Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Dňa 14. novembra 2018 sa v sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave uskutočnilo v poradí už 14. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa na ňom zúčastnil predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, zástupca generálneho biskupa ECAV na Slovensku Slavomír Sabol,...

 

Dušan Vagaský, GBÚ | 16.11.2018

viac

Cena Mesta Zvolen udelená kňazovi

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Zvolen prežíval 8.novembra 2018 v Divadle JGT vo Zvolene mimoriadnu udalosť. Po prvýkrát v novodobej histórii, bolo udelené najvyššie vyznamenanie Cena Mesta Zvolen kňazovi ,a to nášmu bývalému zborovému farárovi Mgr. Jánovi Podlesnému, ktorý vo Zvolen pôsobil vyše 17 rokov. Tých 17 rokov jeho pôsobenia medzi nami, mu umožnilo stretávať sa a spolupracovať aj s mnohými predstaviteľmi vo verejnom živote. Na slávnostnom...

 

Mgr. Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa Cirkevného zboru ECAV Zvolen | 15.11.2018

viac

V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

28. október bol výnimočným dňom v Dolných Salibách. Duchovný stánok cirkevného zboru oslávil 140. výročie svojho posvätenia. Slávnostným kazateľom na dvojjazyčných jubilejných službách Božích bol emeritný vojenský biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku brigádny generál Dr. Pál Lackner, liturgoval Olivér Nagy zborový farár. Na úvod v podaní dvoch sestier Ibolya Morovics a Vlasty Kasalovej odzneli básne napísané k pamiatke posvätenia chrámu. Cirkevný zbor...

 

Olivér Nagy, CZ Dolné Saliby | 14.11.2018

viac

ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej Trojici, sviatočný deň, kedy si náš národ pripomínal 100. výročie vzniku Československej republiky, bola v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija milosťou sprevádzaná s výnimočným nádychom. Slávnostné služby Božie pri príležitosti POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME sa niesli v znamení vďačnosti, v rámci ktorých bola spoveď s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej a konal sa v poradí tretí Zborový deň s témou Arménsko -...

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija  | 14.11.2018

viac

MYJAVA V JUBILEJNOM ROKU

ZBOROVÝ DEŇ A VEČERA PÁNOVA V PRESBYTERSKÝCH RODINÁCH

 

Samuel Ján Mišiak, CZ Myjava | 14.11.2018

viac

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Aj Závažná Poruba si pripomenula 100 rokov od skončenia Veľkej vojny. V tejto vojne padlo 42 občanov tejto obce. Ich mená sú vytesané na pomníku. V čase vojny sa zlo rútilo na obec samospádom. Na nižnom konci zhoreli štyri domy. Nákazlivá španielka „úradovala“ tak, že v jednom dni sa kopali aj tri hroby. Potom prišlo v roku 1917 sucho. Hrozil hladomor. K tomu prichádzali zmrzačení vojaci z fronty. V nedeľu 11. novembra 2018 o 10.00 hodine sa...

 

Dušan Migaľa | 14.11.2018

viac

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

V Hlbokom sme si v októbri pripomenuli 175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí farári Myjavského seniorátu, medzi nimi aj - dnes už vyše 80-ročný - bývalý hlbocký farár Miroslav Hvožďara st. Kázňou slova Božieho poslúžil konsenior MYS Peter Švehla. Kázal na text 1J 5, 4: pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Pripomenul...

 

Oľga Zlochová, Senica | 14.11.2018

viac

Pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach 26. októbra 2018 usporiadali pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie na našich evanjelických školách.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.11.2018

viac

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.11.2018

viac

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

Na Župnom námestí v Bratislave v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa 29. októbra 2018 odhalili na historickej budove Slovenskej národnej rady, bývalom župnom dome, bustu Samuelovi Zochovi. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

CIRKEV A ŠTÁT – zborník z TK 2018

V týchto dňoch je do cirkevných zborov a duchovným ECAV na Slovensku distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici, ktorého súčasťou sú aj niektoré príspevky zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo Zvolene.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

viac

5. zasadnutie generálnej synody VELKD

V dňoch 8. až 11. novembra 2018 sa konalo piate riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) vo Würzburgu. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil emeritný biskup Miloš Klátik. Téma tohtoročného zasadnutia synody znela: „Povzbudenie a spolupatričnosť – viera mladých ľudí“.

