Pozvanie do Modry Kráľovej

Pozvanie do Modry Kráľovej

Občianske združenie založené pri CZ ECAV v Modre-Kráľovej pozýva na vernisáž výstavy fotografií (Lidické ženy a děti) a na organový koncert v kostole (Oratórium Ester) pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia 9. septembra. Počas koncertu v kostole bude prezentovaná najnovšia kniha zborovej farárky - komentár k biblickej knihe Ester.