Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stretnutie konfirmandov v Lučenci

V Ev. a. v. kostole v Lučenci sa stretlo vyše 70 konfirmandov z Lučenca a okolitých cirkevných zborov. Dátum bol viac než symbolický: 24. apríl, deň pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín, keď svoje predsavzatie pracovať pre povznesenie slovenského národa potvrdili aj prijatím slovanských mien.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka v Lučenci  | 5.5.2015

viac

Návšteva pracovnej skupiny z Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku

V dňoch 23. – 26. apríla 2015 sme na Slovensku privítali vzácnych hostí – bratov a sestry z našej sesterskej Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku. Išlo o pracovnú skupinu pre strednú a východnú Európu Rady pre medzinárodné záležitosti, ktorú viedli biskup diecézy Mikkeli Dr. Seppo Häkkinen, predseda pracovnej skupiny, a vrchný cirkevný radca Rev. Dr. Kimmo Kääriäinen.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 30.4.2015

viac

V Petržalke privítali návštevu z Fínska

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke 26. apríla 2015 prijali návštevu evanjelikov z diecézy Mikkeli Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku na čele s biskupom Seppom Häkkinenom, ktorý petržalským evanjelikom poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.4.2015

viac

SEJ si pripomenula rod Maróthyovcov

Na stretnutí Slovenskej evanjelickej jednoty, odbor Novohradský seniorát, v spolupráci s CZ ECAV Lučenec 26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.

 

Mária Hroboňová, Pavel J. Králik, Lučenec  | 30.4.2015

viac

V Štrbe si pripomenuli Ľ. Markušovského

Piatkové popoludnie 24. apríla 2015 v Štrbe venovali 200. výročiu narodenia MUDr. Ľudovíta Markušovského. Súčasťou podujatia boli služby Božie v evanjelickom chráme, ktoré mal biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol.

 

Ľubomíra Otčenášová, pracovníčka Obecného úradu v Štrbe | 29.4.2015

viac

Historicky prvá návšteva generálneho biskupa v misii UNFICYP na Cypre

V predposledný aprílový týždeň generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, spolu s generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby Marianom Bodolló navštívili Cyprus.

 

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS v OS a OZ SR | 28.4.2015

viac

Pokračujú prípravy X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy

V stredu a vo štvrtok 22. a 23. 4. 2015 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Ústredného organizačného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. 7. 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2015

V piatok 17. apríla 2015 v priestoroch Evanjelickej rady v Stuttgarte zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva. Na zasadnutie bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného národného buditeľa, ako aj spomienke na pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad Devín v nedeľu na Juraja, 24. apríla 1836.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Požehnaný koncert v Boliarove

V nedeľu 26. apríla 2015 popoludní sa v Cirkevnom zbore ECAV Rankovce v preplnenom evanjelickom kostole v Boliarove konal koncert hudobných telies a hudobníkov.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 27.4.2015

viac

Víkendový seminár zamestnancov ESŠ v Prešove

V dňoch 10. − 12. apríla 2015 sa uskutočnil každoročný víkendový seminár pre zamestnancov Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Tento rok bolo za miesto konania zvolené ubytovacie zariadenie VD ECAV v Liptovskom Hrádku – Janoškov dom.

 

Lucia Beňová, učiteľka, EKG v Prešo | 27.4.2015

viac

Duchovná pieseň 2015 - 6. mája

Celoslovenské kolo speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ sa bude konať 6. mája 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Registrácia súťažiacich bude od 9.00 hod. v priestoroch Biblickej školy na Ul. M. R. Štefánika 17. Súťaž sa začne o 10.00 hod. Propozície nájdete v rubrike Evanjelické školstvo – aktuálne: Duchovná pieseň.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 4.5.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni v týždni po 4. nedeli po Veľkej noci napísali Mgr. Božidara Bašková, Anna Gabčanová, Mgr. Peter Fabok, Mgr. Jana Velebírová-Hudáková, Mgr. Štefan Kiss, †doc. ThDr. Andrej Hajduk a npor. Mgr. Viktor Sabo. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 2.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMgr. Zuzanou Štanclovou

So zármutkom oznamujeme, že sestra farárka ThMgr. Zuzana Štanclová odišla z tejto časnosti dňa 29. apríla 2015. Posledná rozlúčka s našou spolusestrou bude v nedeľu 3. mája 2015 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Martine.

 

Milan Kubík, zborový farár-konsenior, CZ ECAV Martin | 30.4.2015

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2015

V bratskej láske pozývame spevácke zbory zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Festival chrámovej piesne ZD ECAV pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktorý sa bude konať 7. 11. 2015 v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene.

Prihlášku pošlite do 15. 5. 2015 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene.
Propozície ...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV na Slovensku | 30.4.2015

viac

Služby Božie pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 8. 5.

Bratia a sestry,
pozývame Vás do Ev. a. v. chrámu Božieho v Trenčianskych Stankovciach 8. mája 2015 o 10.00 hod., odkiaľ RTVS Dvojka odvysiela ďakovné služby Božie pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Kázať bude generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Mgr. Marian Bodolló.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.4.2015

viac

SLOVO na týždeň - 4. nedeľa po Veľkej noci

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 4. nedeľu po Veľkej noci 3. 5. 2015 prihovorí Mgr. Ivan Eľko,, zborový farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Slávnosť pri Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave 4. 5.

Nadácia M. R. Štefánika s podporou Ministerstva obrany SR vás pozývajú na pietny akt položenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave v pondelok 4. mája 2015 o 19.00 hod. za účasti štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky, zástupcov miestnej samosprávy a diplomatického zboru pri príležitosti 96. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.

 

Nadácia M. R. Štefánika, nadaciamrs@nadaciamrs.sk, 0908 540 103 | 27.4.2015

viac

Husovské slávnosti 2015 v Prahe

Vážení a milí přátelé,
zveme Vás srdečně k Husovským slavnostem 2015, které pořádáme při příležitosti 600. výročí úmrtí mistra Jana Husa v Praze 5. - 6. 7. 2015 na Staroměstském náměstí, v okolních kostelích a na dalších významných místech v centru Prahy.

 

Gerhard Frey-Reininghaus, Českobratrská církev evangelická  | 27.4.2015

viac

Vokálny koncert v Trnave 3. 5.

CZ ECAV Trnava vás pozýva na koncert vokálneho ensemble VOX AURUMQUE 3. mája 2015 o 18.00 hod. v Evanjelickom kostole v Trnave pod názvom Johannes Schimbrackius ORGANISTA WARALII.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.4.2015

viac

Pozvánka na Misijné večery 2015

CZ ECAV Bratislava Legionárska vás v rámci permanentnej evanjelizácie srdečne pozýva na Misijné večery 2015 v dňoch 4. − 6. mája 2015 so začiatkom o 18.00 hod v Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

 

Jana Martincová Mináčová, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 27.4.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 17

Akú budúcnosť čaká práca s mládežou v prostredí našej cirkvi? Úvahy o jej smerovaní sa stali predmetom rozsiahlej diskusie. O možnostiach jej napredovania a aktuálnom stave v tejto oblasti, hovorí téma tohto čísla EPST. Prinesie názory duchovných i laikov na prácu Spoločenstva evanjelickej mládeže, ako aj na myšlienku o vzniku novej organizácie pre prácu s generáciou mladých.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart