Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Nie je to akcia len pre rodiny, pozývame tam aj manželov bez detí, slobodných aj nezadaných. 

Na stretnutie sme vybrali krásne miesto: Súľov.

Pripravujeme výborný guláš, na prípravu ktorého budeme zbierať za rodinu príspevok minimálne v hodnote 6,-Eur.
 
Čakajú nás spoločné aktivity, svedectvá, chvály, povzbudenie Božím slovom, detské divadielko, tvorivé aktivity.
 
Poobede spoločný výlet pod alebo do Súľovských skál, každý si vyberie variant podľa svojich možností. 
 
Zakončenie bude spojené s požehnaním rodín. 
Prihlasovací link