Oznamy

UPOZORNENIE na šíriaci sa SPAM

UPOZORNENIE na šíriaci sa SPAM

Bratia farári a sestry farárky, 

upozorňujeme Vás na šírenie podvodných e-mailov do schránok ecav.sk. Prosíme Vás, aby ste na odkazy v takýchto správach neklikali, obozretne kontrolovali odosielateľa emailu a v prípade podozrenia, že sa jedná o SPAM okamžite premiestnili takúto správu do priečinka Nevyžiadaná pošta (SPAM) alebo rovno do koša. V prípade nejakých otázok kontaktujte našu technickú podporu na emailovej adrese sitth@ecav.sk. Ďakujeme.

Podmienky čerpania z fondu cirkevného školstva ZD

Podmienky čerpania z fondu cirkevného školstva ZD

7/2022 čiastka CPP

7/2022 čiastka CPP

OZNAM: Múzeum bude 2.9. zatvorené

OZNAM: Múzeum bude 2.9. zatvorené

Milí návštevníci, oznamujeme vám, že Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku bude z dôvodu čerpania dovolenky dňa 2.9.2022 zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Súbeh v Tornali

Súbeh v Tornali

Zomrel kardinál Jozef Tomko

Zomrel kardinál Jozef Tomko

V Ríme dnes, 8. augusta 2022, zomrel slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol tiež predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.  Pán života si ho povolal vo veku 98 rokov.

Záznam z popoludnia v Kežmarku

Záznam z popoludnia v Kežmarku

Zelená esplanáda Gelnica- dodatok

Zelená esplanáda Gelnica- dodatok

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Ordinácia na YouTube

Ordinácia na YouTube

Bratia a sestry, pripravili sme záznam zo slávnosti odinácie 2022. 

Výstupy zo zasadnutia kandidačnej porady

Výstupy zo zasadnutia kandidačnej porady

V pondelok 4. júla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene sa opätovne stretla kandidačná porada, tvorená predsedníctvami seniorátov a dištriktov, aby zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu. 

Zomrel Dušan Ondrejovič

Zomrel Dušan Ondrejovič

“Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” 1. Kor. 13, 13 

Jesenné rokovanie Synody ECAV 2022

Jesenné rokovanie Synody ECAV 2022

Bratia a sestry, vážení synodáli,
oznamujeme vám, že druhé- jesenné rokovanie Synody ECAV v roku 2022 sa bude konať 15. októbra 2022 v Kúpeľoch Sliač. 

Prenos Služieb Božích z Kežmarku, 3.7.2022

Prenos Služieb Božích z Kežmarku, 3.7.2022

Bratia a sestry, v rámci Evanjelického dňa v Kežmarku sa 3. júla 2022 uskutočnia slávnostné Služby Božie. RTVS ponúkne priamy prenos v televízii na Dvojke od 10:00.

6/2022 čiastka CPP

6/2022 čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 6-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_6-2022.pdf

Zomrela sestra farárka Zuzana Kolárovská, r. Sljuková

Zomrela sestra farárka Zuzana Kolárovská, r. Sljuková

S hlbokým zármutkom, ale s nádejou na stretnutie u nášho Pána, oznamujeme, že naša milovaná mama a babka Mgr. Zuzana Kolárovská rod. Sljuková  dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov odišla do nebeského domova následkom nemoci. Pohrebná rozlúčka bude v utorok 14. júna 2022 o 11:00 v evanjelickom kostole vo Sv. Jure.
Synovia Ondrej a Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Namiesto kvetinových darov zvážte, prosíme, možnosť finančne prispieť na Centrum sociálnych služieb Samaritán v Galante.

Centrum sociálnych služieb SAMARITÁN
IBAN: SK86 3100 0000 0042 1015 1614

Rokovanie Synody ECAV v roku 2022

Rokovanie Synody ECAV v roku 2022

Najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zasadne v roku 2022 opäť dvakrát. Prvé naplánované rokovanie sa bude konať od 24. – 25. júna 2022 v Banskej Bystrici. Druhé je naplánované na jeseň 2022. Generálne presbyterstvo o tom rozhodlo uznesením na svojom zasadnutí 20. mája 2022.

ECAV stále bez zvoleného generálneho dozorcu

ECAV stále bez zvoleného generálneho dozorcu

V piatok 20. mája 2022 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva, ktorej predsedal br. Miroslav Čurlík, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

 5/2022 ČIASTKA CPP

5/2022 ČIASTKA CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 5-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_5-2022.pdf

Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Na mimoriadnom online zasadnutí generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v pondelok 9. mája 2022 v podvečerných hodinách, bol hlavným bodom programu pred blížiacim sa zasadnutím tohtoročnej synody, návrh Liptovsko-oravského seniorátu na zmenu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993. Nakoľko po formálnej stránke návrh splnil potrebné náležitosti, generálni presbyteri ho svojím uznesením posunuli na Právny výbor a na rokovanie synody.
V ďalšom bode sa presbyterstvo venovalo predloženým výročným správam  Právneho výboru a Výboru cirkevnej hudby a hymnológie za rok 2021, ktoré boli členmi generálneho presbyterstva vzaté na vedomie a postúpené na rokovanie synody. Prerokovaná bola aj výročná správa účelového zariadenia Agapé.

Zomrela Drahoslava Hanková

Zomrela Drahoslava Hanková

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi usnula v Pánu vo veku 86 rokov 10. mája 2022 naša spolusestra Drahoslava Hanková, rod. Halušková, manželka po bratovi farárovi Pavlovi Hankovi. Posledná rozlúčka sa v sobotu 14. mája 2022 o 11.30 hod. na cintoríne v Môťovej vo Zvolene. Pán nech teší svojou milosťou a pokojom všetkých pozostalých.

Vypísanie súbehu v CZ ECAV Mengusovce

Vypísanie súbehu v CZ ECAV Mengusovce

Presbyterstvo CZ ECAV Mengusovce vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára. 

Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

V záujme transparentnosti vám prinášame najnovšie informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku (FFZ).

Dobrovoľníci do Vyšného Nemeckého

Dobrovoľníci do Vyšného Nemeckého

OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

Novšie Staršie
Strana 2 z 3