AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

  • Čo ponúkajú cirkvi sekulárnemu svetu?
  • Treba vymýšľať nové spôsoby evanjelizácie?
  • Akým výzvam čelí dnes cirkev?

Mnohí sa dnes sťažujú, že ich cirkev neoslovuje. Čo zmeniť, aby cirkev bola aj dnes príťažlivá? Jedni sa chcú viac sústrediť na liturgiu, iní chcú vyjsť von z chrámu a prijímať všetkých. Ako prehĺbiť a zároveň odovzdať vieru? Ako zaujať svet a zostať pritom verný evanjeliu? Stratíme niečo, ak sa otvoríme? A čo vlastne znamená otvoriť sa?

Prijmite pozvanie na diskusiu o poslaní cirkví v dnešnom svete s generálnym biskupom ECAV Ivanom Eľkom a pražským rímskokatolíckym biskupom Janom Graubnerom. 

Diskusia sa uskutoční v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2023, 19. júna 2023 od 17:30 v záhrade Pálffyho paláca, Zámocká 47, Bratislava.

Viac informácií: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/334/ako-oslovit-svet-a-nestratit-seba/