Oznamy

Zomrel brat farár Mojmír Zúrik

Zomrel brat farár Mojmír Zúrik

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 25. januára 2022 odovzdal svojho ducha Stvoriteľovi brat farár Mojmír Zúrik.

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021

Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) bol zriadený Cirkevným ústavným zákonom 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý prijala Synoda ECAV 10.10.2020 a zároveň schválila spôsob výpočtu a výšku príspevkov pre rok 2021.

Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Dňa 14. januára 2022 vo večerných hodinách nás po vážnej chorobe vo veku 59. rokov opustil evanjelický farár, vzácny spolupracovník na Božej vinici a dobrý priateľ Mag. Sönke Frost.

Budeme si ho pamätať ako láskavého človeka, ktorého Bohom bol Hospodin. Budeme na neho spomínať aj ako na spolupracovníka s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami – milovníka cirkevnej hudby – priateľa, ktorý vedel dodržať slovo – človeka so zmyslom pre spravodlivosť.  Bohu vďaka za neho a za všetko, čo nás cez neho naučil. Pán všetkého potešenia nech teší jeho rodinu, priateľov aj známych.

Otázky a odpovede: nariadenia od 12. januára 2022

Otázky a odpovede: nariadenia od 12. januára 2022

Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich...
Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, napíšte na media@ecav.sk, alebo volajte 0918 828 011. Vašu otázku a odpoveď na ňu zaradíme do tohto článku a pomôžeme aj ďalším.

Vyhláška k organizácii bohoslužieb od 12. januára 2022

Vyhláška k organizácii bohoslužieb od 12. januára 2022

Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.
Vyhláška v plnom znení tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf

1/2022 čiastka CPP

1/2022 čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 1-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_1-2022.pdf

Služba slova 1/2022

Služba slova 1/2022

Bratia a sestry, redakcia Služby slova pripravila prvé vydanie roka 2022. Pre predplatiteľov je dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE/ SLUŽBA SLOVA.

Novšie
Strana 2 z 2