Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

5. medzinárodný tábor Slovensko – Srbsko

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej práce a pomoci (CZSR) v Kovačici (Srbsko) pripravil tento rok už 5. medzinárodný Slovensko – srbský letný biblický tábor.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 30.8.2016

viac

Zborový deň pod Belianskymi Tatrami

V nedeľu 21. augusta 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá uskutočnil zborový deň pri príležitosti 110. výročia posviacky chrámu Božieho v Tatranskej Kotline.

 

Eva Germanová, zborová farárka, CZ ECAV Spišská Belá | 30.8.2016

viac

Krásnych 105 rokov v Kremnici

Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta 2016 pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka evanjelického cirkevného zboru v Kremnici.

 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV Kremnica, riaditeľka DD a DSS Kremnica | 26.8.2016

viac

Dve podujatia pre mladých vo Vranove

Od 1. do 6. 8. 2016 CZ ECAV Vranov na Topľou usporiadal tradičný detsko-dorastenecký tábor v Hermanovciach nad Topľou. Od 18. do 25. 8. 2016 sa v našom zbore konal anglický biblický tábor, ktorý viedlo 15 amerických lektorov; zúčastnilo sa na ňom 89 detí.

 

Daniela Demková, mládežníčka, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 26.8.2016

viac

Detský letný biblický tábor v Soli

Aj cez tohtoročné prázdniny sa v CZ ECAV Soľ od 18. do 21. júla 2016 konal detský letný biblický tábor pod názvom „Farebný dúhový svet“. Bol založený na príbehu Noácha, teda príbehu potopy. Zúčastnilo sa na ňom 31 detí a 6 vedúcich.

 

ZZuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 26.8.2016

viac

Pripomienka úmrtia K. Ľ. Semiana

V sobotu 13. augusta 2016 uplynulo 125 rokov od smrti evanjelického kňaza, národovca a školského dekana (dozorcu nad školským vyučovaním) Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pôsobil v Turej Lúke (dnes miestna časť mesta Myjava) takmer 39 rokov.

 

Vladimír Gašo, člen presbyterstva CZ ECAV Turá Lúka | 26.8.2016

viac

Deň diakonie 2016 v Pliešovciach

Popoludnie v nedeľu 14. augusta 2016 patrilo v cirkevnom zbore v Pliešovciach všetkým tým, ktorý sa dožili viac ako sedemdesiatych narodenín.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 26.8.2016

viac

Kantorské kurzy 2016

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 14. - 16. júla 2016 kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov. Témou prednášok a praktických cvičení bola hra liturgie a piesní k Večeri Pánovej.

 

Mgr. Jozef Havrila ml. a Mgr. art. Katarína Juríková | 18.8.2016

viac

200. výročie posviacky chrámu v Košiciach

Na slávnostných službách Božích v nedeľu 14. augusta 2016 si členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice pripomenuli významné 200. výročie posviacky svojho Evanjelického a. v. chrámu Božieho na Mlynskej ulici v Košiciach.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 18.8.2016

viac

Aj cirkvi môžu ovplyvniť predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie

Štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý je vládou SR poverený zastupovať Slovensko pri vykonávaní predsedníctva SR v Rade Európskej únie, v utorok 12. júla 2016 prijal zástupcov Konferencie európskych cirkví (KEK) a zástupcov Komisie biskupských konferencií v Európe (COMECE).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac

Pozvanie na dva koncerty v Modre-Kráľovej

V dňoch 9. a 10. 9. 2016 sa v Modre-Kráľovej uskutočnia dva koncerty k Dňu obetí holokaustu a rasového násilia (pozri plagát). Vystúpia na nich Ervín Schönhauser a Dychový orchester Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka CZ ECAV Modra-Kráľová, seniorka BAS | 30.8.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Vierou Valáškovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. 8. 2016 tíško v Pánovi usnula naša drahá mamička, babička, starká a príbuzná Ing. Viera Valášková vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v pondelok 29. 8. 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

 

Pozostalé deti a ostatná smútiaca rodina | 27.8.2016

viac

Sústrastný list talianskemu veľvyslancovi

Generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku a celej našej ECAV na Slovensku vyjadril sústrasť talianskemu veľvyslancovi v SR v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré postihlo centrálne Taliansko.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 26.8.2016

viac

Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru,
týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24. 8. 2016 od právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 26.8.2016

viac

Valné zhromaždenie ZED 19. 9.

Predseda Združenia evanjelických duchovných zvoláva Valné zhromaždenie ZED na 19. septembra 2016 o 10.00 hod. v aule Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Komenského 10. Prihláste sa do 14. 9. 2016.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 26.8.2016

viac

Služby Božie zo Sučian 28. 8.

V nedeľu 28. 8. 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie zo Sučian; kázať bude zborový farár Mgr. Daniel Beňuch; spievať sa budú sa piesne z ES č. 607, 339, 203, 335 a A 71.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.8.2016

viac

SLOVO na 14. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 14. nedeľu po Svätej Trojici 28. augusta 2016 prihovorí Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka, CZ ECAV Vyšná...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 26.8.2016

viac

Žalmy kráľa Dávida 4. 9.

Pozývame Vás na hudobno-literárne popoludnie Žalmy kráľa Dávida v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26 v nedeľu 4. septembra 2016 o 16.00 hod.

 

Lucia Marková, lucia.markova@navrat.sk | 25.8.2016

viac

Benefičné Operné gala 2016 v Kežmarku

V Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku sa 30. 8. 2016 o 17.00 hod. uskutoční 3. ročník operného benefičného galakoncertu Operné gala 2016. Výťažok poputuje neziskovej organizácii Svetielko pomoci na účely prvého detského mobilného hospicu na východnom Slovensku.

 

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor, Opera Slovakia  | 25.8.2016

viac

Biblia, cirkev a sloboda slova

V súvislosti s prípadom kaplána z Turian sa objavujú príspevky v liberálnych a bulvárnych médiách k téme slobody myslenia v cirkvi . Mnohí pisatelia si cirkev a jej predstaviteľov podávajú ako predmet arogantnej kritiky, zveličovania a nenáležitého prirovnávania. My, čo sme členmi cirkvi , musíme sa ozvať a uviesť veci na pravú mieru.

 

media(at)ecav.sk | 22.8.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart