Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

V Bratislave opäť rokovali najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a ÚZŽNO

V priestoroch Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave sa vo štvrtok 20. apríla 2017 konalo na pozvanie jej predsedu Mons. Stanislava Zvolenského pravidelné stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

 

TK KBS, www.kbs.sk, 21. 4. 2017  | 25.4.2017

viac

Z 13. valného zhromaždenia ERC v SR

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 29. marca 2017 konalo 13. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré sa pravidelne stretáva každé dva roky. Témou tohtoročného VZ bolo 500. výročie reformácie.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 25.4.2017

viac

Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

viac

Strom reformácie v srbskom Erdevíku

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 sa v Erdevíku − cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku − konala slávnosť pri 500. výročí reformácie. Na farskom dvore pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie − kanadský javor.

 

Ján Vida, zborový farár v Petrovci | 25.4.2017

viac

Konfivíkendovka mladých z HOS a NOS

Po roku sme sa s konfirmandmi opäť vybrali na konfivíkendovku do Veľkého Slavkova. Stretli sme sa 6. − 8. 4. 2017 zo siedmich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ Pliešovce | 24.4.2017

viac

Výstava Prenasledovaní za vieru v Banskej Bystrici

V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici 11. 4. 2017 otvorili výstavu Prenasledovaní za vieru. Obsahuje príbehy evanjelických duchovných, ktorí sa dostali do nemilosti totalitného režimu v niekdajšom Československu. Výstava potrvá do 11. 6. 2017.

 

TASR 12. 4. 2017 | 19.4.2017

viac

Veľký piatok v Kokave nad Rimavicou

Cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Čítaním pašií nás potešili manželia - herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 19.4.2017

viac

Vidieť INAK − víkendovky mladých BAS

To je názov témy, ktorou počas prvých dvoch aprílových víkendov žilo okolo 160 konfirmandov a dorastencov Bratislavského seniorátu na víkendovkách v Stredisku Detskej misie v Častej v rámci projektu INSIDE.

 

Michal Koreň, seniorálny koordinátor práce s mládežou BAS | 18.4.2017

viac

Stretnutie kurátorov Bratislavského seniorátu

V rokovacej miestnosti Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave sa v sobotu 1. apríla 2017 konalo seniorálne stretnutie kurátorov, predsedov hospodárskeho výboru a dozorcov s názvom „Podajme si ruku“. Na stretnutí bolo prítomných 17 účastníkov z deviatich cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, seniorálny presbyter BAS | 12.4.2017

viac

Výstava k jubileám Terézie Vansovej

Tento rok si aj v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pripomínajú významné životné jubileá Terézie Vansovej, spisovateľky, dcéry evanjelického farára Samuela Medveckého a manželky evanjelického farára Jána Vansu.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 12.4.2017

viac

Konfivíkendovka Myjavského seniorátu

Konfirmandi z Myjavského seniorátu sa 10. – 12. marca 2017 opäť po roku stretli vo Veľkom Slavkove. Spoločne strávili požehnané chvíle a priblížili si biblické postavy, ako je Jozef, Zacheus či lotor na kríži.

 

Katarína Novomestská, Myjavský seniorát | 11.4.2017

viac

Pamätná tabuľa deportovaným židovským deťom na Hlavnej stanici v Bratislave

Na Hlavnej stanici Bratislave 6. apríla 2017 odhalili pamätnú tabuľu na pamiatku židovským deťom, ktoré pred 75 rokmi deportovali do koncentračných táborov smrti. Podujatie zorganizovala Spoločnosť kresťanov a židov na Slovensku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, generálneho biskupa Miloša Klátika a metropolitu Bratislavskej diecézy Stanislava Zvolenského.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.4.2017

viac

Vernisáž „EX CATHEDRA" na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Evanjelická základná škola v Bratislave Vás pozývajú na vernisáž obrazov 26. 4. 2017 o 16.00 hod. v priestoroch EBF UK na Bartókovej 8.

 

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 25.4.2017

viac

Prečítajte si v EPST č.15 − 2017

Protestantskí kňazi zanechali na dejinnom pulze národa nejednu stopu. Jednou z nich bol aj ich vplyv na formovanie nárečia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako poznačili jazyk a reč – a čo z toho ostalo dodnes? Dočítate sa v téme 15. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 25.4.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 26. 4.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 26. 4. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ ECAV na Slovensku pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 24.4.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Veľkej noci 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.4.2017

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa bude konať v sobotu 4. novembra 2017 o 9.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17. Prihlášku pošlite do 31. 7. 2017 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. Propozície ...

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene | 21.4.2017

viac

SLOVO na 1. nedeľu po Veľkej noci 23. 4.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. nedeľu po Veľkej noci 23. 4. 2017 prihovorí zborový farár Mgr. Tibor Molnár, CZ ECAV Mengusovce.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.4.2017

viac

Pozvánka na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku doc. Mgr. František Ábel, PhD. (Katedra Novej zmluvy), 12. mája 2017 o 10.00 hod. v aule EBF UK v Bratislave, Bartókova 8.

 

Doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., dekan EBF UK | 20.4.2017

viac

Pozvanie na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Pozývame vás na seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa bude konať v Partizánskej Ľupči v 1. nedeľu po Veľkej noci 23. apríla 2017.

Slávnostné služby Božie sa začnú v Evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči o 10.00 hodine. Kázeň slova Božieho bude mať...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.4.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Poprade k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Tatranského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.4.2017

viac

Sviatočné slovo na ITV - Veľká noc 2017

V rubrike Slovo na týždeň nájdete:
Zelený štvrtok 13. 4., Mgr. Ondrej Majling, námestný farár, Hrachovo
Veľký piatok 14. 4., Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš
Biela sobota 15. 4., Mgr. Stanislav Baloc, zborový farár, Štrba
1. slávnosť veľkonočná 16. 4., Mgr. Anna Kukulová, námestná farárka, Cerovo
2. slávnosť veľkonočná 17. 4., Mgr. Milan Bartko. zborový kaplán na farárskom mieste, Devičie
Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.4.2017

viac

Médiá na Veľkú noc 2017

Veľký piatok 14. 4.
10.00 hod. – STV Jednotka – pašiové služby Božie – priamy prenos z Badína; káže M. Krivda
15.05 hod. – Rádio Regina – pašiové služby Božie – priamy prenos z Obišoviec; káže J. Petro
19.55 hod. – STV Jednotka – sviatočný príhovor generálneho biskupa M. Klátika
1. slávnosť veľkonočná 16. 4. – 10.00 hod. – TA3 – priamy prenos z Hlohovca; káže M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, 131, 125, 136, A 33

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.4.2017

viac

Služby Božie na Veľkú noc 2017 v bratislavských kostoloch

CZ ECAV Bratislava Dúbravka
CZ ECAV Bratislava Legionárska
CZ ECAV Bratislava Staré Mesto
CZ ECAV Bratislava-Petržalka
CZ ECAV Bratislava-Prievoz
CZ ECAV Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 11.4.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart