Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Vyznamenanie z Chorvátska

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol ocenený pamätnou medailou Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike k 500. výročiu reformácie reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Vyznamenania pri 500. výročí reformácie v Chorvátsku

Pri 500. jubileu reformácie sa i v Chorvátsku udeľovali plakety. Medzi vyznamenanými boli aj evanjelickí farári vyslaní z ECAV na Slovensku do Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku.

 

Presbyterstvo CZ Ilok | 20.11.2017

viac

Zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ

Prvé zasadnutie Výboru pre svetovú službu SLZ, do ktorého bol zvolený aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, sa konalo od 13. do 15. novembra 2017 v sídle Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Zo zasadnutia Generálnej synody VELKD 2017

V Bonne sa 9. – 11. 11. 2017 konalo 4. riadne zasadnutie Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD). Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 hostí z Európy, Ázie, Afriky, USA a Latinskej Ameriky. ECAV na Slovensku na zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu zorganizoval 19. novembra 2017 spoločné stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov v priestoroch Kultúrneho domu v Joviciach (filiálka CZ ECAV Rožňava).

 

Zuzana Poláková, námestná farárka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 20.11.2017

viac

Pamiatka reformácie v EMŠ na Tupolevovej

V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Bratislave-Petržalke sa snažili deťom priblížiť reformáciu rôznymi spôsobmi – aj prostredníctvom kreslenia portrétu Dr. Martina Luthera.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 20.11.2017

viac

Vzdelávanie kaplánov v MEMC Ichthys

V dňoch 5. – 9. novembra 2017 sa konalo vzdelávanie kaplánov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Kapláni sa stretli v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 16.11.2017

viac

Aj evanjelici v Matejovciach ešte žijú

Nedeľa 5. 11. 2017, 21. nedeľa po Sv. Trojici, bola pre cirkevný zbor v Poprade-Matejovciach výnimočná: pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu sa konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol novozvolený senior TAS Jaroslav Matys.

 

Janka Maťová, námestná farárka, CZ ECAV Poprad-Matejovce  | 15.11.2017

viac

Návšteva Žipovčanov na Rimave

Veľkým prianím žipovského brata farára Stanislava Halušku bolo navštíviť cirkevné zbory Drienčany, Budikovany a Hrušovo v Rimavskom senioráte. Dôvodom bol fakt, že od ordinácie v roku 2004 tu pôsobí ich rodáčka Terézia Gabčanová so svojím manželom Štefanom.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAC Budikovany  | 14.11.2017

viac

Misijná konferencia ECAV 2017

V sobotu 11. 11. 2017 sa v Biblickej škole v Martine konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 25 účastníkov vrátane bratov dištriktuálnych biskupov Milana Krivdu a Slavomíra Sabola.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 14.11.2017

viac

90. výročie posvätenia chrámu v Pliešovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 22. októbra 2017 si v Pliešovciach pripomínali 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Milan Krivda.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 14.11.2017

viac

Posviacka kostola v Žiari nad Hronom

V nedeľu 29. októbra 2017 v Žiari nad Hronom posvätili nový evanjelický chrám Boží. Slávnosť posviacky sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Žiarski evanjelici tak majú po rokoch výstavby vlastný kostol.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 44, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 10.11.2017

viac

DEŇ ECAV NA SLOVENSKU k 500. výročiu reformácie - súhrnne

Dňom ECAV na Slovensku v deň Pamiatky reformácie v utorok 31. októbra 2017 v Bratislave vyvrcholili misijné podujatia ECAV na Slovensku venované 500. výročiu reformácie, ktoré sa pod názvom „Oslobodení Božou milosťou“ konali postupne vo všetkých seniorátoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.11.2017

viac

Prečítajte si Evanjelický posol spod Tatier č. 47

Je to už sto rokov, ako sa evanjelici na celom Slovensku tešili z otvorenia nového sirotinca v Liptovskom Mikuláši. Po Modre tak naša cirkev zriadila ďalší útulok pre siroty, ktoré stratili svojich rodičov vo vojne, alebo sa v núdznej situácii ocitli z iných dôvodov.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 21.11.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Sv. Trojici 2017 – Predposlednej nedeli cirkevného roka

Bratia a sestry,
aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.11.2017

viac

SLOVO na 23. nedeľu po Sv. Trojici 19. 11.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 23. nedeľu po Sv. Trojici 19. 11. 2017 prihovorí ev. a. v. farárka Mgr. Marcela Durajová, Evanjelické gymnázium v Banskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.11.2017

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 19. 11.

Vážení bratia a vážené sestry,
tretia novembrová nedeľa, ktorá tohto roku pripadne na 19. novembra, je na základe rezolúcie OSN č. 60 z 26. októbra 2005 Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR | 16.11.2017

viac

Prečítajte si EPST č. 45 – 46

Bratia a sestry,
odporúčame Vám do pozornosti špeciálne vydanie Evanjelického posla spod Tatier, ktoré prináša informácie zo slávností k 500. výročiu reformácie.
Týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku si môžete objednať na adrese: Tranoscius, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2017

viac

Nové na ITV - 15. seniorálne stretnutie Bratislavského seniorátu v Modre-Kráľovej

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Bratislavského seniorátu 15. 10. 2017 v Modre-Kráľovej. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 15.11.2017

viac

RTVS Dvojka 19. 11. 2017

Slovo o 19.50 hod. bude mať Mgr. Miroslav Eštok, zborový farár v Záriečí, konsenior Turčianskeho seniorátu (repríza: 2.45 hod.).

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 14.11.2017

viac

Televízny posol 12. 11.

Zostrih zo slávností k 500. výročiu reformácie 31. 10. 2017 v Bratislave odvysiela RTVS – STV v relácii Televízny posol v nedeľu 12. novembra o 12.20 hod. (repríza 13. novembra o 13.00 hod.)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.11.2017

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 15. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) v stredu 15. 11. 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Ako kantor poslúži brat Ján Benka, EPS OS a OZ v SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 10.11.2017

viac

Modlitbičky Milana Rúfusa zaznejú v koncertnom prevedení

Album Modlitbičky vydalo vydavateľstvo Pavian Records v spolupráci s džezovou klaviristkou a skladateľkou Janou Bezekovou. Na prelome novembra a decembra sa vydajú na prvé koncertné turné: Ružomberok, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Nitra a Bratislava.

 

P. Maruščák, občianske združenie SCENE  | 9.11.2017

viac

Ponuka z vydavateľstva Perlička

Všetkým, ktorí by chceli deťom na Mikuláša alebo na Vianoce pribaliť do balíčkov aj pravé posolstvo Vianoc a čaro modlitby, sme sa rozhodli ponúknuť do 19. 11. 2017 vrátane veľkú akciovú supercenu.

 

Ingrid & Ondrej Peťkovskí, vydavateľstvo Perlička | 9.11.2017

viac

Potravinová zbierka TESCO 2017

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 od 10.00 do 20.00 hod. opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje obchodný reťazec TESCO STORES SR, a. s., už piaty rok.

 

Jana Gasperová, Referát Public relations a Fundraising ÚED | 8.11.2017

viac

Dotačný systém MK SR − Program 1 − Obnovme si svoj dom

Cirkevným zborom dávame do pozornosti výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie žiadostí v dotačnom systéme MK SR na rok 2018 v rámci Program 1 − Obnovme si svoj dom. Termín na predkladanie žiadostí je do 25. 11. 2017. Potrebné informácie a formuláre nájdete na stránke MK SR:...

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk | 3.11.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart