Oznamy

26. číslo týždenníka Evanjelický posol spod Tatier je na svete

26. číslo týždenníka Evanjelický posol spod Tatier je na svete

Vážení predplatitelia a priaznivci, milé sestry a milí bratia, milí evanjelici, po vynútenej pauze, ktorú nespôsobil TRANOSCIUS, a.s,, pokračuje vo vychádzaní týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku založený v roku 1910 – Evanjelický posol spod Tatier. 

Ekumenická rada cirkví hľadá dobrovoľníka

Ekumenická rada cirkví hľadá dobrovoľníka

Ekumenická rada cirkví SR, program DOBRO, ponúka od 1.septembra 2019 jedno miesto v Bratislave v 12- mesačnom dobrovoľníckom programe (Európsky zbor solidarity) zameranom na sociálnu pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. Projekt je dostupný mladým od 18-30 rokov, kresťanské zázemie je výhodou. Viac sa môžete dočítať v nasledovnom ozname.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 29. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 29. týždni

Brat generálny biskup je v tomto týždni na zaslúženej dovolenke. 

V prípade potreby sú vám na generálnom biskupskom úrade k dispozícii zamestnanci, prípadne generálny dozorca Ján Brozman. 

tajomnik-gb@ecav.sk

Dôležitý oznam pre odberateľov Evanjelického posla spod Tatier

Dôležitý oznam pre odberateľov Evanjelického posla spod Tatier

Bratia a sestry, vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier, prajeme vám zdravie a Božie požehnanie.
V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia.

Oznam pre kantorov a dirigentov

Oznam pre kantorov a dirigentov

Tešíme sa na všetkých, ktorí sa prihlásili na tohtoročné kurzy pre cirkevných hudobníkov. Mám pre všetkých jeden veľmi dôležitý oznam. Kurzy sa uskutočnia na inom mieste, ako bolo pôvodne plánované. Zabezpečili sme priestory a internát Evanjelického lýcea v Bratislave – Petržalke. Termín aj obsah kurzu zostávajú podľa programu.

Služba slova 03/2019

Služba slova 03/2019

Tretie číslo Služby slova v ročníku 2019 je na svete. Bratia farári a sestry farárky, nájdete ho v elektronickej podobe, v kategórii NA STIAHNUTIE. V tlačenej podobe už Služba slova vychádzať nebude. 

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius a.s.

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius a.s.

V piatok 28. júna sa v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 29. riadne valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Rokovanie otvoril predseda predstavenstva Jaroslav Mervart. Riaditeľ spoločnosti. Ľubomír Turčan oboznámil prítomných, že základné imanie spoločnosti je 395 900 €. Zároveň skonštatoval, počet prítomných hlasov je 2 717 zo všetkých 3 649. Úvodnú pobožnosť viedol brat Milan Krivda.

V CZ Turany majú voľné farárske miesto

V CZ Turany majú voľné farárske miesto

Presbyterstvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Turany
o z n a m u j e
evanjelickej verejnosti, bratom farárom a sestrám farárkam, že si hľadá nového zborového farára.
CZ sa na kandidačnej porade rozhodol obsadiť funkciu zbor. farára pozvaním jedného kandidáta z tých ordinovaných, ktorí na takýto oznam zareagujú.

Bližšie informácie na tel. č. 0911/ 599 908.
Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 27. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 27. týždni

VÍZIA 2020 + 5

VÍZIA 2020 + 5

Vízia bol všeobecný dokument, predostretý širokej evanjelickej verejnosti, ktorý načrtol oblasti, v ktorých by sa mala ECAV, resp. jej členovia, angažovať. Ako by to mali robiť, teda stratégia naplnenia týchto cieľov zostala zamlčaná. Možno úmyselne. Veriaci, ktorí na dokument zareagovali, ponúkli množstvo námetov a pripomienok, za ktoré srdečne ďakujeme. Aj na základe toho vznikol dokument, ktorý prijala na vedomie aj Synoda na svojom zasadaní, 21.6.2019 v Prešove.  

Poďakovanie od detí z EMŠ Magdalénka

Poďakovanie od detí z EMŠ Magdalénka

Evanjelická materská škola Magdalénka v Liptovskom Mikuláši získala finančnú podporu na kúpu novej interaktívnej tabule. Spolu sme odovzdali 1674 hlasov a pomohli tak deťom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vďaka Bohu.

Vitajte na novom webe ECAV

Vitajte na novom webe ECAV

Toto je nová oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Veríme, že sa pre vás stane spoľahlivým a prehľadným sprievodcom. Zároveň vás prosíme o trpezlivosť a súčinnosť. Prosíme o kontrolu vašich údajov a v prípade nepresností nám dajte vedieť na media@ecav.sk. Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 

You Tube kanál ECAV s vami

You Tube kanál ECAV s vami

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má svoj nový You Tube kanál. Budeme sa snažiť plniť ho plnohodnotným obsahom a hlavne Božím Slovom. Príjemné sledovanie.

Program generálneho biskupa Ivana Eľka v 26. týždni

Program generálneho biskupa Ivana Eľka v 26. týždni

Prinášame vám aktuálny program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na 26. týždeň.

Rokovanie Synody 2019

Rokovanie Synody 2019

V Prešove sa 21. júna 2019 stretlo 59 synodálov a 12 členov s poradným hlasom. V historickej dvorane evanjelického kolégia rokovali o mnohých témach.

Nová webová stránka

Nová webová stránka

Z dôvodu prípravy novej webovej stránky ECAV, budú všetky zmeny v adresári evidované s oneskorením a uverejňované už na novej stránke. Za trpezlivosť a porozumenie vám ďakujeme.

Hľadajú dobrovoľníkov na biblický tábor

Hľadajú dobrovoľníkov na biblický tábor

Vo Veľkom Slavkove pripravujú v termíne 21.- 26. 07. 2019. biblický tábor pre 30-40 detí z Maďarska, ktoré študujú na slovenských školách. Tábor organizuje Celoštátna Slovenská Samospráva / CSS.

Spojme sa pre dobrú vec

Spojme sa pre dobrú vec

Evanjelická materská škola Magdalénka, ktorej zriaďovateľom je Liptovsko-Oravský seniorát, sa snaží získať financie na interaktívnu tabuľu, ktorou chcú u detí rozvíjať informačné kompetencie využiteľné pri ich ďalšom štúdiu na základnej škole. Dajme im svoj hlas :)

Perličkin kvíz pre deti - BIBLIA

Perličkin kvíz pre deti - BIBLIA

Vydavateľstvo Perlička vydalo novinku: Perličkin kvíz pre deti - BIBLIA s 248 otázkami. Uvádzacia cena 2, 60/ks - pri objednaní 10 ks a viac poskytujeme 10% zľavu. Viac informácií na www.perlicka.perlicka-webnode.sk alebo na tel. čísle 0903 24 55 74.

Výročný konvent 2018 Východného dištriktu

Výročný konvent 2018 Východného dištriktu

V sobotu 25. mája 2019 v priestoroch Starého kolégia zasadal Výročný konvent Východného dištriktu (VD) za rok 2018. Program konventu sa začal službami Božími v prešovskom Evanjelickom chráme sv. Trojice, na ktorých kázal Stanislav Grega, senior Liptovsko-oravského seniorátu.

Presbyterstvo CZ ECAV Tisovec vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA

Zbor patrí do Rimavského seniorátu. Bohoslužobnou rečou je slovenčina. Zbor je monolitný a má 614 členov. Náboženská výchova sa vyučuje na jednej ZŠ, zbor má potenciál pre prácu s každou vekovou skupinou. K dispozícii je štvorizbový byt s ústredným kúrením vo fare so záhradou.

Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie.

Valné zhromaždenie ZED 2019

Valné zhromaždenie ZED 2019

V pondelok 6. mája 2019 sa v kúpeľoch Lúčky konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

"ECAV s vami"

"ECAV s vami"

S pomocou Božou vznikla pred pár dňami naša facebooková stránka s názvom "ECAV s vami". Snažíme sa použiť aj túto sociálnu sieť na šírenie evanjelia a informovať o dianí v evanjelickej cirkvi. Ak máte svoj účet na Facebooku, radi sa tam s vami stretneme. Stačí si dať do vyhľadávača ECAV s vami, kliknúť na "Páči sa mi to". Aktuálne je nás v tomto priestore už viac ako 540. Pridajte sa k nám!

Hľadáme učiteľku

Evanjelická základná škola v Bratislave hľadá učiteľa/ku ZŠ -1. stupeň s nástupom od 26.08.2019.

Novšie Staršie
Strana 2 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.