AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

Správna a efektívna príprava tábora je kľúčová, avšak niekedy je veľmi ťažké vyznať sa vo všetkých predpisoch,  nariadeniach a oblastiach, na ktoré treba pri príprave myslieť. Preto sa prostredníctvom tohto kurzu zameriame na praktické kroky smerujúce k príprave dobrého tábora.

Účastník webinára sa dozvie o predpisoch, ktoré musí tábor spĺňať, ako aj praktických krokoch na prípravu programu tábora. Na webinári bude predstavený materiál táborových aktivít. 
Všetky informácie: https://emc.ecav.sk/ako-pripravit-mladeznicky-tabor/