Pozvánky

Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019

Február - Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line

Február - Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line

„Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (J 10,9). 

Pozvánka na 3.ples Myjavskeho senioratu

Pozvánka na 3.ples Myjavskeho senioratu

Pozvanie na Ekumenické služby Božie 20. januára 2019

Staň sa vedúcim tábora v USA - Chicago

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 22. máj – 14. august 2019. Prihláste sa do 1. 2. 2019.

Pozvánka na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela

Štúdium v USA  v školskom roku 2019-2020

Štúdium v USA v školskom roku 2019-2020

Novšie
Strana 2 z 2