Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Strom reformácie pri 40. výročí posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19. 7. 2015 evanjelici v Timoradzi (CZ Podlužany) prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka generálne obnoveného chrámu.

 

Daniela Ďurčová, kurátorka fílie v Timoradzi | 24.7.2015

viac

Detský tábor 2015 v Považskej Bystrici

Tohtoročný denný detský tábor v CZ ECAV Považská Bystrica sa uskutočnil 13. – 17. júla 2015 v priestoroch zborového domu. Zúčastnilo sa na ňom 23 detí, 6 mládežníkov a počas jeho konania sa v tábore vystriedalo 13 dobrovoľníkov z CZ Považská Bystrica a SED Košeca.

 

Monika Kamasová, študentka EBF UK v Bratislave  | 24.7.2015

viac

Tábor duchovnej služby 2015

V dňoch 1. − 4. júla 2015 v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši zorganizovala duchovná služba pod vedením kpt. Mgr. Viktora Saba detský denný tábor.

 

Viktor Sabo, ev. a. v. starší kaplán AOS gen. M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši | 22.7.2015

viac

Tri posviacky v Starej Pazove

Staropazovčania si 28. júna 2015 pripomenuli 245. výročie príchodu slovenských evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích pod holým nebom 25. júna 1770 s ich prvým farárom Samuelom Špannagelom, čím sa začal rozvíjať cirkevný život evanjelikov v Srieme.

 

Katarína Verešová, Hlas ľudu | 21.7.2015

viac

Vzácne životné jubileum v Častkove

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 12. júla 2015 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Častkove boli slávnostné služby Božie venované aj bratovi farárovi na dôchodku Mgr. Branislavovi Kolénymu pri príležitosti jeho životného jubilea - 85 rokov.

 

Viera Juríčková, zborová dozorkyňa CZ ECAV Častkov | 21.7.2015

viac

Zborový deň v Leviciach

Náš zborový deň, na ktorý sme boli pozvaní všetci bez rozdielu, sa konal v sobotu 4. júla 2015. Bolo nám spolu veľmi dobre; škoda, že mnohých odradilo veľké teplo a neodhodlali sa prísť medzi nás.

 

Oľga Kristínová, CZ ECAV Levice | 21.7.2015

viac

Strom reformácie pri 5. výročí posviacky kostola v Rokytove

Nielen staré kostoly majú svoju históriu. Aj pri nových Božích chrámoch je na čo spomínať, ak boli nielen postavené, ale aj využívané na svoj účel. S vďakou voči Pánu Bohu sme sa v nedeľu 21. 6. 2015 zhromaždili v kostole v Rokytove (CZ ECAV Bardejov), ktorý bol posvätený pred 5 rokmi.

 

Ján Velebír, zborový farár CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 16.7.2015

viac

Na dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov

Ako dobre poznáme Pána Ježiša Krista? Chápeme správne Jeho slová a Jeho vôľu, alebo žijeme len podľa svojich predstáv o Ňom? Nad touto otázkou sa zamýšľalo vyše sto mladých ľudí na letnom dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov. Plagát pripravený k tomuto táboru výstižne zobrazoval hlavné motto tábora: Nepoznaný poznaný.

 

Ján Velebír, zborový farár-senior, CZ ECAV Bardejov | 16.7.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Branislavom Matejkom

5. júla 2015 vo večerných hodinách sa naprieč celým Slovenskom potichu niesla správa o smrti brata seniora Branislava Matejku. Prežitých 85 rokov nie je málo, ale kto sme my, aby sme vedeli povedať, koľko rokov je dosť? Odišiel tichučko v objatí manželky Ruženky, možno aj trochu narýchlo, lebo i keď mal podlomené zdravie, bola to správa, ktorá nás prekvapila.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 15.7.2015

viac

Rozlúčka s farármi v Turanoch

V nedeľu 12. júla 2015 sme sa na službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch rozlúčili so zborovými farármi − manželmi Vargovčákovcami.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 15.7.2015

viac

„Husovské slavnosti 2015“ v Prahe

V centre Prahy sa 5. a 6. júla 2015 konali „Husovské slavnosti 2015“, ktoré boli vyvrcholením Roka Majstra Jana Husa. Na projekte spolupracovali Českobratská cirkev evanjelická (ČCE) a Cirkev československá husitská (CČSH). Na slávnosti bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2015

viac

Štvrťstoročnica v Žiari nad Hronom

V 3. nedeľu po Svätej Trojici 21. júna 2015 si evanjelici v Žiari nad Hronom na službách Božích pripomenuli 25 rokov, odkedy sa začali stretávať a organizovať aj v tomto meste, kedysi filiálke, dnes dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Kremnica.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 14.7.2015

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Letné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier prináša na 32 stranách oddychové čítanie , v ktorom okrem iného nájdete tému o exorcizme a pohľade cirkvi naň; zamyslenie o tom, že aj keď svetu vládne nevďačnosť, od kresťanov sa čaká niečo celkom iné...

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.7.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015

Slávnostné služby Božie pri príležitosti tohtoročnej ordinácie novokňazov sa uskutočnia v sobotu 1. augusta o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Krupine. Priamy prenos z nich bude vysielať RTVS - STV na DVOJKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.7.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni po 8. nedeli po Svätej Trojici napísali Mgr. Jozef Vereščak, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ján Bakalár, Mgr. Ondrej Koč ml., ┼Mgr. Ján Midriak a Mgr. Ondrej Koč st....

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 26.7.2015

viac

Služby Božie zo Zvolena 26. 7.

V nedeľu 26. júla 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Zvolene. Kázať bude zborový farár Ján Mojzsis. Piesne ES č. 189, 318, 203, 544, A 57.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.7.2015

viac

SLOVO na týždeň - 8. nedeľa po Sv. Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 8. nedeľu po Svätej Trojici 26. 7. 2015 prihovorí Mgr. Andrea Cabadová, zborová farárka, CZ ECAV Mošovce.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 24.7.2015

viac

Pred 140 rokmi sa narodil Ján Lajčiak

PhDr. ThDr. Ján Lajčiak (1875 – 1918), evanjelický farár, sociológ kultúry, spolutvorca modernej slovenskej orientalistiky, prekladateľ biblických textov z gréčtiny a hebrejčiny, kritik málo aktívnej slovenskej inteligencie a stúpenec moderného života sa narodil 25. júla 1875 v Pribyline.

 

Ján Juráš, www.juras.sk | 23.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

Rovnocennosť, rovnaké postavenie žien a mužov, to sú idey, ktoré prezentujú zástancovia tzv. gender ideológie. Tento názorový prúd má však mnohých odporcov, najmä z radov kresťanov. O tom, prečo je to tak, sa dočítate v 29. tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.7.2015

viac

Výberové konanie na miesto ekonóma

Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.7.2015

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2016

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2015 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v rubrike ADRESÁR na www.ecav.sk. Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, nebudú v Tranovskom kalendári, ale len v adresári na www.ecav.sk, ktorý podľa Vášho nahlásenia priebežne aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2015

viac

Prihláška na Teologickú konferenciu 2015

Milí bratia a sestry!
ECAV na Slovensku a Združenie evanjelických duchovných Vás srdečne pozýva na Teologickú konferenciu ECAV 2015, ktorá sa bude konať 16. - 18. septembra v hoteli Holiday In v Trnave.
Témou konferencie bude "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny".
Pozvánka
Elektronická prihláška

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 22.7.2015

viac

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť inštalovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk v celocirkevnej sieti pod doménou ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk, media@ecav.sk | 22.7.2015

viac

Koncerty venované J. S. Bachovi

Pozývame priaznivcov duchovnej hudby na organové koncerty od 26. 7. do 13. 9. 2015 pri príležitosti 265. výročia úmrtia známeho skladateľa a evanjelického kantora J. S. Bacha v evanjelických kostoloch v Trenčíne, Part. Ľupči, Hybiach a Ružomberku. Viac na...

 

Ján Juráš, www.juras.sk | 21.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart