Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Zo stretnutia Bratislavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 15. októbra 2017 sa evanjelici Bratislavského seniorátu zišli v Modre-Kráľovej na seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.10.2017

viac

Konferencia k 25. výročiu založenia školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa 6. – 7. októbra 2017 v Herľanoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, EŠZŠ v Červenici | 18.10.2017

viac

Ekumenická oslava reformácie v Dolných Salibách

Evanjelický cirkevný zbor v Dolných Salibách pri 500. výročí reformácie 1. októbra 2017 uskutočnil spoločnú slávnosť maďarských evanjelikov na Slovensku a reformovaných veriacich z okolia.

 

Olivér Nagy, zborový farár CZ ECAV dolné Saliby | 17.10.2017

viac

VZ a konferencia SEJ k reformácii

Slovenská evanjelická jednota, o. z., sa 7. októbra 2017 zišla na svojom valnom zhromaždení. Po ňom usporiadala na pôde EBF UK v Bratislave konferenciu „500 rokov od reformácie“.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 17.10.2017

viac

Posviacka obnoveného organa v Turej Lúke

Cirkevný zbor ECAV Turá Lúka v nedeľu 8. 10. 2017 prežíval významnú udalosť. Po takmer troch desaťročiach zazneli na službách Božích tóny pôvodného vzácneho organa z dielne slovenského organára Martina Šašku z polovice 19. storočia.

 

Marián Cambel, kantor CZ ECAV Myjava | 17.10.2017

viac

Do služby vstúpili štyria novokňazi

Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková a Samuel Velebír sú štyria novokňazi, ktorí boli 16. septembra 2017 v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici ordinovaní do služby v Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.

 

EPST č. 37/2017 | 13.10.2017

viac

Spomienka na rozlúčku s bratom seniorom Mgr. Miloslavom Blahom

V utorok 22. augusta 2017 dokonal svoju pozemskú púť evanjelický farár, niekdajší senior Miloslav Blaho. Zomrel necelé dva mesiace pred svojimi 91. narodeninami. Brata seniora, farára, učiteľa, otca, starého otca, a predovšetkým vzácneho človeka Miloslava Blaha na poslednej ceste odprevadili 26. augusta v Ev. kostole v Žiline.

 

EPST č. 39 z 11. 10. 2017  | 13.10.2017

viac

Stretnutie detí POS 2017

V Starej Turej sa v sobotu 23. septembra 2017 konalo už 5. seniorátne stretnutie detí z Považského seniorátu.

 

Zuzana Havrilová, koordinátorka SSD, námestná farárka CZ Podlužany | 13.10.2017

viac

Pietna spomienka na obete hôr a sadenie Stromu reformácie

Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline 8. októbra 2017 členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby zorganizovali už 23. spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Západných Tatrách.

 

Ján Paciga, EPS na MV SR | 12.10.2017

viac

Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

CZ ECAV Revúca i celé mesto kultúrne i duchovne ožili a naplnili sa slávnostnými návštevníkmi a hosťami. Dôvodom bola Celonárodná spomienka otvorenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia pred 155 rokmi, 16.septembra 1862.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 10.10.2017

viac

Predseda ERC na návšteve HZS a PZ v Prešove

V rámci spoznávania práce duchovných EPS v ozbrojených zboroch vykonali 27. 9. 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló.

 

Milan Petrula, Ján Šefčík, www.sk | 10.10.2017

viac

Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

 

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

viac

Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ECAV na Slovensku, Spoločenstvo evanjelických žien a Slovenské národné divadlo vás pozývajú na výstavu 16 obrazov vyšitých k 500. výročiu reformácie v novej budove SND, Pribinova 17, Bratislava, na 3. poschodí. Môžete si ju pozrieť od 31. 10. do 31. 12. 2017 vždy hodinu pred predstavením a počas každého predstavenia.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 21.10.2017

viac

Známka „500. výročie reformácie (1517)“

V utorok 31. októbra 2017 bude v rámci Dňa ECAV v novej budove Slovenského národného divadla, Pribinova 17, Bratislava, slávnostne inaugurovaná známka k 500. výročiu reformácie. Poštová priehradka pre verejnosť bude otvorená od 14:30 do 15:30 hod.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 21.10.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.10.2017

viac

Z programov RTVS v nedeľu 22. 10.

Rádio Slovensko, Rádio Regina 9.05 – Evanjelické služby Božie z Vrboviec; kázať bude Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár-senior MYS; piesne ES č. 192, 233,200, 222, A 65

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.10.2017

viac

Hrad prepevný − premiéra opery 31. 10.

Slávnostná premiéra duchovnej opery Hrad prepevný od Víťazoslava Kubičku sa uskutoční v historickej budove SND 31. 10. 2017. Vzhľadom na kapacitu divadla je vstup len pozvánky. Priamy prenos si môžete vypočuť v Rádiu Devín o 19.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.10.2017

viac

Deň ECAV na Slovensku – dôstojné vyvrcholenie misijného podujatia Oslobodení Božou milosťou

Ako už bola evanjelická verejnosť informovaná, misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou, s ktorým sme prešli (resp. ešte prejdeme) všetky senioráty našej Evanjelickej cirkvi, vyvrcholí v Bratislave 31. októbra 2017 „Dňom ECAV na Slovensku“.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 20.10.2017

viac

SLOVO na 19. nedeľu po Sv. Trojici 22. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 20. nedeľu po Svätej Trojici 22. 10. 2017 prihovorí Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, emeritný...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.10.2017

viac

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch – prezentácia 26. 10.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na prezentáciu knihy Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch 26. októbra (štvrtok) v Starej Pazove. Kniha pokračovaním známej knihy nášho prvého biskupa Adama Vereša.

 

Svetlana a Igor Feldyovci, Stará Pazova  | 19.10.2017

viac

Z programu STV k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, dávame do Vašej pozornosti programy RTVS – STV v októbri 2017, ktoré sú venované 500. výročiu reformácie.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 18.10.2017

viac

Televízny posol - záznam z 15. 10.

Pozrite si v archíve RTVS Televízny posol o reformácii. Témy: Ekumenické stretnutie s kardinálom Kochom. Konferencia o reformácii na EBF UK. Programy pripravené RTVS k 500. výročiu reformácie. Hurbanovské oslavy v Hlbokom. Pozvánka na Deň reformácie. ...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 17.10.2017

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2017

Srdečne vás pozývame na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre VMV, ZD ECAV  | 17.10.2017

viac

Reformačný koncert v Modre 22. 10.

Srdečne vás pozývame na koncert pri 500. výročí reformačného úsilia v cirkvi 22. 10. 2017 o 17.00 hod. v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Dobrovoľné vstupné bude venované na opravu organa.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 17.10.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart