Oznamy

Ponuka z evanjelického cirkevného zboru Hamburg-Hamm z Nemecka

Ponuka z evanjelického cirkevného zboru Hamburg-Hamm z Nemecka

Partnerská organizácia Martin-Luther-Bund (MLB) sa s nami delí o nasledovnú ponuku: Evanjelická luteránska cirkev v Hamburgu-Hamm sa koncom októbra 2021 vzdá jedného zo svojich troch kostolov.

Tvorivé dielne vo Veľkom Krtíši

Tvorivé dielne vo Veľkom Krtíši

V cirkevnom zbore Veľký Krtíš sa každý štvrtok stretáva skupinka dievčat a žien na tvorivých dielňach - za účelom niečo pekné vyrobiť, niečo nové sa naučiť, počúvať slovo Božie a samozrejme sa aj porozprávať, podebatovať.

Rozhlasový prenos Služieb Božích zo Senice, 25.4.2021 o 9:05

Rozhlasový prenos Služieb Božích zo Senice, 25.4.2021 o 9:05

Téma: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. (Jób 19, 25)

Z aprílového zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV

Z aprílového zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV

V piatok 16. apríla 2021 sa online uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v tomto kalendárnom roku.

Posledná rozlúčka so sestrou Oľgou Hvožďarovou

Posledná rozlúčka so sestrou Oľgou Hvožďarovou

Oznamujeme evanjelickej verejnosti ďalšiu smutnú správu týkajúcu sa rodiny Hvožďarovej. 31. marca 2021 odišla vo veku 83 rokov k Pánovi naša vzácna sestra Oľga Hvožďarová, vdova po duchovnom pastierovi Miroslavovi Hvožďarovi.

Pozdrav k Veľkej noci 2021

Pozdrav k Veľkej noci 2021

Zomrela setra Elena Faklová

Zomrela setra Elena Faklová

Vo veku 95 rokov života odovzdala svojho ducha Pánu Bohu naša sestra Elena Faklová, rodená Maradíková. Smútiacej rodine aj všetkým blízkym vyprosujeme Boží pokoj a uistenie o tom, že každý veriaci má skrze Pána Ježiša prisľúbený večný život. 

Zmena priorít fondu Hoffnung fűr Osteuropa pre rok 2021 – upozornenie pre žiadateľov

Zmena priorít fondu Hoffnung fűr Osteuropa pre rok 2021 – upozornenie pre žiadateľov

     Sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, dovolíme si začať najprv všeobecnejšie, na ozrejmenie širšieho kontextu problematiky. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má niekoľko zahraničných partnerov, ktorí ju podporujú. Jedným z nich je aj fond Hoffnung fűr Osteuropa (Nádej pre východnú Európu). Počas zbierkových akcií v našej partnerskej cirkvi vo Wűrttembergu, z ktorých je najdôležitejšia ofera na Veľký piatok, sa vyzbierajú finančné prostriedky, ktorých ďalšie rozdeľovanie koordinuje a vykonáva Diakonia Wűrttemberg. Najviac dostane tradične naša cirkev. V roku 2020 to bola tretina výťažku. Podporované sú však aj evanjelické cirkvi v Gruzínsku, Grécku, Poľsku, Rumunsku, Rusku a Srbsku.

„Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“

„Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“

Po súhlase Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa prostredníctvom evanjelických kostolov a zvoníc zapájame do iniciatívy skupiny slovenských zvonárov, do projektu s názvom: „Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“.

Vyšlo 2. číslo Služby slova 2021

Vyšlo 2. číslo Služby slova 2021

V týchto dňoch vyšlo 2. číslo homiletického časopisu Služba slova. Okrem pravidelných prípraviek na mesiace apríl až jún Vám prináša Lutherovu kázeň na Veľký piatok, ktorú Martin Luther napísal v roku 1519, a ktorá sa stala jednou z jeho najvydávanejších kázní. Nájdete v nej článok o "reči kázni", rozhovor s Mgr. Jozefom Benkom, Phd pri príležitosti jeho životného jubilea, spomienku na brata farára Jána Lacka i pravidelné rubriky Moderné podobenstvo či Tip na knihu.

Seniori, buďte opatrní

Seniori, buďte opatrní

V cirkevných zboroch máme medzi mnohými členmi aj seniorov, ktorí možno nemajú prístup k internetu, no veríme, že aj oni majú svojich rodinných príbuzných, priateľov, známych,  ktorí by ich mohli upozorniť na podvodníkov.

Zapojme sa aj my, ako spoločenstvo cirkvi, k ochrane seniorov a pripomínajme im, aby boli obozretní a hlavne sa nenechali oklamať a nestali sa tak sami obeťami podvodu vďaka svojej dobrosrdečnosti a láskavosti.

Informácia z GP pre duchovných

Informácia z GP pre duchovných

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na rokovaní 29.1.2021 schválilo Zásady ECAV k odmeňovaniu duchovných pre rok 2021. Oznámenie a samotné zásady sú publikované v Zbierke CPP na webovej stránke ECAV v dokumentoch na stiahnutie v časti „A2 Zbierky CPP“.

Priamy link

Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Aktuálny kalendárny rok 2021 je výnimočný. Nie len pre Cirkevné listy, ktoré k svojim čitateľom prichádzajú v jubilejnom, 145. ročníku. Sú to najmä jednotkové roky, ktoré budú celým týmto kalendárnym rokom rezonovať. Roky, ktoré svojimi udalosťami v mnohých ohľadoch formovali podobu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Prvé dvojčíslo Cirkevných listov 1 - 2/2021, ktoré sa v týchto dňoch dostalo k svojim čitateľom, otvára sériu cenných historických štúdií k týmto udalostiam v príspevku Mgr. et Mgr. Miloslava Gdovina s názvom "Desaťročné prenasledovanie (1671 - 1681) a Šopronský snem (1681) - cesta k artikulárnym chrámom". Nemenej zaujímavé sú aj ďalšie príspevky, ktoré reflektujú výzvy misie v zmenenej globálnej realite a lokálnom kontexte v dôsledku pandémie či významné osobnosti, akou nepochybne bol Július Bodnár, prvý dekan Teologickej vysokej školy ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave, piesňovú tvorbu v starých kancionáloch či sakrálnu výtvarnú tvorbu.

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru pripravil leták s témou prevencie kriminality na senioroch pri sčítaní obyvateľov. 

Preukazy pre duchovných

Preukazy pre duchovných

Od 01. marca 2021 vystavuje všetky služobné preukazy zamestnancov ECAV na Slovensku brat Štefan Polák - správca informačných technológií a technického hospodárstva GBÚ.

Výberové konanie na pozíciu archivár/ka

Výberové konanie na pozíciu archivár/ka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: archivár/ka. 

Evanjelický festival presunutý

Evanjelický festival presunutý

Prípravný výbor Evanjelického festivalu, ktorý sa mal uskutočniť 1. – 4. júla 2021 v Kežmarku, odporučil Generálnemu presbyterstvu ECAV, aby sa jeho konanie odložilo na rok 2022. GP sa týmto návrhom na svojom zasadnutí 29.1.2021 zaoberalo. Dlhodobo nepriaznivá pandemická situácia tiež primäla generálnych presbyterov, ktorí sa stotožnili s názorom organizačného tímu, k rozhodnutiu presunúť konanie Evanjelického festivalu na rok 2022.  

Posledné zbohom Rastislavovi Hvožďarovi

Posledné zbohom Rastislavovi Hvožďarovi

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že po ťažkom boji s chorobou nás dňa 27. februára 2021 vo veku 54 rokov, navždy opustil brat Rastislav Hvožďara, zborový farár CZ ECAV Sobotište. Lúčime sa s ním s tichou vďakou za jeho nasadenie, ochotu a vernú službu pre svoju milovanú cirkev.
Posledná rozlúčka sa uskutoční  2. marca 2021 o 14:00 v Sobotišti.

Prenosy SB v RTVS v marci

Prenosy SB v RTVS v marci

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľ/ka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24.2.2021, 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma
Piesne: ES č.115, 358, 260

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa GBÚ

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

riaditeľ/ka Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

Ofera na Generálnu podporoveň

Ofera na Generálnu podporoveň

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. pôstnu nedeľu - 21.2.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň. Vzhľadom na aktuálnu situáciu táto ofera zadržaná nebude a náhradný termín vám bude včas oznámený.

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev

Priznám sa k svojej cirkvi

Priznám sa k svojej cirkvi

Novšie Staršie
Strana 2 z 10
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.