Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Seniorálny športový deň mládeže v Dudinciach

Stretnúť sa, zabaviť sa a urobiť niečo pre svoje zdravie bolo cieľom seniorálneho športového dňa mládeže, ktorý sa konal v sobotu 11. októbra 2014 v Spojenej škole v Dudinciach.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.10.2014

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2014

V dňoch 9. – 11. októbra 2014 sa v Doškoľovacom stredisku Cementár v Belušských Slatinách uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva. Hostiteľskou cirkvou bola naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2014

viac

Dve výročia v CZ ECAV Šahy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy prežíval toho roku dve vzácne príležitosti, ktoré boli okrem Božej milosti spojené aj s osobou farára: 60. výročie založenia kňazskej stanice a 108. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 16.10.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so zborovou dozorkyňou Ing. Vierou Pánikovou

Hlboko skormútení, ale do Božej vôle odovzdaní oznamujeme, že Pán života a smrti si 30. 9. 2014 v 56. roku života náhle povolal manželku, matku, svokru, babičku, sestru, príbuznú a zborovú dozorkyňu CZ ECAV Myjava Ing. Vieru Pánikovú.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 16.10.2014

viac

Medzinárodná konferencia k 500 rokom reformácie

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2014 sa vo francúzskom Liebfrauenbergu konala medzinárodná konferencia na tému Reformačné zásady a reformačné jubileum v svetovej ekuméne. ECAV na Slovensku zastupovali farári Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ktorí účastníkom priblížili históriu našej cirkvi a naše prípravy na 500. jubileum reformácie.

 

Branislav Dolinský a Peter Krajcer, ECAV na Slovensku | 15.10.2014

viac

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu 2014

V Rimavskom senioráte ECAV na Slovensku sa každoročne v nedeľu na Poďakovanie za úrody zeme uskutočňuje seniorátna prehliadka spevokolov. Tento rok sa tak stalo 5. októbra a miestom prehliadky spevokolov bol Evanjelický a. v. kostol v Padarovciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 15.10.2014

viac

Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

viac

Posledná rozlúčka s bývalou zborovou dozorkyňou

Pán života a smrti povolal k sebe našu spolusestru, bývalú dlhoročnú zborovú dozorkyňu CZ ECAV Zemianska Olča – Lipové Zuzanu Ďuračkovú. Zomrela po dlhej a ťažkej chorobe zmierená s Bohom aj ľuďmi v piatok 10. októbra 2014.

 

Peter Krajcer, farár-administrátor | 14.10.2014

viac

Stretnutie žien v Komárne s P. Lukáčom

Uplynulú nedeľu sme sa po letnej prestávke opäť stretli v kruhu našich žien. Ako každý mesiac, aj tentoraz do nášho spoločenstva zavítal vzácny hosť, brat profesor Pavol Lukáč z pražskej UK, kde prednáša fyziku.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 13.10.2014

viac

Návšteva Komárňancov v Nemecku

V dňoch 7. − 9. októbra sa malá delegácia z komárňanského cirkevného zboru zúčastnila na krátkej priateľskej návšteve v nemeckom evanjelickom cirkevnom zbore v Bühli.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 13.10.2014

viac

V jednom duchu 25. októbra

Vydavateľstvo Tranoscius srdečne pozýva autorov slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi a. v., na druhý ročník stretnutia umelcov v sobotu 25. 10. 2014 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši.
Viac v

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ a člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, | 20.10.2014

viac

Reformačné slávnosti vo Veľkom kostole

V rámci Roka hudby 2014 pripravuje CZ ECAV Bratislava Staré Mesto v spolupráci so SOLAMENTE NATURALI v dňoch 24. – 26. októbra 2014 reformačné slávnosti vo Veľkom kostole.

 

Ján Juráš, Anna Polcková | 19.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Martin Šipka, Mgr. Martin Škarupa, Mgr. Eva Škarupová Lašáková, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ondrej Šoltés, Mgr. Vladimír Šoltés a Mgr. Pavol...

 

media(at)ecav.sk | 18.10.2014

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. 10.

Vážení bratia, milé sestry,
srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. novembra do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.10.2014

viac

Slovo na 18. nedeľu po Svätej Trojici 19. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 18. nedeľu po Svätej Trojici prihovorí Mgr. Ján Sadloň, námestný farár,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.10.2014

viac

Zostrih z teologickej konferencie na ITV

V rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih z teologickej konferencie ECAV na Slovensku konanej v dňoch 10.-12.9.2014 v Žiline. ...

 

itv(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Alkohol je v našej spoločnosti kontroverznou témou. Jedni ho schvaľujú pre pozitívne účinky na zdravie - samozrejme, pri striedmej konzumácii, iní si myslia, že kresťan a alkohol, to vôbec nejde dokopy. Aký je pohľad Biblie naň? Je alkohol Božím darom, alebo ide v živote veriaceho človeka o hriech? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 12.10.2014

viac

Pozvanie do Dunajskej Lužnej 12. 10.

CZ ECAV Dunajská Lužná vás pozýva na slávnostné služby Božie 12. októbra 2014 o 10.00 hod. pri príležitosti 200. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej. Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup Miloš Klátik.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Dunajská Lužná  | 10.10.2014

viac

Vyšiel časopis Rozmer 3 - 2014

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 8.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart