Oznamy

4/2022 čiastka CPP

4/2022 čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 4-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_4-2022.pdf

Aplikácia s Evanjelickým spevníkom, Pašiami a Funebrálom

Aplikácia s Evanjelickým spevníkom, Pašiami a Funebrálom

Tranoscius a. s. pripravil aplikáciu Tran App pre smart telefóny. &nájdete v nej kompletný Evanjelický spevník, Funebrál aj Pašie.

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.  

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Bratia a sestry, dávame vám do pozornosti odkaz na stránku MV SR, kde nájdete všetky podstatné informácie k príspevkom za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
Pripomíname, že nepodnikatelia sú povinní prvý výkaz predložiť najneskôr do štvrtka 7. apríla.

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry, všetci prispievatelia do zbierky na pomoc Ukrajine na transparentný účet ECAV. Dovoľte, aby sme vás informovali, že časť vašich prostriedkov a darov sme prerozdelili medzi tých, ktorí pomáhajú ľuďom utekajúcim pred hrôzami vojny z Ukrajiny a poskytujú im konkrétnu pomoc vo forme ubytovania a stravy.

Novinky vydavateľstva Tranoscius

Novinky vydavateľstva Tranoscius

Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

V dňoch 10. a 11. marca 2022 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave uskutočnili dve samostatné zasadnutia generálneho presbyterstva, pričom v tomto kalendárnom roku ide v poradí už o tretie a štvrté zasadnutie tohto grémia. Počas dvoch náročných rokovacích dní sa generálni presbyteri okrem venovania sa agende Evanjelickej a.v. cirkvi a Evanjelickej diakonie, zúčastnili aj na slávnostnom otvorení Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku.

ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

Vážené cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia ECAV, členovia ECAV na Slovensku, od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine uplynuli už 2 týždne a ECAV na Slovensku (jednotlivci, cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia) sa zapojili do úžasnej a obetavej služby vo viacerých smeroch (finančná zbierka, materiálna zbierka, dobrovoľnícka služba na štátnej hranici Vyšné Nemecké, prevoz i ubytovanie ukrajinských utečencov atď).

Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky sa budú konať 3. októbra 2022 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

Organ a rozličný kostolný mobiliár

Organ a rozličný kostolný mobiliár

Mení sa prístup k e-mailom

Mení sa prístup k e-mailom

Dôležité upozornenie ohľadom prístupu k emailovým schránkam cez webové rozhranie!

Zmena sa týka tých používateľov, ktorí pristupovali k emailom cez webové rozhranie. Doterajší odkaz http://webmail.ecav.sk nahradil odkaz https://webmail.webhouse.sk.

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca. 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá administratívnu posilu na recepciu

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá administratívnu posilu na recepciu

Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46
Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok (50%)
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 380 € (+ plus osobné ohodnotenie)

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. nedeľu pôstnu – 6.3.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň.

ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Zomrel brat farár Mojmír Zúrik

Zomrel brat farár Mojmír Zúrik

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 25. januára 2022 odovzdal svojho ducha Stvoriteľovi brat farár Mojmír Zúrik.

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021

Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) bol zriadený Cirkevným ústavným zákonom 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý prijala Synoda ECAV 10.10.2020 a zároveň schválila spôsob výpočtu a výšku príspevkov pre rok 2021.

Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Dňa 14. januára 2022 vo večerných hodinách nás po vážnej chorobe vo veku 59. rokov opustil evanjelický farár, vzácny spolupracovník na Božej vinici a dobrý priateľ Mag. Sönke Frost.

Budeme si ho pamätať ako láskavého človeka, ktorého Bohom bol Hospodin. Budeme na neho spomínať aj ako na spolupracovníka s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami – milovníka cirkevnej hudby – priateľa, ktorý vedel dodržať slovo – človeka so zmyslom pre spravodlivosť.  Bohu vďaka za neho a za všetko, čo nás cez neho naučil. Pán všetkého potešenia nech teší jeho rodinu, priateľov aj známych.

Otázky a odpovede: nariadenia od 12. januára 2022

Otázky a odpovede: nariadenia od 12. januára 2022

Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich...
Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, napíšte na media@ecav.sk, alebo volajte 0918 828 011. Vašu otázku a odpoveď na ňu zaradíme do tohto článku a pomôžeme aj ďalším.

Vyhláška k organizácii bohoslužieb od 12. januára 2022

Vyhláška k organizácii bohoslužieb od 12. januára 2022

Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.
Vyhláška v plnom znení tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

1/2022 čiastka CPP

1/2022 čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 1-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_1-2022.pdf

Služba slova 1/2022

Služba slova 1/2022

Bratia a sestry, redakcia Služby slova pripravila prvé vydanie roka 2022. Pre predplatiteľov je dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE/ SLUŽBA SLOVA.

Novšie
Strana 2 z 2