Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Zborník TTSK o J. M. Hurbanovi

Trnavský samosprávny kraj vydal zborník z vedeckej konferencie na tému „Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa konala 8. júna 2017 v Trnave pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Cestou nádeje v preklade do slovinčiny

V týchto dňoch vyšlo dielo Miloša Klátika Cestou nádeje v preklade do slovinského jazyka pod názvom Po stopjinah naših prednikov a s podtitulom Vplyv evangeličanov na razvoj narodnostne identitete na Slavaškem.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Spomienková slávnosť na K. Ľ. Semiana

V nedeľu 10. septembra 2017 sa v Ev. a. v. kostole v Turej Lúke konalo celodenné podujatie venované životu a dielu Karola Ľudovíta Semiana, málo známeho, no významného evanjelického kňaza, národovca a školského dekana skalického okresu.

 

Vladimír Gašo, CZ ECAV Turá Lúka | 20.9.2017

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy 2017

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách ďalší pracovný seminár. Uskutočnil sa 7.-8. septembra 2017 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.9.2017

viac

200. výročie narodenia J. M. Hurbana si pripomenuli aj v Hlbokom

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v obci Hlboké neďaleko Senice konala celocirkevná spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý tu ako evanjelický farár pôsobil v rokoch 1843 – 1888.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

Generálny biskup zablahoželal J. Rezníkovi

Dňa 18. septembra 2017 sa v budove RTVS v Mlynskej doline uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

viac

Predpremiéra nových televíznych dokumentov

V budove RTVS v Mlynskej doline sa v stredu 13. 9. 2017 konala slávnostná predpremiéru nových televíznych dokumentov Jozef Miloslav Hurban a Evanjelický kostol a kolégium v Prešove z cyklu Genius loci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

 

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

viac

Pripomenuli si posviacku kostola

Na službách Božích v nedeľu 10. septembra 2017 si Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba pripomenul posviacku ich chrámu Božieho, ktorú pred 85 rokmi vykonal biskup Dr. Vladimír Čobrda.

 

Richard Macko, CZ ECAV Závažná Poruba  | 17.9.2017

viac

Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

viac

CZ Švábovce po stopách reformácie

V dňoch 19. − 24. júla 2017 sa 53 členov cirkevného zboru vo Švábovciach, ako aj z ďalších cirkevných zborov ECAV na Slovensku zúčastnilo na poznávacom zájazde po stopách reformácie v Nemecku.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 17.9.2017

viac

Stanovisko k článku pána Havrana ,,Otrávený duch reformácie“ (SME 7. 9. 2017)

Nás evanjelikov uráža v súvise s osobou generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dôstojného pána Miloša Klátika, keď v uvedenom článku bolo použité pomenovanie: sekta pána Klátika.

 

Ján Kachnič, evanjelický farár v. v. | 19.9.2017

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k medializovaným vyjadreniam Ondreja Prostredníka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje sklamanie nad spôsobom, akým evanjelický teológ a vysokoškolský pedagóg doc. Prostredník prezentuje vlastné názory týkajúce sa údajného potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 19.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 36-2017

V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier sa dočítate aj o probléme okolo čerpania dotácií zo zahraničnej pomoci na opravu účelového zariadenia na východnom Slovensku. Ako k tomu došlo a čo na kauzu hovoria predstavitelia seniorátu? V čísle vám predstavíme i cirkevný zbor Dobrá Niva.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.9.2017

viac

Pozvanie na 13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Nitry

Bratia a sestry,
pozývame Vás do Nitry, kde sa v nedeľu 24. septembra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch 6. − 7. 10.

Bratia a sestry,
pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUKAČNÉ ASPEKTY SOCIALIZÁCIE OSÔB S HLUCHOSLEPOTOU 6. − 7. októbra 2017 v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Prihláste sa do 25. 9. 2017. Konferencia je prístupná aj pre širšiu verejnosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Vernisáž výstavy v Bytči 29. 9.

Pozývame vás na vernisáž výstavy „500. výročie reformácie v archívnych dokumentoch Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči“, na ktorej sa podieľa aj CZ ECAV Súľov-Hradná, a to 29. 9. o 16.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. Výstava potrvá do 3. 11.

 

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči | 17.9.2017

viac

Z ponuky RTVS - STV 18. - 24. 9.

RTVS - STV na DVOJKE v dňoch 18. - 24. septembra 2017 uvádza zaujímavé programy o evanjelických osobnostiach a významných miestach evanjelickej cirkvi:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 17.9.2017

viac

Výročné správy za rok 2016

V zmysle záverov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z 3. 5. 2017 uverejňujeme výročné správy za rok 2016:
Biblickej školy v Martine,
MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove a
Modlitebného spoločenstva.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 17.9.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.9.2017

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 16.9.2017

viac

Spomienka na Hurbana v Hlbokom 17. 9.

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť a odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana v nedeľu 17. septembra 2017 v Hlbokom. Slávnosť sa začne službami Božími o 10.00 hod., ktoré v priamom prenose odvysiela STV Dvojka. Viac v prílohe.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.9.2017

viac

SLOVO na 14. nedeľu po Sv. Trojici 17. 9.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 14. nedeľu po Svätej Trojici 17. 9. 2017 prihovorí Mgr. Marek Tomčik, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána Košického...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 14.9.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart