Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Miloš Klátik na Dňoch ED v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Dr. Miloš Klátik s manželkou sa na pozvanie riaditeľa Evanjelickej diakonie v Slovinsku Petra Andrejčáka, rodáka z Budimíra, 1. mája 2016 zúčastnil na Dňoch evanjelickej diakonie.

 

Peter Andrejčák, riaditeľ Evanjelickej diakonie v Slovinsku | 5.5.2016

viac

Slovenská evanjelická jednota jubiluje

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej uznávanej a rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca 24. októbra 1920 po svojom návrate z USA.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 5.5.2016

viac

Dávidova harfa v Senici

V nedeľu 24. apríla sa v Ev. a. v. v Senici konal 3. ročník umeleckej súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. Prítomných privítal domáci farár Juraj Šefčík.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 5.5.2016

viac

Biskup VD medzi žiakmi prešovského EKG

Posledné aprílové stretnutie Domina, ktoré si gymnazisti z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove organizujú sami za spolupráce s duchovným správcom školy ThDr. Matejom Oráčom, PhD., sa nieslo − podobne ako to predchádzajúce − v znamení Zjavenia Jána.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 3.5.2016

viac

Duchovná pieseň detí v ŠZS

V sobotu 23. apríla 2016 sa deti zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu po prvýkrát stretli na seniorálnom kole súťaže Duchovná pieseň. V Ev. a. v. chráme Božom v Soli sa predstavilo 13 detí zo šiestich cirkevných zborov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 3.5.2016

viac

Prijatie rakúskeho veľvyslanca na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 20. apríla 2016 Jeho excelenciu Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2016

viac

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

V piatok 8. 4. 2016 sa Evanjelický chrám Boží v Očovej už po druhý raz stal dejiskom seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň 2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“ - Slovami žalmistu privítala domáca zborová farárka asi sedemdesiat súťažiacich a divákov.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 28.4.2016

viac

Stretnutie partnerských fakúlt v Budapešti

V dňoch 19. – 20. apríla 2016 navštívila štvorčlenná delegácia pod vedením doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, partnerskú teologickú univerzitu Evangélikus Hittudományi Egyetem v Budapešti.

 

Erika Valková-Krišťáková, odb. asistentka, Katedra prakt. teológie EBF UK | 28.4.2016

viac

Jarný projektový týždeň v Prešove

V dňoch 18.- 22.apríla 2016 zorganizovala Evanjelická základná škola v Prešove pre svojich žiakov na prvom stupni netradičné zážitkové vyučovanie v podobe jarného projektového týždňa. Naším cieľom bolo prepojiť školu so životom a regiónom. Zdrojom nadobúdania nových poznatkov a zručností sa stali exkurzie (navštívili sme zberný dvor mesta Prešov na Delni, detské predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča, Planetárium), praktické besedy s odborníkmi a...

 

Ľubica Demčáková, EZŠ v Prešove | 28.4.2016

viac

Kníhkupectvo Tranoscius v Banskej Bystrici ponúka i stretnutia so spisovateľmi

Kuzmányho kruh a Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici v príjemnom prostredí kníhkupectva Tranoscius v Banskej Bystrici pripravili 12. apríla 2016 besedu s členkami Spolku slovenských spisovateľov Elenou Cmarkovou a Slavomírou Očenášovou-Štrbovou.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 28.4.2016

viac

Nové na ITV - VšPK 2016 vo Zvolene

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku 2016 vo...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 6.5.2016

viac

SLOVO na týždeň - Nedeľa po Vstúpení

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v Nedeľu po Vstúpení 8. 5. 2016 prihovorí Mgr. Emília Talábová, zborová farárka, CZ ECAV Holíč.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 6.5.2016

viac

Vyhlásenie literárnej súťaže Tranovského Mikuláš 2016

Tranoscius, a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž v poézii a próze na tému duchovno-mravné hodnoty v živote.
Propozície...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 5.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Vierou Žilákovou

Bratia a sestry,
Pán života a smrti si 1. mája 2016 povolal vo veku 91 rokov sestru Vieru Žilákovú, rod. Pivarčekovú, vdovu po ev. farárovi ThDr. Ondrejovi Žilákovi, farárovi vo Zvolenskej Slatine, kde spolu pôsobili v r. 1948 − 1990. Pohrebná rozlúčka bude v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze v pondelok 9. mája 2016 o 13.00 hod. a potom na cintoríne vo Vrakuni.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac

Sviatočné slovo na Vstúpenie Krista Pána na nebo

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 5. 5. 2016 prihovorí mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD.,, policajný duchovný v Lipt....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 17

Keby ste sa dnes spýtali detí na ich otca, väčšina by povedala, že je to priateľ ich mamy. Na Slovensku sa v súčasnosti zhruba 37 % detí rodí mimo manželstva; v 90. rokoch to bolo do 10 %. Kam sa posunuli vzťahy medzi manželmi, partnermi, rodičmi svojich detí? O tom hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 3.5.2016

viac

Pozvánka na V. ECD v Békešskej Čabe

Bratia a sestry,
na stránke www.ecav.sk/itv-2/watch.php?vid=73085bc3c Vás srdečne pozývame na V. evanjelické cirkevné dni 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe. Vložené 7. 4....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 3.5.2016

viac

Zomrela sestra farárka Mgr. Darina Basaríková

Bratia a sestry,
so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti v nedeľu ráno 1. 5. 2016 odvolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Darinu Basaríkovú, rod. Zuščinovú, vo veku 66 rokov. Pobožnosť pred pohrebom bude v Ev. a. v. kostole v Mengusovciach v utorok 3. 5. 2016 o 18.30 hod. Pohrebná rozlúčka bude v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Prešove v stredu 4. 5. 2016 o 13.00 hod.

 

Tibor Molnár, zborový farár, CZ ECAV Mengusovce | 2.5.2016

viac

Grantový program na podporu projektov pre zahraničných Slovákov

Výbor misie ECAV na Slovensku vypisuje grantový program na podporu aktivít cirkevných zborov ECAV na Slovensku, príp. iných spoločenstiev v rámci ECAV na Slovensku, ktoré budú zamerané na spoluprácu so zahraničnými Slovákmi. Termín: najneskôr do 15. mája 2016.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 2.5.2016

viac

Z obsahu májovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Svetlejšia stránka
Z príbehu do príbehu – Svetielka na oblohe
Čím budem? – Krajčírka a módna návrhárka
Svetové vynálezy – Zrodenie filmu
Na detskej besiedke – Kornélius a Peter

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 1.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart