Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Andrejom Hajdukom

Dňa 14. 7. 2014 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán života i smrti povolal k sebe svojho verného služobníka doc. ThDr. A. Hajduka. Pohrebná rozlúčka sa konala 17. 7. 2014 v Ev. v. a. v. kostole v Sliači za účasti duchovných aj členov cirkevných zborov, v ktorých brat farár pôsobil.

 

Anna Jakušová, zborová farárka, CZ ECAV Hronsek | 24.7.2014

viac

Spomienka na nespravodlivo väznených v Ilave

Spomienkovú slávnosť – panychídu za nespravodlivo väznených komunistickým režimom v ilavskej väznici usporiadali v sobotu 12. júla 2014 Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev – farnosť Trenčín.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED v Košeci | 22.7.2014

viac

Expozícia M. R. Štefánika v Košariskách opäť sprístupnená verejnosti

V deň 134. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika po trojmesačnej rekonštrukcii sprístupnili 21. júla 2014 expozíciu M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Žilina 2014

V našich koncoročných hodnoteniach zborových podujatí sa na popredných miestach s vysokou pravidelnosťou objavujú podujatia, kde sú spolu členovia cirkevného zboru zastúpení všetkými generáciami. Jedinečné miesto v rebríčku má zborový deň, ktorý má v cirkevnom zbore v Žiline viacročnú tradíciu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ ECAV Žilina | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Martin

Dňa 6. júla 2014 sme v našom cirkevnom zbore v Martine opäť prežívali na Memorandovom námestí požehnaný čas pri zborovom dni. Stretli sme sa pri tejto príležitosti už piatykrát. Tohtoročná téma sa niesla v znamení hľadania evanjelicko-kresťanskej identity.

 

Milan Kubík, zborový farár CZ Martin | 21.7.2014

viac

Posviacka kríža na strede Európy

Myšlienka postaviť kríž, vnímaný po celé stáročia ako jeden zo symbolov kresťanstva, skrsla pred časom aj medzi kresťanmi z radov matičiarov z miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici. Pôvodne mal stáť inde, no napokon ho postavili na mieste, ktoré je pokladané za geografický stred Európy.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 18.7.2014

viac

Nezabudneme, Daniel...

Pri príležitosti 1. výročia tragického úmrtia spolubojovníka Daniela Kavuliaka v Afganistane si na neho spomína evanjelický farár Viktor Sabo, vtedy duchovný v Kandahare....

 

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský farár EPS v OS a OZ SR, AOS gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš | 17.7.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú aktuálne dianie v cirkvi

BRATISLAVA − Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku zasadalo 7. 7. 2014. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku, podpísaným J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. 6. 2014 v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier č. 29 – 30/2014, s. 4 | 17.7.2014

viac

Pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Dlhoročný martinský kňaz Ľudovít Vajdička patril medzi príkladných evanjelických farárov, ktorí sa stali symbolom odporu proti ateistickému režimu. Práve v období jeho pôsobenia v Martine bolo konfirmovaných 92 mladých ľudí, ktorí napriek nepriaznivým politickým okolnostiam túžili verne nasledovať Krista a patriť do evanjelického spoločenstva veriacich.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 17.7.2014

viac

Zborový deň v Hontianskych Tesároch venovali Karolovi Braxatorisovi

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre - Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí jeho úmrtia.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, CZ ECAV Hont. Tesáre - Dvorníky | 17.7.2014

viac

Výstava Spišskopodhradská synoda na ECD

Pri príležitosti 400. výročia konania synody v Spišskom Podhradí bola v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorená výstava pod názvom Spišskopodhradská synoda v obrazoch a archívnych dokumentoch. Verejnosti bude prístupná až do 31. augusta 2014.

 

Miloš Kožlej, archivár, archiv@vychodnydistrikt.sk | 15.7.2014

viac

Záznam z ordinácia novokňazov 2014

Vážení diváci,
počas priameho prenosu z ordinácie novokňazov v Prešove 26. 7. 2014 od 10.00 hod. asi v 10. minúte priameho prenosu začal horieť vlnovod na satelitnom voze DSNG, čo viedlo k výpadku signálu. Technickí pracovníci požiar uhasili, vymenili zhorenú súčiastku a obnovili vysielanie, do ktorého sme sa vrátili o 10.34 hod. Rozhlas a televízia Slovenska sa divákom ospravedlňuje za prerušenie vysielania, ktoré spôsobili uvedené technické problémy....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 31.7.2014

viac

Nové na ITV - Zasadnutie Synody ECAV na Slovensku

Bratia a sestry,
na ITV ECAV v rubrike "Spravodajstvo a publicistika" uverejňujeme zostrih zo zasadnutia Synody ECAV na Slovensku v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 30.7.2014

viac

Pozvanie na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU

Bratia a sestry,
pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 1. septembra 2014.
Prihlasovaci formulár Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.7.2014

viac

Slovo na 7. nedeľu po Sv. Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 7. nedeľu po Sv. Trojici 3. 8. sa prihovorí Mgr. Rastislav Stanček, predsedajúci zborový farár, CZ Dolný...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 30.7.2014

viac

Vernisáž výstavy v Modre 1. 8.

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy „Otvorené dvere" v nemeckom evanjelickom kostole v Modre 1. 8. 2014 o 19.00 hod. Výstava bude otvorená do konca septembra.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 25.7.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom Miloslavom Kortmanom

Večer 24. júla 2014 usnul v Pánu vo veku 94 rokov bývalý dlhoročný kantor a dozorca CZ ECAV v Považskej Bystrici Miloslav Kortman. Posledná rozlúčka bude v stredu 30. júla 2014 o 15.00 hod. v Ev. kostole v Považskej Bystrici.

 

Peter Fabok, farár-administrátor; Miroslav Kortman, zborový dozorca | 25.7.2014

viac

Projekt „500 stromov reformácie“ pokračuje

Vážení bratia farári a milé sestry farárky,
pomaly sa blíži jeseň, ktorá je tiež vhodná na to, aby sme pokračovali v sadení Stromov reformácie. Prosíme Vás, aby ste v rámci významných výročí vo svojich cirkevných zboroch venovali pozornosť tejto aktivite.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.7.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Anna Balogová, Mgr. Boris Mišina, Mgr. Róbert Mišových, Mgr. Jaroslav Mlynár, Mgr. Ján Mojzsis a Mgr. Lívia...

 

media(at)ecav.sk | 25.7.2014

viac

Upozornenie pre používateľov domény ecav.sk

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme, nereagujte na výzvy neznámych administrátorov. Ako je uvedené na www.ecav.sk, náš administrátor má adresu

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.7.2014

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2015

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2014 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk
Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, zapracujeme už len do schematizmu ECAV, ktorý je na www.ecav.sk v rubrike ADRESÁR a priebežne ho aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.7.2014

viac

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť inštalovať si bezplatnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk v celocirkevnej sieti pod doménou ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 24.7.2014

viac

Zmena v nastavovaní e-mailových schránok

Užívatelia jednotlivých schránok si môžu sami meniť nastavenia svojich schránok s doménou ecav.sk (heslo, preposielanie, automatickú odpoveď) na adrese https://setup.sk/mailadmin. Vložené 11. 2....

 

webmaster@ecav.sk | 24.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart