Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Vyučovanie náboženskej výchovy ev. a. v.

Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2015

viac

Rekondično-rehabilitačný pobyt na Šírave

V dňoch 15. – 19. 6. 2015 sa žiaci a zamestnanci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici zúčastnili na rekondično-rehabilitačnom pobyte na Zemplínskej Šírave. Príjemné a komfortné ubytovanie bolo zabezpečené v Hoteli Glamour.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 28.8.2015

viac

Bardejovčania športom k zdraviu ducha

Ako účinne osloviť v dnešnej dobe mladých ľudí, zvlášť chlapcov, ktorí nechodia do kostola, teda nie sú aktívni vo viere? To bol jeden z hlavných motívov pre zorganizovanie druhého ročníka športového tábora CZ Bardejov v Tisovci.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov | 28.8.2015

viac

Deti zo Srbska zas u Podlužancov

4. slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor pripravil aj tento rok CZ ECAV Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej pomoci v Kovačici 19. - 25. júla v Račkovej doline. Pozvali sme 55 účastníkov zo Srbska. Znamenal opätovné stretnutie detí z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín zo Srbska s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila, námestný farár, CZ ECAV Podlužany | 28.8.2015

viac

Jubileum najstaršej členky CZ Kremnica

Po roku sme sa 19. augusta 2015 opäť stretli v priateľskej atmosfére DD a DSS v Kremnici, aby sme spoločne s pani Helenkou Majerovou oslávili jej už 104. narodeniny. Teta Ilka je najstaršou obyvateľkou mesta, a zároveň najstaršou členkou cirkevného zboru v Kremnici.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 28.8.2015

viac

Bardejovské deti v autoškole

Čo s deťmi počas prázdnin? Zvyčajnú otázku rodičov riešia letné tábory. V CZ ECAV Bardejov majú už dlhoročnú tradíciu. Okrem detí sa na tábore zúčastnili dospelí vedúci, ktorí spoločne s mnohými mládežníkmi vytvorili dobre zohratý tím. Spolu mal tábor 76 účastníkov.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov | 28.8.2015

viac

Letný tábor EPS MV SR

Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pripravil v dňoch 9. − 16. augusta 2015 biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR. Konal sa v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove pod Vysokými Tatrami.

 

Matúš Vongrej, policajný duchovný, Ekumenická pastoračná služba | 28.8.2015

viac

Zborový deň 2015 na Vrútkach

V nedeľu 21. júna 2015 sme v cirkevnom zbore na Vrútkach mali ďalší zborový deň. A prežili sme ho, ako sa patrí na veľkú rodinu Božích detí, vo veľkom štýle.

 

Marián Krivuš , zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 27.8.2015

viac

Tábor dorastu z Turca

Štrnásti mládežníci z Krpelian, Turian a Vrútok s bratmi farármi Pavlom Tomkom a Mariánom Krivušom prežitý požehnaný spoločný týždeň v letnom tábore v Trenčianskych Stankovciach.

 

Marián Krivuš , zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 27.8.2015

viac

110. výročie chrámu Božieho v Piešťanoch

11. nedeľa po Svätej Trojici bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na službách Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži evanjelikom v matkocirkvi Piešťany, ale i v okolitých obciach.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 26.8.2015

viac

Prvá zlatá konfirmácia v Spišskej Belej

V 11. nedeľu po Svätej Trojici 16. augusta 2015 sa slávnostné služby Božie v Spišskej Belej po prvýkrát v našom cirkevnom zbore konali v duchu „zlatej konfirmácie“, a to za účasti vtedajšieho konfirmujúceho farára Jána Pavloviča.

 

Valéria Králiková, CZ ECAV Spišská Belá | 26.8.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015 v Krupine

V sobotu 1. augusta 2015 v tolerančnom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Krupine boli do služby v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uvedení štyria noví kňazi: Milan Bartko, Jaroslav Jurko, Zuzana Poláková a Michal Tekely. Slávnosť ordinácie v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.8.2015

viac

Štúr a Liptovský Mikuláš

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 13. 9. a v pondelok 14. 9. 2015 bude konať dvojdňové podujatie „Štúr a Liptovský Mikuláš“. Srdečne vás pozývame!

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, jan@juras.sk; www.razus.sk;  | 31.8.2015

viac

Oznámenie o ofere na Fond sociálnej odkázanosti 6. 9.

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2014 vyhlásilo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 6. septembra 2015 dobrovoľnú oferu na Fond sociálnej odkázanosti. Vložené 25. 8....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 31.8.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni po 13. nedeli po Svätej Trojici napísali Mgr. Elena Fujeríková , Mgr. Tibor Jančík, Mgr. Juraj Šefčík, Mgr. Miroslav Hvožďara, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Adriana Hrivnaková a ThDr. Peter...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 30.8.2015

viac

Čo nájdete v septembrovej Dúhe?

Aj v novom školskom roku vám vydavateľstvo Tranoscius, a. s., dáva do pozornosti plnofarebný časopis pre naše deti DÚHA, ktorý sa dá využiť aj na detských besiedkach v našich cirkevných zboroch.
OBSAH septembrovej Dúhy:
s. 3 Chcem nasledovať Pána Ježiša: Skryté maliny
s. 4 - 5 Elenkin príbeh: Štvornohý kamarát
s. 6 - 7 Čím budem? Učiteľské povolanie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.8.2015

viac

SLOVO na týždeň - 13. nedeľa po Sv. Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 13. nedeľu po Svätej Trojici 30. 2015 prihovorí Mgr. Anna Belanji, zborová kaplánka, CZ ECAV Liptovský Hrádok.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.8.2015

viac

Ešte zmeny do schematizmu ECAV

Bratia farári a sestry farárky,
zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk, môžete ešte nahlásiť do 30. 8. 2015 na adresu media@ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po zadaní Tranovského kalendára na rok 2016 do tlače, budú zachytené len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EL v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava (plný úväzok) a súčasne Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava (polovičný úväzok). Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 31. 8. 2015 na adresu: BÚ ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 6. 8....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk | 27.8.2015

viac

Prihláška na Teologickú konferenciu 2015

Milí bratia a sestry!
ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných Vás srdečne pozýva na Teologickú konferenciu ECAV 2015, ktorá sa bude konať 16. - 18. septembra v hoteli Holiday In v Trnave. Prihláste sa najneskôr do 1. 9. 2015.
Témou konferencie bude "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny".
Pozvánka

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 27.8.2015

viac

Celonárodná spomienka na Ľ. Štúra

Pozývame vás do Uhrovca 24. – 25. 10. 2015 na celonárodnú spomienku na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 24. – 25. októbra 2015 v Uhrovci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.8.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 33

Dianie na tohtoročnej Synode ECAV na Slovensku, prijaté uznesenia, výsledky volieb, ako aj správy z činnosti výborov – to všetko je témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa aj o tom, ako zasadnutie najvyššieho grémia cirkvi hodnotia dištriktuálni biskupi.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.8.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart