Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Geografická exkurzia žiakov EKG v Prešove

Žiaci tretieho ročníka a septimy Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove v dňoch 15. - 17. októbra 2014 absolvovali geografickú exkurziu, ktorá je súčasťou projektu „Vzdelaním k úspešnej kariére“ z Operačného programu Vzdelávanie.

 

Miroslav Čurlík a Lucia Beňová, vyučujúci biológie a geografie  | 24.10.2014

viac

ESŠ v Martine mala zastúpenie medzi finalistami ceny Živel

Učiteľ Dušan Haško reprezentoval Evanjelickú spojenú školu v Martine ako jeden z piatich finalistov ceny za environmentálnu výchovu Živel, ktorou sa mimovládna nezisková organizácia Živica rozhodla v tomto roku oceniť školy, ktoré dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti environmentálnej výchovy.

 

Hedwiga Tkáčová, Dušan Haško, ESŠ v Martine | 23.10.2014

viac

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu 2014

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sa Evanjelický a. v. chrám Boží v Krupine zaplnil spevokolistami zo šiestich cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu, aby spoločne spievali na slávu Božiu a na chválu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Anna Murínová | 23.10.2014

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 6. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu, na ktorom sa zúčastnil ako riadny člen aj náš generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 22.10.2014

viac

Pohár generálneho biskupa ostal na východe

V sobotu 18. októbra 2014 sa v Strečne uskutočnil už 6. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 21.10.2014

viac

1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote usporiadala 1. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej pod názvom „Podaj mi ruku“, ktorým si chcela uctiť pamiatku evanjelickej farárky a poetky Zlatice Oravcovej.

 

Radomír Leicher, riaditeľ školy | 20.10.2014

viac

ŠKOLA PRE ŽIVOT – ESŠ v Martine

Škola pre život je týždňový projekt zameraný na vyučovanie oblastí, dôležitých pre život mladého človeka. Knihy a poznámky nahrádzajú prezentácie, praktické ukážky, kvízy, aktivity, čiastočné projekty, hry a zážitkové učenie či diskusie. Žiaci 5. ročníka na Evanjelickej základnej školy v Martine sa neučia vedomosti pre vedomosti, ale zameriavajú sa skôr na získanie zručností pre život.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine  | 20.10.2014

viac

Seniorálny športový deň mládeže v Dudinciach

Stretnúť sa, zabaviť sa a urobiť niečo pre svoje zdravie bolo cieľom seniorálneho športového dňa mládeže, ktorý sa konal v sobotu 11. októbra 2014 v Spojenej škole v Dudinciach.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.10.2014

viac

Študijné dni Trojpartnerstva 2014

V dňoch 9. – 11. októbra 2014 sa v Doškoľovacom stredisku Cementár v Belušských Slatinách uskutočnili Študijné dni Trojpartnerstva. Hostiteľskou cirkvou bola naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.10.2014

viac

Dve výročia v CZ ECAV Šahy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy prežíval toho roku dve vzácne príležitosti, ktoré boli okrem Božej milosti spojené aj s osobou farára: 60. výročie založenia kňazskej stanice a 108. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 16.10.2014

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 26. 10.

Na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si v nedeľu 26. 10. 2014 o 9.05 hod. môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. chrámu v Košariskách pri príležitosti 170. výročia narodenia farára Pavla Štefánika. Kázať bude dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 278, 203, 347, A 68.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.10.2014

viac

V jednom duchu v Tranosciu 25. 10.

Vydavateľstvo Tranoscius srdečne pozýva autorov slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi a. v., na druhý ročník stretnutia umelcov v sobotu 25. 10. 2014 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši. Viac v prílohe. Vložené 18. 10....

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ a člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius, | 24.10.2014

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI 5. 11.

Vážení bratia, milé sestry,
srdečne vás pozývame na vedecko-historickú konferenciu na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať v stredu 5. novembra 2014 od 9.00 hod. v Bratislave na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8. Prihláste sa najneskôr do pondelka 3. novembra do 12.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.10.2014

viac

Slovo na 19. nedeľu po Sv. Trojici 26. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 19. nedeľu po Svätej Trojici 26. 10. 2014 prihovorí Mgr. Mojmír Zúrik, evanjelický a. v. farár v....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 24.10.2014

viac

Dotazník výboru pre ochranu BS pre cirkevné zbory

Bratia a sestry, dovoľujeme si pripomenúť Vám dotazník ohľadom záujmu o spoluprácu s Výborom na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku, ktorý ste dostali v hromadnej pošte – TU.

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 23.10.2014

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2014

Bratia a sestry,
Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku Vás srdečne pozývajú na Festival chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý sa bude konať 8. novembra 2014 o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene, Nám. SNP 11/17.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 23.10.2014

viac

K 20. výročiu posvätenia chrámu v Bratislave-Petržalke 25. a 26. 10.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva na slávnostnú akadémiu v sobotu 25. 10. o 17.00 hod. a na slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. o 9.30 hod. pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 20.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 43

Keď zlo vládne svetu... Tak znie názov témy najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa na pozadí biblického príbehu z 1. knihy Samuelovej dočítate, ako odpovedať na súčasné zlo a kde hľadať oporu pri boji s ním.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2014

viac

Pozvánka do Vrbového 24. a 26. 10.

CZ ECAV Vrbové vás pozýva na koncert v piatok 24. 10. 2014 a slávnostné služby Božie v nedeľu 26. 10. pri príležitosti 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 19.10.2014

viac

Zostrih z teologickej konferencie na ITV

V rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih z teologickej konferencie ECAV na Slovensku konanej v dňoch 10.-12.9.2014 v Žiline. ...

 

itv(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku,
dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali: Mgr. Martin Šipka, Mgr. Martin Škarupa, Mgr. Eva Škarupová Lašáková, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Ondrej Šoltés, Mgr. Vladimír Šoltés a Mgr. Pavol...

 

media(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart