Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Stretnutie artikulárnych zborov 2015

Stalo sa dobrou tradíciou, že prvá polovica septembra patrí stretnutiam artikulárnych zborov. Dňa 13. septembra 2015 sa konal už IV. ročník. Zástupcovia piatich artikulárnych zborov - Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Kežmarok a Hronsek - prijali pozvanie do Hronseku.

 

Ž. Slancová, CZ ECAV Hronsek | 2.10.2015

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov RIS

Dňa 20. septembra 2015 organizoval vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu stretnutie dozorcov a presbyterov. Sme Pánu Bohu vďační za toto stretnutie, ktoré sa konalo v chráme Božom v Rimavskej Sobote.

 

Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV Tornaľa, predseda VMV RIS | 2.10.2015

viac

Slávnosti v Bánovciach nad Bebravou

Dvestoročnicu narodenia Ľudovíta Štúra si 13. septembra 2015 pripomenuli aj pri jeho prvej, najväčšej a podľa mnohých i najvydarenejšej soche, ktorá sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou.

 

Beata Chrenková, Evanjelický posol spod Tatier | 2.10.2015

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Chmeľove

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 20. 9. 2015 počas slávnostných služieb Božích brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol posvätil obnovené časti Evanjelického chrámu Božieho v Chmeľove.

 

Jana Kaňuchová, členka VMV  | 2.10.2015

viac

Zborový výlet CZ Soľ 2015

Každoročne sa v našom CZ konajú viaceré aktivity, ktoré majú posilniť našu osobnú vieru a utužiť spoločenstvo veriacich. Nemáme však túžbu stretávať sa iba s domácimi, ale chceme poznávať aj iné CZ. Túto túžbu už niekoľko rokov napĺňame formou zborových výletov. Tento rok sme cez víkend 26. − 27. 9. 2015 spoznávali okolie Myjavy.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 2.10.2015

viac

10 rokov spolupráce EKG s nemeckou partnerskou školou

V jesenných mesiacoch sa žiačky a žiaci prešovského Evanjelického kolegiálneho gymnázia so svojimi rovesníkmi z partnerského Gymnázia Friedricha L. Jahna v durínskom Grossengotterne už tradične stretávajú striedavo v oboch mestách.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 1.10.2015

viac

Slávnostné stretnutie žien v Pôtri

V nedeľu 20. 9. 2015 popoludní sa konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. Krásny kostol v Pôtri, z ktorého dýcha história niekoľkých storočí, zaplnilo asi 150 veriacich.

 

Milica Jozafová, koordinátorka SEŽ NOS | 1.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie dorastu RIS 2015

"Miesto stretnutia" – to bola téma tohtoročného stretnutia dorastu Rimavského seniorátu, ktoré sa konalo v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote v polovici septembra.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 1.10.2015

viac

Deň európskeho kultúrneho dedičstva v Púchove

V nedeľu 13. septembra 2015 sa náš cirkevný zbor stal súčasťou významného podujatia - Dňa európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Pre záujemcov bol pripravený bohatý program, ktorý sa začal službami Božími.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 1.10.2015

viac

Blahoželanie bratovi Mojmírovi Zúrikovi

Slovami 20. žalmu sa brat senior Rimavského seniorátu Dušan German s manželkou prihovoril jubilantovi - bratovi farárovi Mojmírovi Zúrikovi pri príležitosti jeho 90. narodenín v rodnom dome v Rimavskej Bani.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 1.10.2015

viac

Neformálne stretnutie v Žiline

Na podnet predsedníctva Turčianskeho seniorátu sa 15. 9. 2015 uskutočnilo v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov. Cieľom bolo vytvoriť neformálne bratsko-sesterské priateľské spoločenstvo. Najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov sme sa chceli takýmto spôsobom poďakovať za ich oddanosť Pánu Bohu v službe pre cirkev.

 

Ján Beňuch, dozorca CZ ECAV Žilina, seniorálny dozorca TUS | 1.10.2015

viac

Posilnenie Božím slovom

Cirkevníci z cirkevného zboru v Piešťanoch na čele s predsedníctvom Mgr. Branislavom Dolinským a MUDr. Pavlom Masarykom, CSc., navštívili v sobotu 19. 9. 2015 zariadenie Alzheimer-centrum v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 1.10.2015

viac

Zborový deň v Pliešovciach

30. septembra 2015 bola v našom pliešovskom cirkevnom zbore milá slávnosť, ktorú sme organizovali spolu s miestnym obecným úradom. Prišli medzi nás naši rodáci, ktorých zo Zaježovej a Javoria pred mnohými rokmi vysťahovali, aby mohol byť vytvorený vojenský priestor Lešť.

 

Presbyterka CZ ECAV Pliešovce  | 1.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Snahy umlčať pravdu tu vždy boli, a ako sa ukazuje, aj sú a zrejme ďalej budú. Najnovší Evanjelický posol spod Tatier však v téme tohto čísla zanecháva odkaz: Pravda zvíťazí. O tom, aké je to hľadať pravdu, šíriť ju a žiť podľa nej sa dočítate na stranách 8 – 9.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 5.10.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni po 18. nedeli po Svätej Trojici napísali Mgr. Rastislav Hvožďara, Mgr. et Mgr. Radoslav Naď, Mgr. Lýdia Naďová, Mgr. Pavel Melicherčík, Mgr. Michal Gubo, Mgr. Eva Kahanová Bašková a Mgr. Anna...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 4.10.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Annou Brzovou

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si v noci z piatka na sobotu povolal k sebe sestru Annu Brzovú, rod. Greňovú, matku brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, vo veku nedožitých 69 rokov. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v utorok 6. októbra 2015 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kráľovciach-Krnišove.

 

GBÚ ECAV na Slovensku  | 3.10.2015

viac

SLOVO na týždeň - 18. nedeľa po Sv. Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 18. nedeľu po Svätej Trojici 4. októbra 2015 prihovorí Mgr. Anna Velebírová, námestná farárka v CZ ECAV Bardejov....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.10.2015

viac

Čo nájdete v októbrovej Dúhe?

Z obsahu októbrovej Dúhy:
Chcem nasledovať Pána Ježiša
Elenkin príbeh: O radosti z tvorivosti
Čím budem? – Kuchár / Cukrár
Svetové vynálezy: Múdrosť z Mezopotámie
Na detskej besiedke: Rybári Peter a Ondrej

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 1.10.2015

viac

Nové na ITV - Teologická konferencia 2015

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z tohtoročnej Teologickej konferencie ECAV na Slovensku v Trnave 16. - 18. 9. 2015....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 30.9.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Cirkevné obrady - kazuálie sú cestou, ako osloviť aj ľudí, ktorí sa vzdialili od cirkvi, prípadne tých, ktorí si k nej ešte vôbec nevybudovali vzťah. Cez krsty, konfirmáciu či pohreb tak možno konať misijnú prácu. Svoje o tom vedia vo Fínskej evanjelickej luteránskej cirkvi. O tom, aké skúsenosti od nich môžeme čerpať, hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.9.2015

viac

Aktualizovaný Zborník CPP 2015

Vďaka iniciatíve brata farára Jána Bunčáka zverejňujeme na našom webe znovu aktualizovaný Zborník CPP Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 25.9.2015

viac

Celonárodná spomienka na Ľ. Štúra

Pozývame vás do Uhrovca 24. – 25. októbra 2015 na celonárodnú spomienku na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Uhrovci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.9.2015

viac

Pozvanie na otvorenie expozície v pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom

Trnavský samosprávny kraj, obec Hlboké, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorské osvetové centrum v Senici vás pozývajú na slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom dňa 27. septembra 2015.
Program:
10:00 Slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole
11:15 Slávnosť pri mohyle J. M. Hurbana
12:15 Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana
13:30 Kultúrny program na...

 

Ing. Miloš Čobrda, starosta obce Hlboké | 22.9.2015

viac

XIX. ročník TIMRAVINEJ STUDNIČKY

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica v Lučenci a mesto Lučenec vyhlasujú celoštátnu súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, dcéry evanjelického farára.
Propozície Vložené 10. 9....

 

Radovan Mácal, Novohradská knižnica, sluzby@nklc.sk | 22.9.2015

viac

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť inštalovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk v celocirkevnej sieti pod doménou ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk, media@ecav.sk | 18.9.2015

viac

Služby Božie z Hlbokého 27. 9.

V nedeľu 27. septembra 2015 o 10.00 hod. na Rádiu Regina si môžete vypočuť mimoriadny priamy prenos zo služieb Božích pri príležitosti slávnostného otvorenia novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.9.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart