Samaritáni pomáhajú aj vďaka vám

Samaritáni pomáhajú aj vďaka vám

SAMARITÁNI :: Linka pomoci
Poskytujeme pomoc v náročných životných situáciách. Zameriavame sa na podporu jednotlivcov, ktorí prežívajú krízy, majú myšlienky na samovraždu, sú obeťami domáceho alebo sexuálneho násilia, alebo potrebujú pomoc v iných akútnych situáciách.

Všetky informácie nájdete tu: https://www.edumiscentrum.sk/linka-pomoci/

Ak vám je projekt linky pomoci: Samaritáni blízky, budeme vám vďační za finančnú podporu. 
Číslo účtu: SK31 3100 0000 0040 4019 8419
Správa pre prijímateľa: Linka pomoci Samaritáni dar
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ...