VPK 2023 na tému: Nenásilná komunikácia

VPK 2023 na tému: Nenásilná komunikácia

POZVÁNKA
Všeobecná pastorálna konferencia, 
15. 5. 2023
 
Milé sestry a milí bratia v oltárnej službe,
srdečne Vás pozývame na Všeobecnú pastorálnu konferenciu, ktorá sa bude konať v pondelok 15. mája 2023 v divadle J. G. Tajovského   vo Zvolene so začiatkom o 10:00 hod.

Téma: Nenásilná komunikácia
PrednášaLenka Fikarová, Život ako šanca
 
V popoludňajšich hodinách bude priestor na diskusiu a Predstavenie služby EMC ECAV - ROZŠIRUJEME DUCHOVNÉ A OSOBNOSTNÉ OBZORY
Mgr. Stanislav Grega, vedúci EMC ECAV
ThDr. Matej Oráč, PhD., koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV
 
Veríme, že čas na Všeobecnej pastorálnej konferencii bude časom užitočných informácií aj plodnej diskusie a že nám pomôže získať predstavu o tom, kam sa naša cirkev v oblasti komunikácie a vzdelávania uberá alebo kam by sa uberať mala.

Účastnícky poplatok 5,- € sa bude platiť na mieste.
Cestovné bude hradené v zmysle CN č. 3/2007.