Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Bratislavský seniorát pozýva 11.6.2023 od 17:00 na seniorátne stretnutie detí a rodičov na tému: Šikana na internete. Podujatie sa bude konať v kultúrnom dome v Modre-Kráľovej.