Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Pracovné stretnutie s biskupom Bünkerom

Dňa 22. júna 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo pracovné rokovanie biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michaela Bünkera a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.6.2017

viac

Misijné služby Božie v Trnovcoch

Súčasťou Medzinárodného folklórneho festivalu v Trnovcoch (Myjava 18. 6. 2017) sa konali misijné služby Božie, na ktorých slovo Božie zvestovala sestra farárka Júlia Štofanová z Ekumenickej pastoračnej služby.

 

Katarína Novomestská, Myjavský seniorát | 22.6.2017

viac

Konfirmácia detí a zlatá konfirmácia v Príbovciach

V Ev. kostole a. v. v Príbovciach na Sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi. Na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa jubilujúci konfirmandi stretli 18. júna 2017.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV, Príbovce  | 22.6.2017

viac

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2017

V piatok a sobotu 16. a 17. júna 2017 sa Synoda ECAV na Slovensku 2017 zišla na svojom pravidelnom zasadnutí. Mimoriadna synoda, ktorá má rokovať o návrhoch na zjednodušenie štruktúry ECAV, sa pripravuje na 25. november 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2017

viac

Zborový deň CZ 2017 v CZ ECAV Tornaľa

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil v poradí piaty zborový deň CZ ECAV Tornaľa, tentoraz v Nižných Valiciach v anglickom parku, ktorý patrí k barokovému kaštieľ z roku 1843.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 21.6.2017

viac

200. výročie posvätenia kostola v Poprade-Veľkej

Na sviatok Sv. Trojice 11. júna 2017 si evanjelici v Poprade-Veľkej pripomenuli 200. výročie posvätenia ich kostola Svätej Trojice. Slovo Božie zvestoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST | 20.6.2017

viac

Spolok M. Luthera zasadal v „Lutherovom dome“

Evanjelický kostol a „Lutherov dom“ v Partizánskej Ľupči boli 11. júna 2017, v Nedeľu Svätej Trojice, miestom konania výročného zhromaždenia Spolku Martina Luthera (SML).

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 20.6.2017

viac

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 sa v Ilave konali spomienkové služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej pri 75. výročí uväznenia biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta v ilavskej väznici v roku 1942.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica  | 20.6.2017

viac

Šťastného Rozhovory s evanjelikmi

Nová kniha s titulom „Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií“ je príspevkom Prešovčana Františka Šťastného k 500. výročiu reformácie. Počas sviatku Svätej Trojice bola starobylá dvorana prešovského Ev. kolégia miestom slávnostného uvedenia tejto knihy.

 

Eva Bombová, Prešov | 20.6.2017

viac

Z júnového rokovania RV ERC v SR

Dňa 12. júna 2017 sa uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR. Úvodnou pobožnosťou poslúžil predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik spolu s podpredsedom ERC a biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekasom.

 

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 15.6.2017

viac

Generálny biskup za gratuloval krajinskej biskupke I. Junkermannovej

V utorok 6. júna 2017 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na slávnostnom podujatí, ktoré pri príležitosti 60. narodenín krajinskej biskupky Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka Ilse Junkermannovej zorganizoval dištriktuálny biskup Diethard Kamm.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2017

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi v Trnave

V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa 8. júna 2017 konala vedecká konferencia na tému „Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“ pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.6.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.6.2017

viac

Evanjelické služby Božie z Pôtra 25. 6.

V nedeľu 25. 6. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť služby Božie z Pôtra. Kázať bude zborová farárka Iana Maria Stiasni; piesne ES č. 377, 447, 201, 633, A 54.
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. O evanjelických biskupoch, farárovi Danielovi Kováčovi ai.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.6.2017

viac

Pozývame vás na 12. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa v nedeľu 25. júna 2017 stretnú evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku 12. seniorálnom stretnutí „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa koná pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.6.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 28. 6.

Bratia a sestry,
pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 28. 6. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ ECAV pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 23.6.2017

viac

SLOVO na 2. nedeľu po Sv. Trojici 25. 6.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 2. nedeľu po Sv. Trojici 25. 6. 2017 prihovorí Mgr. Tomáš Lipovský, zborový farár, CZ ECAV Háj.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.6.2017

viac

Spomienková slávnosť v Komárne 25. 6.

Občianske združenie Mea Patria vás pozýva na spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením rekonštruovaného pomníka Ľudovíta Jaroslava Šuleka, slovenského národovca, účastníka štúrovských revolučných bojov z r. 1848 – 1849, na Evanjelickom cintoríne v Komárne 25. 6. 2017 o 10.00 hod.

 

Občianske združenie Mea Patria | 22.6.2017

viac

DEDIČSTVO REFORMÁCIE V DNEŠNEJ EURÓPE 26. 6.

Nemecké veľvyslanectvo Bratislava a Slovenská národná knižnica Vás srdečne pozývajú na pódiovú diskusiu Svedomie – rebélia – zodpovednosť, DEDIČSTVO REFORMÁCIE V DNEŠNEJ EURÓPE v pondelok 26. júna 2017 od 16.30 hod. v Slovenskej národnej knižnici, J. C. Hronského 1 v Martine.

 

Joachim Bleicker, veľvyslanec SRN na Slovensku | 22.6.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie POS v Lubine k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Považského seniorátu seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.6.2017

viac

Otvorené srdce pre Afriku

Výbor misie pripravil a Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na rok 2017/18 celocirkevný projekt s názvom „Otvorené srdce pre Afriku“. Cirkevné zbory i jednotlivci naň môžu prispievať ľubovoľnou sumou na čísla účtov, uvedené na konci článku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 21.6.2017

viac

Vyšiel Rozmer číslo 2/2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt a približujuje históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 20.6.2017

viac

Nové na ITV - Všeobecná pastorálna konferencia 2017

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku vo Zvolene 22. 5....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.6.2017

viac

Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry,
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 13.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart