Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Totalita verzus mladí na EG v Tisovci

Sedemnásty november sa v našich kalendároch označuje ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento štátny sviatok je hlboko spätý s „nežnou revolúciou“ a staršia generácia ľudí si tento deň určite živo pamätá. Ako však vnímajú tento deň mladí ľudia?

 

Natália Brucháneková, žiačka 5. ročníka EGT | 22.11.2014

viac

Vzdelávanie kaplánov 2014

V novembri sa už pravidelne konajú vzdelávania kaplánov našej ECAV na Slovensku. Tentoraz sa vzdelávanie uskutočnilo v cirkevnom zariadení Agapé vo Svätom Jure od 2. do 6. novembra 2014 a zúčastnilo sa na ňom 11 kaplánov.

 

Ľubica a Daniel Gdovinovci, ev. a. v. kapláni | 21.11.2014

viac

Vzácna návšteva z Ministerstva vnútra Durínska

V dňoch 27. − 30. októbra 2014 bol na oficiálnej návšteve Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR policajný prezident spolkovej krajiny Durínsko Winfried Bischler, ako aj hlavný policajný duchovný Durínska evanjelický farár Michael Zippel v sprievode ďalších hostí z MV Durínska.

 

Pplk. Mgr. Milan Petrula, ev. farár, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR | 21.11.2014

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2014

V sobotu 8. 11. 2014 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil nultý ročník festivalu chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku. Bol venovaný blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý bol evanjelikom, významným národným buditeľom a aj vyslancom na uhorskom sneme za mesto Zvolen.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 18.11.2014

viac

Spomienková slávnosť k 17. novembru

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu a pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie sa 16. novembra 2014 konala spomienková slávnosť, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Ocenenie ÚPN Jánovi Vecanovi

V rámci IV. ročníka festivalu slobody, ktorý v dňoch 12. – 16. 11. 2014 organizoval Ústav pamäti národa (ÚPN), dňa 16. 11. 2014 prevzal Ing. Ján Vecan ocenenie „Osobnosť, ktorá sa zaslúžila o slobodu a demokraciu“.

 

Michal Zajden, laudátor | 18.11.2014

viac

Spomienka na padlých

V Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši sa 30. 10. 2014 uskutočnila pietna pobožnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých. V tomto priestore je cintorín padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne. Je tu pochovaných 1369 známych, ale aj neznámych vojakov z rôznych národností.

 

Viktor Sabo, AOS M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši | 18.11.2014

viac

Stretnutie mládeže DNS v Leviciach

V priestoroch zborového centra evanjelickej cirkvi v Leviciach sa 15. novembra 2014 uskutočnilo tohtoročné stretnutie mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.11.2014

viac

Presbyter sa stal starostom Závažnej Poruby

V čase, keď tento cirkevný rok blíži ku koncu, sa konali voľby do obecnej samosprávy aj v Závažnej Porube. S Božou podporou sa stal starostom Závažnej Poruby Ing. Pavel Beťko, presbyter domáceho cirkevného zboru.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 18.11.2014

viac

Košice žijú festivalom a ekuménou

Košice v týchto jesenných dňoch charakterizuje jubilejný, už 25. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ako i pripomenutie si 20. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev v meste Košice.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 18.11.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Michal Zajden, Mgr. Jarmila Zajíčková, Mgr. Martin Zaťko, Mgr. Miloš Zaťko, Mgr. Jaroslava Zaťková, Mgr. Karmen Želinská a Mgr. Zuzana...

 

media(at)ecav.sk | 22.11.2014

viac

Ev. a. v. služby Božie z Rim. Soboty 23. 11.

9.05 hod. – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti – Rádio Slovensko a Rádio Regina: Evanjelické služby Božie z Rimavskej Soboty; kázať bude zborová farárka Mgr. Viktória Lisáková. Piesne ES č. 213, 696, 199, 648, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2014

viac

Slovo na 23. nedeľu po Svätej Trojici 23. 11.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 23. nedeľu po Svätej Trojici 23. 11. 2014 prihovorí pplk. Mgr. Milan Petrula, ev. a. v. farár, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 21.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Médiá na celom svete v tomto čase nanovo otvárajú otázku eutanázie. Dilema, nad ktorou sa skôr či neskôr zamyslí každý človek, má však veľa polemických aspektov – vrátane motívu. Je teda eutanázia spôsobom, ako dôstojne odísť z časnosti? Odpoveď hľadáme v téme 47. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.11.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 19. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 19. 11. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelická a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 17. novembru − Dňu boja za demokraciu a k 25. výročiu nežnej revolúcie

Bratia a sestry,
dvadsaťpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa námestia v našej vlasti zapĺňali ľuďmi nespokojnými s vládou jednej strany a s neslobodou, ktorá tu panovala.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 16.11.2014

viac

Rádio Slovensko – nedeľa 16. 11. 2014

19.30 hod. – Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí ohrozili počas vojny svoje životy, aby pomohli prenasledovaným Židom – tentoraz o seniorovi Andrejovi Kvasovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.11.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Katinou Kühnovou 15. 11.

Po krátkej, ťažkej chorobe zomrela vo veku 71 rokov vzácna sestra, srdečný, energický a tvorivý človek, presbyterka nitrianskeho cirkevného zboru a dlhoročná dirigentka Nitrianskeho evanjelického spevokolu Mgr. Katina Kühnová.

 

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 13.11.2014

viac

Výberové konanie pre EZŠ ZO

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu RIADITEĽA/KY Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac

 

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku | 13.11.2014

viac

O vede a viere vo Svätom Jure

Ekumenická pastoračná služba v OS a OZ SR vás pozýva na stretnutie duchovných a priateľov EPS v dňoch 20. – 21. 11. 2014 v cirkevnom zariadení ECAV Agapé vo Svätom Jure.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 12.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart