Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Deň matiek v Pliešovciach a Zaježovej

Služby Božie v Pliešovciach na 2. májovú nedeľu už viac rokov venujeme Dňu matiek. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď nás svojím vystúpením potešili deti z materskej školy a zo základnej školy s detským spevokolom Svetielka.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 20.5.2015

viac

Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA - apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.5.2015

viac

Z valného zhromaždenia ZED 2015

V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Partizán na Táľoch konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

www.melanchton.sk | 18.5.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Kremnici

V sobotu 2. mája 2015 sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára Cirkevného zboru ECAV Kremnica. Evanjelický chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 18.5.2015

viac

Slávnosť posvätenia chrámu v Prievidzi

V nedeľu 17. mája 2015 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Prievidzi. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

 

Blanka Kostelná, Peter Majerík, CZ ECAV Zemianke Kostoľany  | 18.5.2015

viac

Vo Vrbovom si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny a farára Jozefa Bučka

Na 5. nedeľu po Veľkej noci 10. mája 2015 si na službách Božích vo Vrbovom pripomenuli 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Spomínali najmä na svojho farára Jozefa Bučka, ktorý sa oslobodenia nedožil.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

Novozámockí konfirmandi oslávili svoju konfirmáciu

V nedeľu 3. mája 2015 prežíval cirkevný zbor v Nových Zámkoch po niekoľkých rokoch opäť slávnosť konfirmácie. Dospelými evanjelikmi sa tak stalo 6 mladých ľudí, ktorí sa na túto udalosť zodpovedne pripravovali a počas tejto prípravy sa stali aj dobrými priateľmi.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 15.5.2015

viac

Deň matiek v Krupine

V Cirkevnom zbore ECAV Krupina si sviatok matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája 2015 popoludní na evanjelickej fare, kde sa stretlo 17 mamičiek so svojimi detičkami.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 15.5.2015

viac

Ďakovné služby Božie 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája 2015, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ba mnohí veriaci aj stáli. Ďakovné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 13.5.2015

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., 2015

Voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady boli jedným z hlavných bodov valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius, a. s. Konalo sa 30. apríla 2015 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 19, s. 16 | 13.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Zuzanou Štanclovou

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine sa v nedeľu 3. mája 2015 konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Zuzanou Štanclovou, ktorá zomrela 29. apríla vo veku 86 rokov.

 

Redakcia EPST, č. 19, s. 5 | 13.5.2015

viac

Výsadba Lutherovej ruže v Martine

Súčasťou školského vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy v Martine je rozvoj životných zručností prostredníctvom rôznych aktivít počas každého školského roka. Na Deň Zeme 22. apríla 2015 tak v areáli školy vysadili Lutherovu ružu.

 

Jana Bosáková, duchovná správnkyňa, ESŠ v Martine | 12.5.2015

viac

RTVS na svätodušné sviatky 24. 5.

Rádio Slovensko o 9.05 hod. – slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Chmeľove; kázať bude zborová farárka Jana Ďuranová; piesne ES č. 165, 167, A 42, 252, 169, 362, A 43.
STV Dvojka o 14.20 hod. – Sviatočné slovo – príhovor biskupa ZD Milana Krivdu na svätodušné sviatky; repríza o 2.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.5.2015

viac

SLOVO na týždeň - 1. slávnosť svätodušná

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v nedeľu 24. 5. na 1. slávnosť svätodušnú prihovorí Mgr. Anna Ľachká,, zborová farárka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 21.5.2015

viac

Prečítajte si svätodušné dvojčíslo EPST

Pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem témy o Duchu Svätom v kontexte ľudského svedomia, ale aj o Jeho mieste v živote cirkvi, ako i homílie s tematikou darov Ducha Svätého, nájdete aj:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.5.2015

viac

Zvolanie Synody ECAV na Slovensku 2015

V nadväznosti na uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV č. 73-6/2014 oznamujeme, že Synoda ECAV na Slovensku 2015 sa bude konať v piatok a sobotu 12. a 13. júna 2015 v Nových Zámkoch.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 18.5.2015

viac

Pracovný aktív dozorcov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 2015

Generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozýva dozorcov a ďalších funkcionárov cirkevno-organizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív,
ktorý sa bude konať v sobotu 27. júna 2015 v priestoroch ÚVZ Technickej univerzity v Herľanoch.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 18.5.2015

viac

"500 stromov reformácie" aj v roku 2015

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,
uvádzame niekoľko informácií o celocirkevnom projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.5.2015

viac

Noc kostolov 2015 v Bratislave-Prievoze

Aj tento rok vás pozývame na Noc kostolov 2015 do Evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Prievoze. Zapojíme sa tak do medzinárodnej aktivity, ktorá bude v piatok 29. 5. 2015 v rôznych chrámoch Slovenska i celého sveta. Začína sa zvonením vo všetkých zapojených kostoloch o 17.50 hod.

 

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 17.5.2015

viac

Pozvánka na kurz pre cirkevných hudobníkov 2015

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov a cirkevných hudobníkov na kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. júla 2015 v Bratislave. Prihlášku pošlite do 1. júna 2015. Informácie a prihláška.
ZMENA: Kantorská skúška bude 5. 9. 2015 o 10.00 hod. v Bratislave. Prihláste sa do konca júna 2015. Uverejnené 18. 4. 2015; zmena 13. 5....

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH na Slovensku | 17.5.2015

viac

Ofera na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí 17. 5.

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. 12. 2014 vyhlásilo na Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 dobrovoľnú oferu na podporu slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. O...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 16.5.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Vstúpení

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni v týždni po Nedeli po Vstúpení napísali Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Balogová, mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD., Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Eva Ščerbáková a Mgr. Dana Murínová. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 16.5.2015

viac

Orientácie - Televízny posol 17. 5.

RTVS – STV Dvojka - nedeľa 17. 5. o 12.25 hod. ORIENTÁCIE – Televízny posol. Repríza: 19. 5. o 15.35 hod. Z obsahu: Doktorandská konferencia v Modre, Konferencia o práci s Rómami vo Svätom Jure, Predstavenie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Národná slávnosť na Devíne...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart