Zoznam podujatí

Piatok 09.06.2023

Prijmite pozvanie na krásny koncert v Prešove.

Nedeľa 11.06.2023

14:00 | Protestantský chorál- studnica útechy
Kokava nad Rimavicou 14:00 - 15:00
Prijmite pozvanie na benefičný koncert. Účinkuje Janko Siroma.
#60 Spor o vzkriesenie (Lk 20, 27 – 40)
rečník: Mgr. Jaroslav Petro

Utorok 13.06.2023

Účastník webinára sa dozvie, čo je sebapoškodzovanie, aké sú jeho najčastejšie formy, aké príčiny vedú dospievajúcich k sebapoškodzovaniu a ako s deťmi a dospievajúcimi o probléme hovoriť a pomôcť im.

Sobota 17.06.2023

Srdečne pozývame deti, konfirmandov a mládež na stretnutie do Hontianskych Moraviec. 
Pozývame Vás do Súľova, kde je pre rodiny pripravený program plný hier, súťaží, piesni, divadlo a turistika…

Nedeľa 18.06.2023

10:00 | DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV
Bardejov (Športová hala MIER) 10:00 - 14:00
Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a odpustenia.
14:30 | Stretnutie detí MYS
Matejková 14:30 - 18:00
Pozývame všetky deti Myjavského seniorátu na stretnutie do Matejkovej. Tešiť sa môžete na biblický príbeh, hry aj piesne.
16:00 | Beseda o knihe "Radvanské lipy"
Bratislava- Dúbravka 16:00 - 19:30
Cirkevný zbor Bratislava- Dúbravka pozýva všetkých záujemcov na besedu so spisovateľkou Danielou Faklovou - Hroncovou.

Pondelok 19.06.2023

Mnohí sa dnes sťažujú, že ich cirkev neoslovuje. Čo zmeniť, aby cirkev bola aj dnes príťažlivá? Jedni sa chcú viac sústrediť na liturgiu, iní chcú vyjsť von z chrámu a prijímať všetkých. Ako prehĺbiť a zároveň odovzdať vieru? Ako zaujať svet a zostať pritom verný evanjeliu? Stratíme niečo, ak sa otvoríme? A čo vlastne znamená otvoriť sa?
Novšie Staršie
Strana 1 z 2