Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Slávnosti v CZ ECAV Žehňa a Strom reformácie ECAV

Večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie sa uskutočnili v sobotu 30. 8. 2014 v Ev. a. v. chráme Božom v Žehni. Generálny biskup Miloš Klátik pripomenul aj udalosť 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v tomto zbore - Bartholomeja Safranusa. Túto udalosť si veriaci pripomenuli aj 7. 9. 2014.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 38, s. 5 | 19.9.2014

viac

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

V budove Evanjelického spolku v Banskej Bystrici sa v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. konala konferencia SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Podujatie zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

Viktor Čop, podpredseda SEJ | 19.9.2014

viac

Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu

Chrám Boží vo filiálke Dubové (CZ ECAV Ostrá Lúka) bol 2. augusta 2014 miestom inštalácie seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, domáceho zborového farára.

 

Renáta Rényeiová, CZ ECAV Ľubietová | 18.9.2014

viac

Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Od 5. do 7. septembra 2014 sa v cirkevnom zbore v Soli konali každoročné zborové dni. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili v uistení, že Boh prijíma naozaj každého.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.9.2014

viac

10 rokov modlitieb za Rimavský seniorát

V Rimavskom senioráte je už 10 rokov modlitebná skupina, na ktorej sa každý utorok schádzajú farári Rimavského seniorátu. Spolu sa modlievajú za svoje cirkevné zbory, ako aj za seniorát. Pravidelne medzi nich chodieva aj brat senior Dušan German. Preto vzťahy vo farárskom kolektíve boli vždy úprimné.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.9.2014

viac

760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Babiná

Oslavy významného jubilea sa konali v Babinej počas prvého septembrového víkendu. Pripomenuli sme si ho aj na nedeľných službách Božích 7. septembra 2014 aj za účasti starostky obce Jany Gregušovej a poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Roman Sarvaš, námestný farár, CZ ECAV Babiná | 17.9.2014

viac

Strecha v novom šate

Vďaka finančnej podpore nemeckého partnera a prideleniu pomoci z fondov Pfarrerinnen und Pharrerhilfe sme v priebehu minulého týždňa vymenili strešnú krytinu na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Rimavskom Brezove.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 17.9.2014

viac

Spoločné stretnutie konfirmandov

Konfirmandi z matkocirkvi Rimavské Baňa a Rimavské Brezovo (aj bývalí) sa po prvý raz stretli spoločne. Doteraz sa stretávali v každej matkocirkvi zvlášť. Spoločné chvíle tak prežili konfirmandi zo šiestich obcí, ktoré patri do týchto matkocirkví.

 

Brezovskí a banskí konfirmandi, ročníky 2008, 2009, 2013, 2015 | 17.9.2014

viac

Uctili si obete holokaustu a rasového násilia

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. 9. 2014 k Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave položili vence prezident SR Andrej Kiska, predseda parlamentu Pavol Paška, predseda vlády Robert Fico, viacerí predstavitelia vlády, veľvyslanectiev a ďalších inštitúcií. Zúčastneným sa prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2014

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, vmv@zdecav.sk  | 12.9.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Elena Ružeková, Mgr. Ján Sabanoš, npor. Mgr. Viktor Sabo, Mgr. Slavomír Sabol, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ján Sadloň a Mgr. Dušan...

 

media(at)ecav.sk | 20.9.2014

viac

Pokyny a informácie k vyučovaniu na školský rok 2014 - 2015

Vážení vyučujúci náboženskú výchovu ev. a. v. a ev. a. v. náboženstvo,
zverejňujeme informácie na tento školský rok, platné učené osnovy a štandardy aj návrhy tematických plánov.

Informácia z pedagogicko-organizačných pokynov 2014-2015
Informácie pre vyučujúcich náboženskú výchovu 2014-2015

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 19.9.2014

viac

Pozrite si z archívu RTVS–STV

Evanjelické služby Božie z Očovej
Orientácie – Televízny posol – monotematické vydanie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody
Slovo – Peter Krajcer, ev. a....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 19.9.2014

viac

Slovo na 14. nedeľu po Svätej Trojici 21. 9.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 14. nedeľu po Sv. Trojici 21. 9. prihovorí Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 19.9.2014

viac

Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku ďakujú všetkým darcom, ktorí prispeli na dobrovoľnú oferu na zmiernenie škôd spôsobených záplavami v Srbsku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku  | 17.9.2014

viac

Pozvánka na 10. valné zhromaždenie SEŽ

Milé sestry i bratia v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku!
Spoločenstvo evanjelických žien Vás s láskou pozýva na svoje 10. valné zhromaždenie 27. 9. 2014 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Púchove, Royova 4.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 17.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 38

Komu máme odpúšťať a koho treba potrestať? Aj to sú otázky, na ktoré hľadáme odpoveď v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier s názvom: Nesúďte. Autor Jiří Gruber v téme okrem iného poukazuje na polemiku medzi súdením a odpúšťaním v živote kresťana.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 17.9.2014

viac

Televízne služby Božie z Očovej 14. 9.

V nedeľu 14. 9. o 10.30 hodine RTVS - STV Dvojka odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Očovej k 330. výročiu narodenia a 265. výročiu úmrtia Mateja Bela.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 17. 9.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 17. 9. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži Mgr. Štefan Kiss, evanjelický a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu na GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Sláva šľachetným III v Lipt. Mikuláši 2014

Spolok Martina Rázusa vás pozýva na tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným 19. − 22. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši, venované Jánovi Lajčiakovi, Rudolfovi Macúchovi, Anne Pivkovej a Elene...

 

media(at)ecav.sk | 11.9.2014

viac

Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského a Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto pozýva študentov a pedagógov všetkých bratislavských vysokých škôl na služby Božie Veni, Sancte Spiritus – Príď, Duch Svätý na začiatku nového akademického roka v nedeľu 28. 9. 2014 o 10.00 hod. vo Veľkom kostole.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart