Oznamy

Ako si jednoducho kúpiť ONLINE Evanjelický Posol spod Tatier?

Ako si jednoducho kúpiť ONLINE Evanjelický Posol spod Tatier?

EPST si možno objednať, predplatiť a prijímať (čítať) v elektronickej forme. Ponúkame laický návod pre tých, ktorí nie sú celkom zbehlí v podobných činnostiach. 

Scenár rozhlasovej pobožnosti 1.4.2020 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 1.4.2020 o 17:30

Farár: Boris Mišina
Kantor: Stanislav Tichý

Pomoc do karanténnych centier

Pomoc do karanténnych centier

Milí a ctení bratia a sestry vo viere v Pána Ježiša Krista. Ako člen krízového štábu MV SR sa obraciam na Vás s výzvou o podanie pomocnej ruky a prosbou o spolupatričnosť v týchto neľahkých časoch.

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. nás predišiel na večnosť

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. nás predišiel na večnosť

17. marca 2020 nás vo veku nedožitých 75 rokov predišiel na večnosť náš vzácny brat, kantor, verný Boží služobník prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. Hospodin ho obdaroval požehnane talentami, ktoré vo svojom živote vytrvalo rozvíjal.

Iniciatíva v Modre

Iniciatíva v Modre

CZ ECAV Modra sa pripája k iniciatíve mesta Modra a chcú aj týmto spôsobom osloviť ľudí ochotných pomôcť. 


Poďakovanie mediálnym farárom a farárkam

Poďakovanie mediálnym farárom a farárkam

Bratia farári a sestry farárky, v mene všetkých vašich cirkevníkov, v mene všetkých členov ECAV, vám ĎAKUJEM... 

KLUBÍK pri CZ ECAV Nitra potrebuje náš HLAS

KLUBÍK pri CZ ECAV Nitra potrebuje náš HLAS

CZ ECAV Nitra sa so svojim občianskym združením Pavla Valáška snaží o získanie grantu pre svoje aktivity. Zahlasujte aj vy poslaním bezplatnej SMS. Projekt CZ ECAV Nitra má názov: Hýbme sa s deťmi ... Presné podmienky hlasovania nájdete priamo v linku: https://mmm.hlasobcanov.sk/all-projects 

Zomrel David P. Daniel

Zomrel David P. Daniel

Včera večer vo veku 79 rokov v Martine náhle zomrel mimoriadny človek David P. Daniel. 

Zrušenie Prochrist večerov

Zrušenie Prochrist večerov

Milí priatelia, bratia a sestry, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prijatými novými  prísnymi opatreniami zo strany vlády SR, v duchu ochrany a bezpečnosti zdravia, rušíme organizáciu a prípravu 5 evanjelizačných večerov Pre Teba 2020. Organizácia podujatia sa presunie na jeseň 2020.

Staň sa dobrovoľníkom v Tanzánii v roku 2020

Staň sa dobrovoľníkom v Tanzánii v roku 2020

Je tu nová príležitosť pre tých, ktorí by chceli stráviť nejaký čas ako dobrovoľníci v Tanzánii. Prečítajte si všetky informácie a informujte aj svojich známych. Ak vaše srdce tlčie pre takúto službu, tak sa neváhajte prihlásiť.

Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní

Bratia a sestry, zverejňujeme oznam o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Evanjelickej MŠ vo Švábovciach. Riaditeľ EMŠ Švábovce.pdf

Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 2020/2021

Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 2020/2021

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2020/2021 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia, Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc a Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci. Viac v priloženom dokumente: Informácie o štúdiu EBF UK 2020_2021.pdf

Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník Stretnutia kresťanov, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Graz. Pozvanie platí pre všetky generácie, aktívna znalosť jazyka nie je podmienkou. Časť programu bude prekladaná do jazykov zúčastnených krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko, Slovinsko). Téma stretnutia znie: „Tvárou v tvár“

Biblická olympiáda 2020- vyhlásenie súťaže

Biblická olympiáda 2020- vyhlásenie súťaže

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2019/2020 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.

Zbierka pre Prešov vrcholí

Zbierka pre Prešov vrcholí

Oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400


Ďakujeme. 

Duchovná pieseň 2020 - vyhlásenie súťaže

Duchovná pieseň 2020 - vyhlásenie súťaže

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2019/2020,  7. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.

Dom na polceste zbiera hlasy

Dom na polceste zbiera hlasy

Jedno zo stredísk evanjelickej diakonie potrebuje spojiť sily a pomôcť. Útulok SED Dom na Polceste vo Veľkom Slavkove sa zapojil do projektu Slovenskej sporiteľne a môže získať peniaze na vybudovanie športovej miestnosti pre klientov. Cez šport chcú mužov v zariadení motivovať k samostatnému životu, budovať v nich sebazaprenie a vnútornú silu. Stačí poslať 1 SMS z vášho čísla a motivovať k podpore aj ľudí vo vašich zboroch alebo priateľov a aj takto môžeme zlepšovať prácu v našich diakonických centrách. Vďaka!

Kalendár podujatí ECAV 2020

Kalendár podujatí ECAV 2020

Milé sestry a bratia v Pánovi, prinášame vám kalendár podujatí našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pre rok 2020. Tešíme sa na stretnutia s vami a veríme, že Pán Boh sa prizná k týmto aktivitám a že budú požehnaním pre celú našu vzácnu cirkev. Kalendár podujatí ECAV 2020.pdf

Ofery v roku 2020

Ofery v roku 2020

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo o nasledovných celocirkevných oferách. Odporúčame vám ich do Vašej štedrej pozornosti. Ofery 2020.pdf

Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 1.12.2019

Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 1.12.2019

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 7.12.2018 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu - 1.12.2019, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Služba slova stále voľne dostupná

Služba slova stále voľne dostupná

Aktuálne vydanie nájdete na tomto linku... https://www.ecav.sk/sluzba-slova/2019/ss-4-2019 

Kostolné zvony pripomenú 12 vyhasnutých životov

Kostolné zvony pripomenú 12 vyhasnutých životov

Vláda SR vyhlásila na piatok, 15.11.2019, štátny smútok. Trvať bude od 8.00 hod. do 20.00 hod.

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu, 13.11.2019, na zlatomoravskej ceste neďaleko Nitry, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí.

Predsedníctvo ECAV vyjadruje všetkým pozostalým úprimnú sústrasť a prosí bratov farárov a sestry farárky, aby v tento deň o 12.00 hod. na 12 minút rozozvučali všetky kostolné zvony a pripomenuli tak 12 vyhasnutých životov.

SVETOVÝ DEŇ PIAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD 17.11.2019

SVETOVÝ DEŇ PIAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD 17.11.2019

Úrad ekumenickej pastoračnej služby pripravuje každý rok podklady k pietnej spomienke a v spolupráci s CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši organizuje celoslovenskú pietnu spomienku na obete dopravných nehôd. ECAV sa s prosbou obracia na bratov a sestry farárky o pripojenie sa k svetovému dňu pamiatky obetí dopravných nehôd. Pri udalosti, ktorá 13.11. tragicky zasiahla ľudí na Slovensku, pomáhali aj duchovní EPS vyrozumievať a komunikovať s ľuďmi, ktorí prišli o svojich najbližších.

Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom neustálych vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov. 

Biblia pre tvorivé chvíle

Biblia pre tvorivé chvíle

Slovenská biblická spoločnosť (SBS) vydala v októbri 2019 knihu Inšpiruj sa - Biblia pre tvorivé chvíle, prvé vydanie svojho druhu. Biblia pre tvorivé chvíle nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. Keďže sme nenašli v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent, použili sme pre túto činnosť pomenovanie „poznámkovanie“ Biblie, a tak môžeme hovoriť o novej kategórii: poznámková Biblia.


Novšie Staršie
Strana 2 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.