Na úvod účastníkov privítal prezident generálnej synody Prof. Wilfried Hartmann, za ktorým nasledovala pobožnosť. Večer prvého...

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.11.2018

viac

Pozvánka na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018 v Dolnom Kubíne

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018.

 

Mgr. Rastislav Stanček | 21.11.2018

viac

Pozvánka na koncert do Dolného Kubína

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dolný Kubín Vás pozýva na koncert dňa 25. novembera 2018 do Evanjelického a. v. kostola so začiatkom o 14:15 hod.

 

Mgr. Rastislav Stanček | 21.11.2018

viac

Televízny posol 25. 11.

RTVS - Slovenská televízia na Dvojke odvysiela v nedeľu 25. 11. 2018 o 13.30 hod. reláciu Televízny posol - magazín zo živote evanjelikov a. v.
Z obsahu:

 

media(at)ecav.sk | 19.11.2018

viac

Služby Božie z Kraľovian 25. 11.

RTVS - Slovenská televízia v Nedeľu večnosti 25. novembra 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Kraľovany. Kázať bude zborová farárka Mgr. Zuzana Brdiarová; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 696, 197, 700, A 53.

 

media(at)ecav.sk | 19.11.2018

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd - 18 november 2018

Velební bratia farári, velebné sestry farárky.

Srdečne vás pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prianím, aby Pán Boh pridával na každý deň svojho pokoja a rozhojňoval Jeho požehnanie na vašej službe.

Aj tohto roku sa opäť obraciame na vás, s prosbou a zároveň ponukou pripojiť sa v 3.novembrovú nedeľu počas služieb Božích k spoločným modlitbám za rodiny dotknuté tragickými...

 

pplk. Mgr. Milan Petrula ev. farár, riaditeľ Úradu EPS pri MV SR | 15.11.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

media(at)ecav.sk | 14.11.2018

viac

K 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny

Synoda ECAV na Slovensku 20. 10. 2018 v Martine prijala nasledujúce uznesenie: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča cirkevným zborom pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny na službách Božích v nedeľu 11. 11. 2018, ako aj slávnostným zvonením o 11.00 hodine, keď začalo platiť prímerie.“

 

Synoda ECAV na Slovensku  | 8.11.2018

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 4-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom A2. Zbierky CPP a číslom 47 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 4/2018....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 7.11.2018

viac

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK 2018

Vážení bratia a milé sestry vo viere,
na 25. nedeľu po Sv. Trojici (18. 11. 2018) Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo dobrovoľnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 6.11.2018

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2018

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Význam dnešného sviatku, 501. výročia začiatku reformácie cirkvi, je pre nás, dedičov reformácie, predovšetkým v možnosti nájsť zdroj nadšenia, duchovného povzbudenia za zápas o duchovné veci na tomto svete. Nechajme sa poučiť z Lutherových skúseností, vieroučného precitnutia a nového pohľadu. Správne pochopenie evanjelia a Božej spravodlivosti je to, čo zmenilo život Martina Luthera, je to, čo zmenilo a mení svet.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2018

viac

RTVS na Pamiatku reformácie 31. 10.

17:00 STV JEDNOTKA – reformačné služby Božie z Príboviec; káže gen. biskup M. Klátik; piesne ES č. 190, 274, 564, 260, 263, A 66
19:40 STV DVOJKA - Sviatočné slovo. Príhovor gen. biskupa M. Klátika k Pamiatke reformácie
21:05 Rádio Regina – reformačné služby Božie zo Sásy (HOS); káže zborová farárka E. Fujeríková; piesne ES č. 247, 354, 475, 263, A 65

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart