Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Zo stáleho medzinárodného výboru Nemeckého evanjelického Kirchentagu

Nemecký evanjelický Kirchentag (cirkevné dni) je stretnutím evanjelikov nielen z celého Nemecka, ale aj z viacerých krajín Európy či sveta. Koná sa každé dva roky vždy v inom meste a trvá päť dní.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.9.2014

viac

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov

V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otec Ondrej Braxatoris - učiteľ, syn Andrej Sládkovič (vl. menom Braxatoris)- kňaz, spisovateľ, básnik, vnuk Martin Braxatoris-Sládkovičov - kňaz, spisovateľ a pravnuk Pavol Braxatoris - právnik, textár a libretista.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 26.9.2014

viac

Stretnutie absolventov EKG v Prešove

Po 18 rokoch od obnovenia svojej činnosti pripravilo Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 20. 9. 2014 prvé stretnutie všetkých absolventov. Zúčastnilo sa na ňom približne 70 bývalých študentov, ako aj viacero súčasných a bývalých pedagógov gymnázia a hostí stojacich pri začiatkoch novodobej histórie školy, ktorej brány odvtedy opustili absolventi 27 tried.

 

Lucia Beňová, učiteľka, EKG v Prešove | 24.9.2014

viac

Ukrajinská delegácia na evanjelickom lýceu

Na Evanjelickom lýceu v Bratislave privítali 19. septembra 2014 vzácnu návštevu z Ukrajiny. Šesťčlenná vládna delegácia sa stretla s vedením školy a niektorými pedagógmi v rámci študijnej návštevy na Slovensku, ktorej témou bola "Reforma systému stredoškolského vzdelávania v Ukrajine podľa európskeho vzoru".

 

Miroslava Hodáňová, Ev. lýceum v Bratislave | 24.9.2014

viac

Spoločný zborový deň cirkevných zborov Piešťany a Vrbové

Cirkevné zbory ECAV Piešťany a Vrbové sa stretli na spoločných službách Božích v 13. nedeľu po Sv. Trojici 14. 9. 2014, aby prežili spoločný zborový deň. Tieto cirkevné zbory boli až do roku 1949 súčasťou jedného vrbovského cirkevného zboru. Na službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský a Miroslav Jäger, zboroví farári | 23.9.2014

viac

Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada

Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR.

 

TASR, 19. 9. 2014 | 23.9.2014

viac

Zborový deň v Zem. Kostoľanoch 2014

Do Zemianskych Kostolian 20. septembra 2014 zavítali aj členovia zo všetkých filiálok cirkevného zboru – z Handlovej, Nitrianskeho Pravna i Prievidze, aby sa zúčastnili na zborovom dni.

 

Peter Majerík, Prievidza | 23.9.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Leviciach

V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila slávnosť inštalácie ThDr. Martina Rieckeho za zborového farára v Leviciach. Slovo Božie kázal brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Milan Krivda.

 

Martin Drdoš, dozorca CZ ECAV Levice | 22.9.2014

viac

Zomrela Agneša Kalinová, absolventka EKG

Vo štvrtok 18. 9. 2014 priniesli slovenské a české médiá smutnú správu o smrti Agneše Kalinovej, významnej slovenskej osobnosti. Pripomíname si ju i ako absolventku Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 22.9.2014

viac

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Byť evanjelickým farárom či farárkou je „zamestnanie“, ktoré si vyžaduje dôležitý predpoklad. Je ním vnútorné povolanie – vocatio interna. O tom, ako predurčuje farárske pôsobenie, sa dočítate v téme 40-eho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.9.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Božena Sajáková, Mgr. Roman Sarvaš, Mgr. Lenka Sedláčková, Mgr. Tomáš Semko, Mgr. Vladimír Schvarc, Mgr. Zuzana Slížiková a Mgr. Ľubica...

 

media(at)ecav.sk | 27.9.2014

viac

Evanjelické služby Božie z Petržalky 28. 9.

Rádio Slovensko a Rádio Regina - nedeľa 28.9.2014 o 9.05 hod. - Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Bratislavy- Petržalky; káže Eva Kolesárová, ev. a. v. farárka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.9.2014

viac

Slovo na 15. nedeľu po Svätej Trojici 28. 9.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 15. nedeľu po Sv. Trojici 28. 9. prihovorí ThMgr. Ľudmila Veselá, evanjelická a. v. farárka v....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 26.9.2014

viac

Ako je s pravdou a nepravdou o generálnom hospodárskom výbore

...........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.9.2014

viac

Nové na ITV − „Dedičstvo otcov...“

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku si v rubrike Kresťanská kultúra môžete pozrieť zostrih z multimediálneho programu „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“, ktorý odznel v sobotu večer 28. júna 2014 v rámci IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi a bol venovaný autorom, ktorí stáli pri zrode Evanjelického spevníka....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 24.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Staroba je životnou etapou, v ktorej dozrieva ľudské telo i ľudská duša. V očiach mnohých z nás sa spája i s chorobami, utrpením, prípravou na záver časného života. O tom, aké nové úlohy v tejto fáze života na človeka čakajú, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.9.2014

viac

Nové na ITV − „Poďte ku mne všetci“

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Kresťanská kultúra si môžete pozrieť zostrih z programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci“, ktorý odznel v sobotu popoludní 28. júna 2014 v rámci IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi a bol spojený s odovzdaním ceny L. Stöckela....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 22.9.2014

viac

Pokyny a informácie k vyučovaniu na školský rok 2014 - 2015

Vážení vyučujúci náboženskú výchovu ev. a. v. a ev. a. v. náboženstvo,
zverejňujeme informácie na tento školský rok, platné učené osnovy a štandardy aj návrhy tematických plánov.
Informácia z pedagogicko-organizačných pokynov 2014-2015
Informácie pre vyučujúcich náboženskú výchovu 2014-2015

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 19.9.2014

viac

Pozrite si z archívu RTVS–STV

Evanjelické služby Božie z Očovej
Orientácie – Televízny posol – monotematické vydanie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody
Slovo – Peter Krajcer, ev. a....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 19.9.2014

viac

Pozvánka na 10. valné zhromaždenie SEŽ

Milé sestry i bratia v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku!
Spoločenstvo evanjelických žien Vás s láskou pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie 27. 9. 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Púchove, Royova 4.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 18.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart