Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Petržalské spevokoly spievali v Ulme

Zborový spevokol Laudate, oktet Petržalský lúč a gospelový zbor Freedom zaspievali na slávu Božiu a potešenie veriacich v partnerskom cirkevnom zbore v Ulme-Böfingene (Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku).

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 28.9.2016

viac

V Turej Lúke si tiež pripomenuli 380. výročie Cithary sanctorum

V 18. nedeľu po Sv. Trojici 25. 9. 2016 sme v Turej Lúke slávili pamiatku posvätenia chrámu Božieho − turolúcke hody. Slávnosť 223. výročia turolúckeho Božieho stánku bola spojená i so spomienkou na prvý evanjelický spevník od Juraja Tranovského Cithara sanctorum.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 28.9.2016

viac

Spomienka na Darinku Bancíkovú

V CZ ECAV Levice sa 25. 9. 2016 konalo popoludnie slova a hudby, venované prvej slovenskej evanjelickej farárke Darinke Bancíkovej, ktorej dramatický život priblížil herec Alfréd Swan. Podujatie obohatili hrou na organe profesor Beloslav Riečan z Banskej Bystrice a spevom sólistka Danka Šóšiková.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

Oldřichovice na návšteve v Králi-Abovciach

Bratia a sestry z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce i z okolitých fílií cirkevného zboru v Tornali privítali 18. septembra 2016 vzácnu návštevu - bratov a sestry z Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichoviciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 28.9.2016

viac

V Leviciach o Misii na Níle

Dňa 21. septembra 2016 cirkevný zbor v Leviciach navštívila švajčiarska misionárka Beatrice Hauser. Prihovorila sa nám s prednáškou, v ktorej okrem iného predstavila misijnú spoločnosť Misia na Níle.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

Slávnosti k 380. výročiu Cithary sanctorum

„S veľkou pokorou a úctou si pripomíname 380. výročie vydania Cithary sanctorum, knihy, ktorá sprevádzala, okrem tých najmladších, takmer každého z nás.“ Týmito slovami začal slávnostné služby Božie v liptovskomikulášskom kostole 4. septembra 2016 brat farár Marián Bochnička.

 

Veronika Motýľová, Ján Blcháč ml., www.ecavlm.sk | 26.9.2016

viac

Kokavci na návšteve v Leštinách

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 18. septembra 2016 navštívili členovia cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou artikulárny kostol v Leštinách na Orave.

 

Katarína Mišanková, zborová presbyterka | 26.9.2016

viac

Neformálne stretnutie neordinovaných Turčianskeho seniorátu v Žiline

Dňa 15. 9. 2016, presne po roku, sa v Žiline uskutočnilo ďalšie neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).

 

Ján Beňuch, seniorálny dozorca TUS | 22.9.2016

viac

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 22.9.2016

viac

Prvá návšteva generálneho biskupa v Siladiciach

V nedeľu 11. septembra 2016 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou navštívil Siladice – fíliu Cirkevného zboru ECAV Horné Zelenice.

 

Martin Štrba, CZ ECAV Horné Zelenice  | 21.9.2016

viac

Z obsahu októbrovej Dúhy

Maľované čítanie: Podobenstvá
Príbeh s domaľovankou: Zvieratká v jeseni
Evanjelické osobnosti: Janko Matuška
Predstavujeme vám: Besiedka zo Šváboviec a Lutherova známka
Vynálezy, ktoré zmenili svet: Zips a Coca Cola

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.9.2016

viac

Pozvánka do Kremnice 2. 10. a 7. 10.

Srdečne vás pozývame na koncert vokálneho ensemble Vox Aurumque 2. októbra 2016 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kremnici a prezentáciu projektu "Musica Cremniciensis" 7. októbra 2016 o 18.00 hod. v prednáškovej sále Kremnického múzea.

 

Vox Aurumque a Hana Von Schlosser | 28.9.2016

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 2016

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 určilo 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 na povinne vyhlasovanú oferu na Svetový luteránsky zväz.
Vložené 24. 9....

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.9.2016

viac

Teologická konferencia 2016

Pozývame vás na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných, ktorá sa bude konať 19. - 21. októbra 2016 v Kúpeľoch Lúčky v liečebnom dome Choč na tému „Reformácia“. Prednášateľmi budú teológovia z Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prihlášky: najneskôr do 30. septembra 2016.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 27.9.2016

viac

Celocirkevný aktív dozorcov v Lipt. Mikuláši

Generálny dozorca pozýva dozorcov a ďalších spolupracovníkov ECAV na Slovensku na celocirkevný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 8. októbra 2016 od 9.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.9.2016

viac

Z ordinácie novokňazov v Bardejove

Záznam z priameho prenosu zo slávnostnej ordinácie kaplánov v Bardejove v nedeľu 25. 9. 2016 si môžete pozrieť v archíve RTVS – STV:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 26.9.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Milé sestry, milí bratia,
Pán života a smrti si 23. 9. 2016 z tejto časnosti povolal k sebe do večnosti brata farára Mgr. Pavla Miškovica (1929). Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční v utorok 27. 9. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Ivančinej.

 

Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu | 24.9.2016

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici 2016

Bratia a sestry,
aj www.ecav.sk Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím, ktoré vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“, Tranoscius, 2015. Zamyslenia na jednotlivé dni po 18. nedeli po Svätej Trojici 2016 napísali † Mgr. Ján Jágerský, Mgr. Marta Chlpíková, Mgr. Ján Bakalár, Mgr. Anna Debnárová, Mgr. Ondrej Koč st., Mgr. Ján Velebír st. a Mgr. Marek...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.9.2016

viac

SLOVO na 18. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 18. nedeľu po Svätej Trojici 25. septembra 2016 prihovorí Mgr. Mária Hroboňová, námestná farárka na kaplánskom mieste, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.9.2016

viac

Pozvánka na predpremiéru v RTVS 28. 9.

RTVS – Slovenská televízia vás pozýva na predpremiéru duchovného dokumentu JURAJ TURZO v stredu 28. 9. 2016 o 17.00 hod. v projekcii P1, budova RTVS, Mlynská dolina, Bratislava.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 22.9.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart