"Smrť v tranzite"

"Smrť v tranzite"

Prijmite pozvanie na IV. konferenciu v rámci projektu: "Smrť v tranzite".

Konať sa bude v piatok, 22. septembra 2023, na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Aj pri príprave tejto IV. konferencie máme nádej, že bude aj teraz hodnotná, prínosná a zaujímavá, a že nám pomôže lepšie sa zorientovať v otázkach smrti.

PROGRAM konferencie: IV. konferencia - PROGRAM.docx