Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Celonárodná a celocirkevná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 − 1888) sa 19. marca 2017 v Beckove uskutočnila celonárodná a celocirkevná spomienka na evanjelického farára a superintendenta, predsedu prvej Slovenskej národnej rady, významnej osobnosti evanjelickej cirkvi a slovenského národa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Zasadal Stály výbor Trojpartnerstva

V dňoch 22. – 23. marca 2017 sa v cirkevnom zariadení Berhäuser Forst vo Filderstadte pri Stuttgarte konalo riadne zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - marec 2017

Dňa 13. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie, v poradí už deviate stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom

V Evanjelickom kostole v Liptovskej Sielnici sa 4. marca 2017 uskutočnila pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ladislavom Sokolom, ktorý zomrel 28. 2. 2017 vo veku 95 rokov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.3.2017

viac

Vyšiel zborník JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave. Pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Uvedenie knihy „Všetci moji Hurbanovci“

V piatok 3. marca 2017 sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana konala prezentácia knihy Barbory Lauckej „Všetci moji Hurbanovci“. Novú knihu uviedol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Pozývame vás do Popradu na 8. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 2. 4.

Seniorálne stretnutie Tatranského seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 od 10.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Poprade.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Nové na ITV - Posviacka v Špaňom Poli

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika ponúkame zostrih zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti posvätenie znovuobnoveného chrámu Božieho v Špaňom...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Kaplánske skúšky 2017

Oznamujeme záujemcom o vykonanie kaplánskej skúšky, že pohovory so Zborom biskupov ECAV na Slovensku pre uchádzačov budú 19. apríla 2017 o 10.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Žiadosť pošlite Žiadosť pošlite do 12. apríla 2017 na adresu Zboru biskupov ECAV na Slovensku, P.O.BOX 289, 810 00 Bratislava.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Vernisáž kovačickej insity v Senici 1. 4.

CZ ECAV Senica srdečne pozýva na vernisáž výstavy kovačických insitných maliarov Jána Glózika a Evy Husárikovej v sobotu 1. apríla 2017 o 15.00 hod. vo výstavnej sieni Záhorského osvetového strediska v Senici.

 

Juraj Šefčík, námestný farár, CZ ECAV Senica | 26.3.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 4. pôstnej nedeli 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.3.2017

viac

SLOVO na 4. pôstnu nedeľu 26. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 4. pôstnu nedeľu 26. 3. 2017 prihovorí ev. a. v. farár Mgr. Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 24.3.2017

viac

Služby Božie v RTVS 26. 3.

V relácii Kresťanská nedeľa v Rádiu Slovensko si 26. 3.2017 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Devičia. Kázať bude zborový kaplán Mgr. Milan Bartko. Spievať sa budú piesne z ES č. 374, 90, 82, 225, A 29.
RTVS - STV na Dvojke o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích v Banskej Štiavnici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.3.2017

viac

Výberové konanie na miesta odborného ekonóma a ekonóma v Bratislave

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest odborný ekonóm a ekonóm. Ponuky posielajte do 31. 3....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.3.2017

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie.
Propozície

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 22.3.2017

viac

J. S. Bach: Jánove pašie 2. 4.

Pozývame Vás do Evanjelického kostola v Deutsch Jahrndorfe v nedeľu 2. apríla 2017 o 17.00 hod. na koncertné uvedenie Jánových pašií od Johanna Sebastiana Bacha. Viac na plagáte.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.3.2017

viac

Výberové konania na miesta riaditeľov EG v Banskej Bystrici a Tisovci

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na miesto riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici v Banskej Bystrici a riaditeľa Evanjelického gymnázia v Tisovci s nástupom od 1. 9. 2017. Prihlášky posielajte do 31. 3. 2017. Vložené 1. 5; doplnené...

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 22.3.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart