NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou pani Silvie Hroncovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky, a pána prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia je čiastkovým výstupom z riešenia výskumného projektu KEGA 016TTU-4/2021 

Program duchovného sprevádzania pre vysokoškolských učiteľov. 

Dátum a miesto konania 28. 9. 2023 / 9:00 Aula Pazmaneum / Univerzitné nám. 1 / Trnava 
Organizátori Trnavská univerzita v Trnave / Pedagogická fakulta / Katedra pedagogických štúdií Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / cirkevný odbor Brigham Young University / USA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Fakulta masmediálnej komunikácie 

Cieľ konferencie:
Kyberpriestor je historicky a kultúrne novou existenciálnou dimenziou súčasného človeka, v ktorej sa odohráva významná časť jeho pracovných, vzdelávacích, kultúrnych, zábavných i náboženských aktivít. Náboženstvá tradičného aj netradičného typu presunuli svoje pôsobenie do virtuality online priestoru počas pandémie v rokoch 2019 – 2021, mnohé tak ale urobili ešte predtým. Kyberpriestor ponúkol tiež nové možnosti pre šírenie nenáboženskej spirituality, prípadne rôznych foriem pseudoreligiozity a pseudospirituality. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Náboženstvo v kyberpriestore je preskúmať pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity spoločne s rôznymi podobami spirituality v online priestore. 

Otvorenie / 9:00 – 9:30 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. / rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Plenárny blok / 9:30 – 11:30 
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. / filozof / Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Možnosti a limity tradičnej a netradičnej spirituality v kyberpriestore Jonathon 
T. Tichy, J.D. / právnik / Brigham Young University / Výkon náboženskej slobody v USA počas pandémie
Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. / religionistka / Univerzita Karlova v Prahe / Lara Croft a alternativní spiritualita 
Mgr. Michal Puchovský, Ph.D. / religionista / Masarykova Univerzita v Brne / Očarované sociálne siete: pohanstvo a satanizmus na TikToku 

Prestávka / 11:30 – 12:00 

Panelový blok / 12:00 – 13:30 
Moderuje prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. / profesorka a novinárka / Katolícka univerzita v Ružomberku 
Mohamad Safwan Hasna / riaditeľ a imám / Islamská nadácia na Slovensku 
prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. / prorektor a teológ / Trnavská univerzita v Trnave 
Ing. Ján Máhrik / kazateľ / Cirkev bratská 
Mgr. Jana Nunvářová / tajomníčka pre médiá / Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
Jonathon T. Tichy, J.D. / honorárny konzul ČR v Salt Lake City a právnik / Brigham Young University 

Ukončenie konferencie 13:30 

Vedecký výbor prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. prof. PhDr. Andrej Rajský, PhD. doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., univer. Profesor doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD. doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., univer. docent Organizačný výbor doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. Mgr. Lucia Grešková, PhD. Mgr. Alexandra Lengyelová Mgr. Peter Jendryščík Bc. Vanesa Kačurová Bc. Anna Švecová Bc. Mária Zaujecová Bc. Dominika Zembová