Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Pietna spomienka na obete vojny v Petržalke

V nedeľu 29. marca 2015 sa na cintoríne v Bratislave-Petržalke pri pamätníku nad hrobmi 497 maďarských židov, zavraždených pred 70 rokmi, konala pietna slávnosť, na ktorej ECAV na Slovensku zastupovala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2015

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády TUS

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Žiline pozostáva z 22 cirkevných zborov. Seniorálne kolo Biblickej olympiády v rámci Turčianskeho seniorátu tohto roku reprezentovali mladí ľudia z 11 cirkevných zborov.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 31.3.2015

viac

Z konventu Rimavského seniorátu

V sobotu 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru v Klenovci konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, kde slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Biskup Sabol navštívil Rimavský seniorát

Na pôde Rimavského seniorátu sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa VD dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý v popoludňajších hodinách v Rimavskej Sobote sa podelil so svojimi skúsenosťami a súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádza kresťanský svet.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Generálny biskup na stretnutí v Révfülöpe

Na pozvanie biskupa MEE Paula Lacknera a predsedu Synody Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Dr. Károly Hafenschera sa generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 21. – 22. 3. 2015 zúčastnil na podujatí, ktoré organizovala MEE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

IV. evanjelická školská konferencia 2015

Vo Veľkom Slavkove sa 20. – 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutočnila IV. evanjelická školská konferencia. Tentoraz sa konala na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní".

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 26.3.2015

viac

Opustené kostoly horného Spiša od Františka Šťastného

Rozviazaním bielych stužiek uviedli Rudolf Schuster, predtým prezident SR, a Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku, v sobotu 21. 3. 2015 v Košiciach do života pozoruhodnú knihu Opustené kostoly horného Spiša - dielo Františka Šťastného z Prešova.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.3.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.3.2015

viac

Výstava insitného umenia v Senici

Na službách Božích v Senici privítali v 4. pôstnu nedeľu milú návštevu: insitnú maliarku Evu Husárikovú zo srbskej Kovačice. V Senici nebola náhodou, ale preto, lebo v Záhorskom osvetovom stredisku sa konala vernisáž výstavy jej obrazov.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 25.3.2015

viac

Smrtná nedeľa v Komárne a Iži

Uplynulú nedeľu sme mali v našom cirkevnom zbore po roku opäť pašiové služby Božie. V kázni sme si pripomenuli ono pamätné zasadnutie židovskej rady z J 11, 47 − 53, keď sa rozhodlo o Ježišovej smrti.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 25.3.2015

viac

Slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca

V stredu 18. marca 2015 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca pri príležitosti 20. výročia oficiálneho začiatku príprav k stavbe Domova dôchodcov v Košeci.

 

Marcel Breče, riaditeš SED v Košeci | 24.3.2015

viac

SLOVO na Zelený štvrtok 2. 4. 2015

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Zelený štvrtok 2. 4. 2015 prihovorí Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 1.4.2015

viac

Prečítajte si veľkonočné dvojčíslo EPST

„Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď Tvoja sila aj smrť prevládala.“ Verše Martina Rázusa pozývajú k čítaniu veľkonočného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom nájdete 32 strán plných zaujímavého čítania.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.3.2015

viac

Médiá počas veľkonočných sviatkov 2015

RTVS na Veľký piatok 3. 4.
STV JEDNOTKA 9.55 – Pašiové služby Božie z Veľkého Krtíša; káže biskup ZD M. Krivda
Slovenský rozhlas 15.05 – Pašiové služby Božie z Popradu-Veľkej; káže ev. farár J. Vereščak
STV DVOJKA 20.00 – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika; repríza: 1.50
TELEVÍZIA TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú 5. 4.
10.00 - slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, A 34, 150, 126, 137, 600, A 35

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.3.2015

viac

„Vzlietli Orli vysoko...“ – Štúr a Bratislava

Pozývame Vás na večer slova a hudby pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktorý sa bude konať v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v utorok 14. apríl 2015 o 18.00 hod.

 

CZ Bratislava Staré Mesto | 28.3.2015

viac

Zamyslenia na týždeň po 6. pôstnej nedeli - Kvetnej

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015“. Zamyslenia na jednotlivé dni na týždeň po 6. pôstnej nedeli - Kvetnej napísali Mgr. Božena Sajáková, Mgr. Dušan Vaňko, Mgr. Zdenko Zacher, Mgr. Ivan Bojna, Mgr. Ľubomír Trnavský, Mgr. Ján Jančo a Mgr. Štefan Marinko. ...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 28.3.2015

viac

RTVS - STV na 6. pôstnu nedeľu 29. 3.

14.00 Slovo evanjelického farára Jána Ďurova
23.55 Slovo -...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Veľkonočná DÚHA pre naše deti

Z obsahu:
Pán Ježiš je Syn Boží aj Syn človeka
Kríž Tomáško a kvasnice
Zvieracie príhody – Somárik
Na detskej besiedke – Rút
Kreslíme – Nácvik lomenej línie
Čítame – O požehnanom dube
Starostlivosť o zdravie – Pohyb

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.3.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 25.3.2015

viac

Festival duchovnej poézie v Modre

Mestské kultúrne centrum Modra a Mestská knižnica pozývajú vo štvrtok 26. 3. 2015 o 18.00 hod. do Modry na Festival duchovnej poézie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra.

 

Eva Bachletová, OZ Femina - Klub slovenských spisovateliek | 24.3.2015

viac

Nové na ITV - Stretnutie evanjelických biskupov vo Viedni

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo stretnutia štyroch evanjelických biskupov vo Viedni 2. marca 2015....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 21.3.2015

viac

Služby Božie z Mor. Lieskového 22. 3.

Na Smrtnú nedeľu 22. marca 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť pašiové služby Božie z Moravského Lieskového; káže zborový farár Peter Maca.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.3.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart