Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Študentka z Tisovca uspela v Talline

Študentka z Evanjelického gymnázia v Tisovci Diana Lapajová získala na Európskom veľtrhu študentských spoločností v estónskom Talline prestížne ocenenie Alumni Leadership Award.

 

Ladislav Čajko, EG Tisovec  | 19.8.2014

viac

Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa uskutočnil 27. júla 2014 v ŠH Podháj v Martine. Na slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk-, EPST č. 33/2014 z 13. 8. 2014 | 19.8.2014

viac

Návšteva presbyterov CZ Moravské Lieskové

Zborová poddozorkyňa a päť presbyterov vedených zborovým farárom Petrom Macom navštívili 4. 8. 2014 štyri cirkevné zbory ECAV Považského seniorátu: Trenčianske Stankovce, Slatina nad Bebravou, Nitrianska Streda a Trenčín.

 

Ľubomír Mitana, člen delegácie presbyterov, CZ Moravské Lieskové | 18.8.2014

viac

Pútavé dvojpodujatie v Martine

V Biblickej školy v Martine sa začiatkom júla 2014 uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej. Nasledovala prednáška prof. Janky Krivošovej o gobelínoch pripravovaných k 500. výročiu Lutherovej reformácie na tému histórie evanjelikov na Slovensku....

 

Hedwiga Tkáčová, Biblická škola v Martine | 16.8.2014

viac

V Rim. Brezove odkrývajú staré maľby

V júli 2014 v Ev. a. v. kostole v Rimavskom Brezove začali druhú etapu v rámci obnovy chrámu, a to reštaurovaním víťazného oblúka v lodi pôvodného kostola. Odkrývajú pritom maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po vyše štyristo rokoch.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto, reštaurátor | 14.8.2014

viac

Slovenská evanjelická jednota prezentovala projekt k 70. výročiu SNP

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji je názov projektu, ktorý občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2014. Verejnosti ho predstavia 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Eva Bombová, SEJ | 14.8.2014

viac

Biblický tábor Dr. M. Luthera vo Vrbovom

Slávnostnými službami Božími 3. 8. 2014 v jubilejnom roku pamiatky posvätenia chrámu (85. výročie) sme otvorili Detský denný biblický tábor Dr. M. Luthera. Kazateľom bol pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 13.8.2014

viac

V Mengusovciach v znamení Božej oslavy

Tohtoročný jún v CZ ECAV Mengusovce sme Pánu Bohu ďakovali za Jeho požehnanie − 1. júna 2014 si matkocirkev Mengusovce spolu s dcérocirkvami Lučivná a Štôla pripomenuli 60. výročie zriadenia kňazskej stanice a potvrdenia osamostatnenia zboru.

 

Tibor Molnár, zborový farár, CZ ECAV Mengusovce | 8.8.2014

viac

Zborový deň vo Vrútkach

Dňa 8. júna 2014 sme sa stretli v našom Ev. a. v. chráme Božom Dr. M. Luthera vo Vrútkach, aby sme si užili náš zborový deň: deň rodiny - deň povzbudenia - deň radosti z viery v Pána.

 

Marián Krivuš, zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 8.8.2014

viac

Ordinácia novokňazov 2014 v Prešove

V sobotu 26. júla 2014 sa v Ev. a. v. kostole v Prešove konala ordinácia piatich novokňazov. Do služby v cirkvi vstúpili: Jakub Pavlús, Svetlana Bodnárová, Michal Meliško, Andrea Kurčík a Soňa Pichnarčíková, ktorí po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave splnili všetky podmienky pre prácu kazateľa.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 7.8.2014

viac

Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

Koncom apríla a začiatkom mája 2014 sme na Slovensku privítali partnerskú návštevu z Nemecka − Mareike Erhardt z Diakonie vo Württembersku a Heide Trommer, riaditeľku Spoločenstva evanjelických žien vo Württembersku.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci Ústredia ED ECAV na Slovensku | 6.8.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 34

Byť matkou je jedno z najkrajších poslaní ženy v živote. O tom, ako túto rolu zladiť s povolaním farárky, hovorí najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa, aké je to byť matku na fare – byť k dispozícii nielen svojmu dieťaťu, ale aj cirkevnému zboru.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.8.2014

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému MÉDIÁ V ECAV NA SLOVENSKU

Bratia a sestry,
Predsedníctvo ECAV na Slovensku Vás pozýva na pracovný aktív na tému Médiá v ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. septembra 2014 od 10.00 do 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.8.2014

viac

Ešte zmeny do schematizmu

Bratia farári a sestry farárky,
ak ste do 15. 8. nestihli nahlásiť zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk, môžete ich ešte stále posielať na adresu media@ecav.sk. Zapracujeme ich do schematizmu počas jeho prípravy do tlače.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.8.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 9. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Matej Oráč, Mgr. Danka Marinková, Mgr. Štefan Marinko, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Jaroslav Otepka, Mgr. Anna Balogová a Mgr. Jozef...

 

media(at)ecav.sk | 16.8.2014

viac

Pozvanie na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU

Bratia a sestry,
pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 1. septembra 2014. PROGRAM
Prihlasovaci formulár

Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 15.8.2014

viac

Slovo na 9. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 9. nedeľu po Sv. Trojici 17. 8. sa prihovorí Mgr. Daniel Beňuch, zborový kaplán, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 15.8.2014

viac

Upozornenie pre používateľov domény ecav.sk

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme, nereagujte na výzvy neznámych administrátorov. Ako je uvedené na www.ecav.sk, náš administrátor má adresu webmaster@ecav.sk. Okrem toho sa vyjadruje spisovným jazykom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.8.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 33

Šaty farára navonok reprezentujú jeho povolanie, službu. Poukazujú nielen na vkus, ale aj na úctu voči ľuďom a najmä voči Bohu. Aké pravidlá platia pre obliekanie duchovných? Dočítate sa o tom v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.8.2014

viac

Ako je to so Správou Predsedníctva ECAV a kompetenciami predsedníctva

......................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 11.8.2014

viac

Ako to bolo s vystúpením riaditeľa GBÚ na synode

......................

 

Dušan Vagaský, člen Synody ECAV s poradným hlasom | 8.8.2014

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Bratské predsedníctva cirkevných zborov,
na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2014.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 7.8.2014

viac

Ako to bolo odvedením čiastky 48-tisíc € na účet GBÚ z Reformaty

.........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 7.8.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart