac

Prednáška v Leviciach

V nedeľu 11. marca 2018 popoludní sa domáci veriaci spolu s pozvanými hosťami z okolitých zborov a z Cirkvi bratskej stretli v zborovom centre v Leviciach na prednáške Pavla Trúsika o sestrách Royových.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 15.3.2018

viac

Konferencia GEKE vo Viedni

Vo Viedni sa 1. – 2. marca 2018 uskutočnila konferencia Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). ECAV na Slovensku je členskou cirkvou GEKE, preto sa na konferencii zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.3.2018

viac

SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

 

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

viac

V Dubovom si pripomenuli Samuela Bielka

Život a dielo vzácneho učiteľa, kantora a kronikára obce Dubové Samuela Bielka si pri 110. výročí jeho narodenia pripomenuli veriaci v tamojšom evanjelickom kostole v nedeľu 25. 2. 2018 na slávnostných službách Božích.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior ZVS  | 8.3.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 6. pôstnej nedeli 25. 3.

Bratia a sestry,
vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.3.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 28. 3.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 28. marca 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár ThDr. Dávid Benka, PhD., prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 23.3.2018

viac

Služby Božie z Pezinka 25. 3.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 6. pôstnu nedeľu 25. marca 2018 o 9.05 hod. pašiové služby Božie z CZ ECAV Pezinok. Kázať bude zborový farár Vladimír Kmošena, konsenior BAS. Spievať sa bude podľa Pašíí na Kvetnú nedeľu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Slovo na 6. pôstnu nedeľu 25. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 25. marca 2018 na 6. pôstnu nedeľu prihovorí Mgr. Vladimír Valent, senior, Selenča, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Veľkonočný príbeh v Modre 25. 3.

Bratia a sestry,
CZ ECAV Modra vás pozýva na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 na interaktívne putovanie pre deti aj dospelých dôležitými udalosťami Veľkej noci od Ježišovho vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 22.3.2018

viac

POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni

Milé sestry a vážení bratia!
Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).

 

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik@ecav.sk | 22.3.2018

viac

Kaplánska skúška 2018

Kaplánska skúška sa bude konať 12. 9. 2018 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2017 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č. 5/91 o kaplánskej skúške.
Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Výberové konanie na miesto odborného ekonóma

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma. Ponuky posielajte do 30. 4. 2018. Nástup: čím...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 16.3.2018

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zhromaždeniam občanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v súvislosti so zhromaždeniami občanov, ktoré sa majú konať v nadväznosti na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obracia sa na všetkých účastníkov zhromaždení s výzvou, aby zachovali dôstojnosť a slušnosť a aby sa tieto zhromaždenia niesli v pokoji.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.3.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart