Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia (a sestry) spolu!“ Žalm 133,1

Pozývame vás prežiť duchovné spoločenstvo s kresťanmi z rôznych cirkví, obnoviť svoj život vo viere a načerpať duchovné sily prostredníctvom zamyslení, modlitieb, chvíľ ticha i spoločnej charitatívnej služby.
Ekumenické inštitúcie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi: Ekumenický výbor ECAV a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, v spolupráci s Edukačno-misijným centrom ECAV organizujú v dňoch 18. – 21. októbra 2023 spoločnú ekumenickú duchovnú obnovu („EDO“ 2023) v krásnom prostredí východného Slovenska v Herľanoch v Učebno-výcvikovom zariadení. Cieľom obnovy je spojiť i vzdelávať kresťanov rôznych denominácií pri spoločných modlitbách, duchovných zamysleniach lektorov, charitatívnej pomoci i spoločne strávenom čase v priateľských rozhovoroch. Na EDO 2023 sú pozvaní kresťania, ktorí majú určitú aktívnu zodpovednosť a službu v cirkvách – duchovní predstavitelia, ako aj laici.

Počas obnovy sú plánované duchovné prednášky lektorov aktívnych v ekumenickej činnosti: Heike Vesper z Evanjelickej cirkvi v Nemecku, členka Hnutia Fokoláre, a katolícky kňaz, kapucín Paolo Cocco z Talianska. Program tvoria ekumenické témy, spoločné modlitby, spevy, voľnočasové aktivity a spoločná charitatívna aktivita. Cieľom duchovnej obnovy s témou „Boh a výkrik našej doby“ je regenerácia duchovných síl a opätovné ukotvenie v Božej láske a prijatí.
Kapacita obnovy je 30 ľudí. Účastnícky poplatok je 80 Euro. 

Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2023 na
https://www.edumiscentrum.sk/ekumenicka-duchovna-obnova/

Pozrite si video-pozvánku: https://youtu.be/-Nc783sCJx0