Pozvánky

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Pozývame všetkých darcov krvi, aj prvodarcov 13.11.2019 (streda) od 8:00 hod. do 11:00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi. Darovanie sa uskutoční v spolupráci s  Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS)  v priestoroch BÚ VD, Hlavná 137 vo veľkej zasadačke na 1.poschodí v Evanjelickom kolégiu.

SEM Konferencia 2019

SEM Konferencia 2019

14.- 17. novembra 2019 pripravuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže vo Veľkom Slavkove konferenciu na tému: Určený pre Boží plán. Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! (1.Petra 1:13-16)
Aký bol život apoštola Petra? Aký bol jeho životný príbeh? Aký je tvoj? Viac informácií čoskoro na sem.sk.

Chráň si srdce!

Chráň si srdce!

Okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, si pripomenú aj evanjelici, a to trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky bude reflektovať študentská akadémia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS. 17. novembra 2019 odštartuje tiež Rok cirkevného školstva.

Reformačné Služby Božie z Bratislavy- Dúbravky

Reformačné Služby Božie z Bratislavy- Dúbravky

31.10.2019 o 17:00 sa uskutoční priamy prenos Reformačných Služieb Božích z CZ ECAV Bratislava- Dúbravka. Slávnostným kazateľom bude biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Vystúpi spojený spevokol pod vedením brata Ewalda Danela. 

V Kokave nad Rimavicou budú spomínať na Darinu Bancíkovú

V Kokave nad Rimavicou budú spomínať na Darinu Bancíkovú

Prvá slovenská evanjelická farárka sa narodila v Kokave nad Rimavicou. 20. výročie jej úmrtia si pripomenú v evanjelickom kostole, 20.10.2019 o 10:30. Slovo o tejto vzácnej žene budú mať Ľudmila a Alrféd Swanovci. 

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje slávnostné zhromaždenie akademickej obce EBF UK, pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 o 18.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Muzikál o potope sveta

Muzikál o potope sveta

Prostredníctvom rozprávača, holuba Ľudovíta, sa dozvedáme o slávnej holubici Anne, „ktorá pred 3560 rokmi vyletela zo svetoznámej lode zvanej Archa praotca Noema, keď nastala po celej zemeguli neslávne slávna potopa." O veselých i vážnych situáciách, rozuzleniach a víťaznom konci, o tom všetkom rozpráva muzikálový príbeh, ktorý si môžete pozrieť aj v Hybiach. 13. októbra o 14:00 v kultúrnom dome. 

Pripravujú misijné Služby Božie

Pripravujú misijné Služby Božie

13. októbra 2019 sa na námestí v Turčianskych Tepliciach uskutočnia misijné Služby Božie, ktoré pripravuje CZ ECAV Háj. Zaznie Slovo Božie, modlitby za misiu, cirkev, za naše mesto, dediny, školy a k tomu koncertík dvoch spevokolov: Poltón a Elaia. Súčasťou bude aj finančná zbierka na opravu strechy kostola v Gelnici, ktorá je v havarijnom stave. Pozývame.

Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom

Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu pripravil ďalšie vzdelávacie podujatie, tentokrát v Modre, na tému: Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom. Uskutoční sa 23. októbra 2019 v Sobášnej sieni na Súkenníckej ulici 4, v Modre. Projekt "Dôstojne až do konca" finančne podporili mesto Modra a Revia - komunitná nadácia.

Budú spomínať na Teréziu Vansovú

Budú spomínať na Teréziu Vansovú

Pri príležitosti 77. výročia úmrtia Terézie Vansovej sa 10. októbra 2019 na Evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici uskutoční spomienka na túto významnú slovenskú spisovateľku a národnú buditeľku. Spoluorganizátorom spomienky je aj Zvolenský seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.  

Vo Vrbovom oslávia 90. výročie chrámu

Vo Vrbovom oslávia 90. výročie chrámu

V CZ ECAV Vrbové si pripomenú 90. výročie posvätenia evanjelického chrámu.

Festival chrámovej piesne v Trnave

Festival chrámovej piesne v Trnave

Trinásť spevokolov a približne tristo členov evanjelických spevokolov na jednom mieste. V Trnave sa bude súťažiť, budovať vzťahy ale najmä SPIEVAŤ. Festival „Chrámová pieseň“ čaká už 3. ročník. Všetci milovníci zborového spevu sú srdečne vítaní, 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave so začiatkom o 9:30.

Programová brožúra.pdf

Misijná konferencia 2019

Misijná konferencia 2019

Výbor misie ECAV Vás pozýva na Misijnú konferenciu 2019, ktorá sa bude konať v sobotu 26. októbra 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku. Na konferencii chceme spolu s Vami hovoriť o súčasnom stave misijnej práce, jej východiskách a možnostiach pre budúcnosť. Prednáškou nám poslúži emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c.

V Dobšinej si pripomenú Jozefa Bedricha Kasanického

V Dobšinej si pripomenú Jozefa Bedricha Kasanického

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu, počas ktorých bude odhalená spomienková tabuľa br. farárovi Jozefovi Bedrichovi Kasanickému pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín.

V Budapešti budú prezentovať výber z duchovnej protestantskej hudby

V Budapešti budú prezentovať výber z duchovnej protestantskej hudby

Vo štvrtok 10. októbra 2019 bude Vox Aurumque prezentovať výber z duchovnej hudobnej tvorby protestantských autorov 17. stor. zo Spiša v Evanjelickom múzeu v Budapešti, v podobe špecializovaného koncertu pri príležitosti otvorenia výstavy z histórie Spiša. Koncert sa koná o 17:00 hod. a otvorenie výstavy o 18:00 hod.

INSIDE víkend v októbri v Častej

INSIDE víkend v októbri v Častej

SEM pozýva mladých stráviť októbrový víkend naplnený akciou v Častej! Zažiješ rôzne hry či aktivity, ale zároveň sa budeš môcť zamyslieť nad tým, ako vyzerá tvoj život s Pánom Bohom. Určite sa nemusíš báť nudného vyučovania, lebo veríme, že aj o dôležitých a vážnych veciach sa dá hovoriť zaujímavo :) Viac na https://inside.sem.sk/vikend#start 

Pozvánka z Čiech pre hudobníkov

Pozvánka z Čiech pre hudobníkov

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 35. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 22. - 24. 11. 2019 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Pozvánka


Spomienkové oslavy v Gemerskej Polome

Spomienkové oslavy v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma si Vás dovoľuje pozvať na spomienkové oslavy 100 rokov od narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktoré sa uskutočnia 12.10.2019 (sobota) v evanjelickom a. v. chráme Božom v Gemerskej Polome so začiatkom o 10.00 hod. Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Súčasťou osláv bude prezentácia knihy, odhalenie pamätnej tabule a výstava fotografií.

Aktívne aj v seniorskom veku

Aktívne aj v seniorskom veku

Srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutia v rámci projektu Cestou zodpovednosti ku skvalitneniu života seniorov s témou: Aktívne aj v seniorskom veku.

V CZ ECAV Súľov budú oslavovať

V CZ ECAV Súľov budú oslavovať

Srdečne Vás pozývame na slávnostné Služby Božie pri príležitosti 70. výročia inštalovania a posvätenia organu a zavedenia elektrického osvetlenia v ev. a. v. chráme Božom v Súľove, dňa 15. 9. 2019 o 10:10 hod.
V rámci Služieb Božích zaznejú 2 koncertné skladby v podaní Mgr. art. Marty Gáborovej, pozdravy bývalých a súčasných kantorov a predstavenie histórie organu.

Muži budú raňajkovať spolu

Muži budú raňajkovať spolu

Pozývame na septembrové raňajky pre mužov. Témou rozhovorov a tvorivej aktivity bude ADAM - čo z neho zostalo v nás. Samozrejme pri chutných raňajkách, voňavej káve ... v sobotu 21. septembra 2019 o 7:30 hod na ev. fare v Modre. 

...život ako hra...

...život ako hra...

CZ ECAV Hybe pozýva na zborové dni. Uskutočnia sa 20.-22.9.2019 v Hybiach. Pripravený je program pre všetky vekové kategórie.

Ženy reformácie

Ženy reformácie

Považský seniorát pozýva nie len ženy na  stretnutie v starej fare v Lubine. Po biblickom úvode si účastníci vypočujú prednáška na tému: Ženy reformácie v podaní Vlasty Okoličányovej. Pozývame.

Pozvánka: Deň Tatranského seniorátu

Pozvánka: Deň Tatranského seniorátu

Tatranský seniorát, CZ ECAV Spišská Nová Ves a mesto Spišská Nová Ves pozývajú na Deň Tatranského seniorátu. Uskutoční sa 21.9.2019 v evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou témou bude hudba, ako jeden z najkrajších Božích darov. 

Gabriel Bakoš – mecén umenia a patrón viery

Gabriel Bakoš – mecén umenia a patrón viery

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik si Vás dovoľuje pozvať na hudobný večer s názvom „Gabriel Bakoš – mecén umenia a patrón viery“ pri príležitosti 380. výročia donácie renesančnej organovej skrine, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.9.2019 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Štítniku so začiatkom o 18.00 hod. Ďalšie podrobnosti na plagáte. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Novšie Staršie
Strana 2 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.