Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Hospitačný záznam 2016

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č.25-2/201, ktorým schvaľuje Hospitačný záznam pre vyučovanie predmetu NAB a odporúča jeho používanie v rámci ECAV. Zároveň odporúča seniorským a biskupským kontrolným skupinám (vizitáciám) vyžadovať vedenie evidencie týchto záznamov ako dôkazov o kvalite výučby NAB a EVB aj o kontrolnej činnosti nadriadených...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 24.5.2016

viac

Deň nezávislosti Izraela

Na pozvanie veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho sa generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, 18. mája 2016 zúčastnil na slávnostnej recepcii pri príležitosti Dňa nezávislosti Izraela.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.5.2016

viac

Bohoslovci na sústredení pod Tatrami

Bohoslovci z 3. ročníka v študijnom odbore evanjelická teológia sa 22. – 24. 4. 2016 zúčastnili na ročníkovom sústredení pre kandidátov duchovnej služby (KDS) v ECAV na Slovensku. Tohtoročné aprílové sústredenie sa konalo v CZ ECAV Poprad-Veľká na tému Katechéza cirkvi na území cirkevného zboru.

 

Emil Hankovský, študent 3. ročníka evanjelickej teológie na EBF UK  | 19.5.2016

viac

Študentky EKG v Prešove postúpili do semifinále súťaže v debatovaní po nemecky

Na regionálnom kole Medzinárodnej debaty mládeže v nemeckom jazyku - Jugend debattiert international 2016 v Košiciach 5. 5. 2016 sa študentky evanjelického kolegiálneho gymnázia Lucia Demjanová a Sára Kozáková prebojovali do slovenského semifinále medzi osem najlepších debatérov na Slovensku.

 

Iveta Birošová, EKG v Prešove | 19.5.2016

viac

Stretnutie najvyšších cirkevných predstaviteľov

Dňa 12. mája 2016 na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie (katolíckych) biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa v priestoroch KBS v Bratislave uskutočnilo v poradí už siedme stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.5.2016

viac

Chrámový koncert v Príbovciach

Dňa 7. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal chrámový koncert s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia.

 

Ľubomír Žila , CZ ECAV Príbovce | 13.5.2016

viac

Oslava Dňa matiek v Prievidzi

Prvá májová nedeľa je spojená s oslavou materstva. V tomto roku sme sa rozhodli, že spojíme oslavu Pána Boha a oslavu materského požehnania do jedného celku, a tak služby Božie v Prievidzi sa 8. mája 2016 niesli hlavne v znamení ďakovania za dar materstva.

 

Peter Majerík, CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 13.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Darinou Basaríkovou

So svojou sestrou farárkou Darinou Basaríkovou sa rozlúčili v Chráme Božom v Mengusovciach v stredu podvečer 4. mája 2016. Pohrebná pobožnosť sa konala vo štvrtok 5. mája 2016 v Chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Slavomír Gallo, námestný farár, CZ ECAV Vranov n/T  | 13.5.2016

viac

11. valné zhromaždenie SEŽ

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ).

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 13.5.2016

viac

Inštalácia zborovej farárky v Púchove

Prvý máj v tomto roku pripadol na nedeľu. Pre nás kresťanov je nedeľa deň odpočinku, keď sa máme zastaviť, oddýchnuť si. Máme sa tešiť z Božieho požehnania, ktoré nám bolo dopriate pri práci a námahe. Pre náš púchovský evanjelický cirkevný zbor to bol i deň inštalácie zborovej farárky Mgr. Lenky Rišiaňovej.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.5.2016

viac

Zmeny v CZ ECAV v marci - máji 2016

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od marca do 12. mája 2016.

 

Personálne oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.5.2016

viac

Zamyslenia na týždeň po sviatku Svätej Trojice 2016

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“. Zamyslenia na jednotlivé dni po Nedeli po Vstúpení 2016 napísali Mgr. Jozef Grexa, Mgr. Irena Paľovová, Mgr. Marta Dolinská, Mgr. Peter Kevický, Mgr. Ján Jakuš, Mgr. Ján Mojzsis a Mgr. Lívia...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 22.5.2016

viac

Slávnostné služby Božie z Vranova 22. 5.

Na sviatok Svätej Trojice 22. mája 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensku a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Vranove nad Topľou. Kázať bude zborový farár Martin Vargovčák. Piesne ES č. 184, 281, 182, 257, A 46.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.5.2016

viac

SLOVO na sviatok Svätej Trojice 22. 5.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v nedeľu na sviatok Svätej Trojice 22. 5. 2016 prihovorí Mgr. Marcela Sabová, zborová farárka, CZ ECAV Východná.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.5.2016

viac

Vyjadrenia a stanoviská k článku v týždenníku Plus 7 dní

Vyjadrenie k nepravdivým a hanebným vyjadreniam v týždenníku Plus 7 dní - I. Mucha
Vyhlásenie presbyterov a cirkevníkov
Stanovisko duchovných Novohradského seniorátu
Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 18.5.2016

viac

Dvojčíslo EPST k sviatku Svätej Trojice

Pred Nedeľou Svätej Trojice vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Z obsahu vyberáme:
* V homílii Martina Vargovčáka rezonuje myšlienka trojitého rozvinutia Božej lásky, ktorá poukazuje na vzácnosť človeka v Božích očiach
* Cez reflexiu Pavla Kušníra sa vrátime k nedeliam po Veľkej noci, ktoré vyzývajú: Plesajte, spievajte, modlite sa!

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 16.5.2016

viac

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov cirkví 12. 5. 2016

Na 7. stretnutí najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských obcí 12. mája 2016 bolo prijaté spoločné vyhlásenie v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom Slovnskej republiky v Rade Európskej...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.5.2016

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Vincent Blažko

Bratia a sestry,
so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že po dlhoročnej chorobe Pán života a smrti povolal 12. mája 2016 z tejto časnosti brata farára ThMgr. Vincenta Blažka vo veku 85 rokov do slávy, o ktorej apoštol Pavel píše: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú." Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 17. 5. 2016 o 13.00 hod. v kostole v Poprade-Veľkej....

 

Pozostalá rodina | 13.5.2016

viac

Zmeny do SCHEMATIZMU ECAV už do 31. 5.

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 31. mája 2016 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do Diára evanjelika 2017, ktorý má vyjsť už v júni 2016 v súvislosti s V. ECD v Békešskej Čabe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.5.2016

viac

Sviatočné SLOVO na svätodušné sviatky

1. slávnosť svätodušná 15. 5. 2016 - Mgr. Jana Juššíková, zborová farárka, CZ ECAV Nové Sady
2. slávnosť svätodušná 16. 5. 2016 - Mgr. Jaroslav Jurko, seniorálny kaplán, Považský seniorát ECAV na Slovensku

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart