Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla 2017 pripomenuli spomienkovým stretnutím majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 19.7.2017

viac

Služby Božie v Ducovom

Cirkevný zbor ECAV Piešťany usporiadal pri príležitosti spomienky na apoštolov Petra a Pavla, Cyrila a Metoda a majstra Jana Husa slávnostné služby Božie na na pamätnom mieste Veľkej Moravy a husitského tábora, zvanom Kostolec, v obci Ducové.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 12.7.2017

viac

Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Devín

Celoslovenské oslavy 1154. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy sa pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica uskutočnili na hrade Devín na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2017. Okrem premiéra sa prihovorili aj generálny biskup Miloš Klátik a arcibiskup Stanislav Zvolenský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.7.2017

viac

Strom reformácie v Hontianskych Moravciach

V CZ ECAV Hontianske Moravce sa 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 185. výročia úmrtia básnika, prekladateľa, evanjelického kňaza a seniora Bohuslava Tablica. Po nich bol zasadený Strom reformácie.

 

Ján Tóth, zborový kaplán, CZ ECAV Hontianske Moravce | 7.7.2017

viac

Chrám Sv. Trojice v Prešove má 370 rokov

Na sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 sme sa prebudili do slnečného dňa plného radosti a sviatočnej atmosféry, aby sme slávnostnými službami Božími oslávili 370. výročie posvätenia nášho kostola Sv. Trojice.

 

Ondrej Koč, zborový farár, CZ ECAV Prešov | 7.7.2017

viac

Kuzmányho kruh si pripomenul T. Vansovú

Témou júnového stretnutia Kuzmányho kruhu v Banskej Bystrici bola Terézia Vansová (1875 v 1940), ktorej 160. výročie narodenia sme si pripomenuli 18. apríla a 75. výročie úmrtia si pripomenieme 10. októbra 2017.

 

Zlata Troligová, ŠVK − Literárne a hudobné múzea v Banskej Bystrici | 7.7.2017

viac

Zlatá konfirmácia v Púchove

S radosťou si chrámové spoločenstvo zaspievalo úvodnú pieseň Bože veľký od večnosti..., a najmä zlatí konfirmandi, keď sme v druhom verši spievali: „Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží.“

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 30.6.2017

viac

V Turanoch mali dôvod na radosť

Takmer štyristo veriacich prišlo na služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch, ktoré boli venované záveru školského roka a vyhodnoteniu celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 30.6.2017

viac

Nový časopis pre deti od 2 do 8 rokov

V septembri 2017 vyjde prvé číslo nového kresťanského náučno-vzdelávacieho mesačníka pre deti od 2 do 8 rokov pod názvom "Perlička".

 

Za vydavateľstvo Perlička Ingrid a Ondrej Peťkovskí | 29.6.2017

viac

Z 12. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa na 2. nedeľu po Svätej Trojici 25. júna 2017 stretli evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na 12. seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.6.2017

viac

K 25. výročiu založenia EGT

Celý školský rok 2016/17 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci niesol v znamení 25. výročia založenia školy. Oslavy vyvrcholili v piatok 23. júna 2017.

 

Elena Pašiaková, riaditeľka, EGT v Tisovci | 28.6.2017

viac

Hodnotenie projektov za rok 2016

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove sa 31. mája 2017 stretli štyria zástupcovia farárskych spolkov zo SRN, Zbor biskupov ECAV a štyria členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Ľubica Sobanská, ZED | 27.6.2017

viac

RTVS v nedeľu 23. 7. 2017

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – Evanjelické služby Božie z Dolného Srnia. Káže Mgr. Pavel Černaj, námestný farár. Piesne ES č. 187, 503, 201, 461, A 54
13.35 – STV Dvojka – repríza dokumentu Po stopách Martina Luthera (2015)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 26. 7.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 26. 7. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ ECAV pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 21.7.2017

viac

SLOVO na 6. nedeľu po Sv. Trojici 23. 7.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 6. nedeľu po Svätej Trojici 23. 7. 2017 prihovorí Mgr. Jana Ďuranová, zborová farárka, CZ ECAV Lipt. Mikuláš-Palúdzka.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.7.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.7.2017

viac

Nové na ITV - Synoda ECAV 2017

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo Synody ECAV na Slovensku 2017 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 14.7.2017

viac

„500 stromov reformácie“ v roku 2017

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, bratia a sestry,
dovoľujeme si Vám pripomenúť celocirkevný projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný spomienke na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Bratské predsedníctva cirkevných zborov,
na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2017 v rámci svojich možností zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a od 1. do 30. septembra 2017 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 27 - 2017

Kríza duchovného v úrade neznamená krízu úradu cirkvi. Ide pri nej o krízu duchovného, ordinovaného v službe cirkvi. Týka sa farárov v úrade, ktorý zastávajú a v ktorom si majú pred Pánom Bohom a pred ľuďmi počínať zodpovedne. Aké bývajú najčastejšie príčiny takejto krízy a ako ju riešiť? Odpovede hľadá najnovšie číslo EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.7.2017

viac

Koncerty pri 267. výročí smrti J. S. Bacha

- koncert LENTO AD ASTRA (Pomaly ku hviezdam) vo štvrtok 27. júla o 18.30 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v Bratislave-Petržalke. Účinkujú: Erik Rothenstein – barytónový saxofón, Zita Sopková – klavír. Viac na: www.juras.sk/pozvanky

 

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z. | 11.7.2017

viac

Cyklomaratón 2017 - venovaný M. Rázusovi

Pozývame vás na 16. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa v sobotu 5. augusta 2017 na trase Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš pri príležitosti 80. výročia smrti a 130. výročia narodenia Martina Rázusa.

...

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa  | 11.7.2017

viac

Otvorené srdce pre Afriku

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na rok 2017/18 celocirkevný projekt s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci naň môžu prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 10.7.2017

viac

Pamätné tabule – možnosť výroby

Záujemcom o výrobu pamätných tabúľ dávame do pozornosti p. Rudolfa Kočiša, ktorý vyrobil pamätnú tabuľu k 500. výročiu reformácie pre CZ v Nadlaku (Rumunsko).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.7.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart