Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Predseda parlamentu chce prevziať záštitu nad výročím evanjelického farára

Generálny biskup Miloš Klátik privítal 25. novembra na GBÚ predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho. Návšteva predsedu parlamentu sa uskutočnila v súvislosti s 200. výročím narodenia J. M. Hurbana, ktoré si pripomenieme v roku 2017. P. Pellegrini sa vyjadril aj k otázke finančnej odluky od štátu a k pôsobeniu cirkvi v spoločnosti.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 28.11.2015

viac

Prijatie maďarskej veľvyslankyne na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2015 na GBÚ v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska na Slovensku Jej Excelenciu Évu Czimbalmosné Molnár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.11.2015

viac

20 rokov chrámu Božieho v Bánovciach

Evanjelici v Bánovciach nad Bebravou sa už 20 rokov schádzajú na službách Božích v bývalej židovskej synagóge, ktorá slúži ako evanjelický chrám. Okrúhle výročie jeho posvätenia si pripomenuli v poslednú nedeľu cirkevného roka 22. 11. 2015. Kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Beáta Chrenková, redaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 27.11.2015

viac

Zájazd teológov do Osvienčimu a Krakova

V roku 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoznávali temnú históriu i kultúrne pamiatky.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 26.11.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody, 2. vydanie

Zborník spomienok na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované 400. výročiu Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik, 260 strán), vyšiel pre veľký záujem v 2. vydaní.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

CD „Svätojánske mušky“

Detský evanjelický spevokol "Svätojánske mušky" z Liptovského Jána nedávno vydal CD „Svätojánska muška“, ktoré by iste mohlo byť zaujímavým darčekom pod vianočný stromček.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 26.11.2015

viac

CD Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej

V rámci hudobného misijného projektu nových detských kresťanských piesní vyšiel nový CD album „Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej“ s pätnástimi vianočnými pesničkami pre deti.

 

Roman Dovala, dovala.roman@gmail.com  | 25.11.2015

viac

Zmeny v Martin-Luther-Bunde

Počas tohtoročného výročného stretnutia Spolkov Martina Luthera (MLB) v Bad Essene 13. a 14. novembra 2015) boli pod vedením viceprezidenta MLB prof. Dr. R. Kellera prerokované a odsúhlasené viaceré závažné rozhodnutia.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 25.11.2015

viac

Pamiatka obetiam dopravných nehôd

V Senici si na 24. nedeľu po Svätej Trojici 15. 11. 2015 pripomenuli obete dopravných nehôd. Kázňou slova Božieho poslúžila policajná duchovná Júlia Štofanová (EPS v OS a OZ SR)a prítomní boli viacerí hostia z radov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 25.11.2015

viac

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. 11. 2015 uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu s piatimi kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch a seniorátoch ZD ECAV na Slovensku.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, Nové Mesto nad Váhom | 23.11.2015

viac

EPS v OS a OZ SR o bezpečnosti v Európe

2. ročník dvojdňového jesenného pracovného stretnutia príslušníkov Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR otvorila 19. 11. 2015 vo Svätom Jure prednáška dekana EBF UK v Bratislave doc. Ľubomíra Batku, PhD., na tému Utečenecká kríza a evanjelická sociálna náuka.

 

Pavol Vitko, MO SR | 23.11.2015

viac

Z obsahu decembrovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Láska obohacuje
Elenkin príbeh – Dar od Boha
Vianočné biblické úlohy
Dúhové receptíky – Medovníčky
Na detskej besiedke – Postavy z vianočného príbehu

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.11.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 1. adventnej nedeli

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“. Zamyslenia na jednotlivé dni po 1. adventnej nedeli napísali Mgr. Tomáš Gáll, Mgr. Peter Ján Soták, Mgr. Ján Sadloň, Mgr. Ľudovít Muntág, ThMgr. Ľudmila Veselá, Mgr. Silvia Gdovinová a Mgr. Eva...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 27.11.2015

viac

SLOVO na 1. adventnú nedeľu 29. 11.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 prihovorí Mgr.Jana Velebírová-Hudáková, námestná farárka v CZ ECAV Leštiny.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 27.11.2015

viac

Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Ev. a. v. kostola v Martine

V RTVS – Slovenskej televízii na Dvojke si na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 o 10.00 hod. môžete pozrieť evanjelické služby Božie z Martina. Kázať bude zborový farár Milan Kubík, konsenior Turčianskeho seniorátu. Piesne ES č. 16, 19, 14, 346, A 56

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.11.2015

viac

Ofera do Generálnej podporovne 29.11.

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 5. decembra 2014 určilo na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 povinne vyhlasovanú oferu do Generálnej podporovne ECAV na...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 26.11.2015

viac

O Dr. Ladislavovi Jurkovičovi 29. 11.

Pozývame Vás na večer venovaný Dr. Ladislavovi Jurkovičovi v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave v nedeľu 29. novembra o 18.00 hod.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Legionárska | 26.11.2015

viac

Deň Štúra v Petržalke 30.11.

Evanjelické lýceum v Bratislave vás pozýva na program v rámci Roka Ľ. Štúra v pondelok 30. 11. 2015 o 10.00 hod. v Dome kultúry, Zrkadlový háj, Bratislava-Petržalka, ktorý pripravili pre svojich žiakov, ale aj pre verejnosť. Viac tu.

 

Riaditeľstvo Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava | 26.11.2015

viac

Zastavenie pri slove a hudbe 29. 11.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 29. 11. 2015 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Rači.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava-Rača | 23.11.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Prichádzajúci advent je obdobím, v ktorom sa napĺňa Boží úmysel. Kladie pred človeka výzvu k pokániu i radostnému očakávaniu narodenia Spasiteľa. O podstate adventného času hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.11.2015

viac

Film Deti Afriky 2015 na ITV ECAV

Bratia a sestry,
dávame vám do pozornosti film Deti Afriky 2015, ktorý bol prezentovaný na misijnej konferencii 24. októbra 2015 vo Veľkom Slavkove. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.11.2015

viac

Z programu RTVS v nedeľu 22. 11.

Rádio Slovensko a Regina – 9.05 hod. – Evanjelické služby Božie zo Štítnika; káže Daniel Gdovin; piesne 186, 687, 199, 700, A 88
STV Dvojka – 13.10 – Orientácie – Televízny posol. Témy: Z osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Evanjelická škola v Martine v nových priestoroch. Bohuslav Tablic. Martýr Jozef Bučko

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.11.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart