Oznamy

Valné zhromaždenie ZED 2019

Valné zhromaždenie ZED 2019

V pondelok 6. mája 2019 sa v kúpeľoch Lúčky konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

"ECAV s vami"

"ECAV s vami"

S pomocou Božou vznikla pred pár dňami naša facebooková stránka s názvom "ECAV s vami". Snažíme sa použiť aj túto sociálnu sieť na šírenie evanjelia a informovať o dianí v evanjelickej cirkvi. Ak máte svoj účet na Facebooku, radi sa tam s vami stretneme. Stačí si dať do vyhľadávača ECAV s vami, kliknúť na "Páči sa mi to". Aktuálne je nás v tomto priestore už viac ako 540. Pridajte sa k nám!

Hľadáme učiteľku

Evanjelická základná škola v Bratislave hľadá učiteľa/ku ZŠ -1. stupeň s nástupom od 26.08.2019.

Pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s Božou pomocou a z Božej milosti pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín. Uzávierka textov je 14. mája. V prípade, že potrebujete zverejniť oznamy o podujatiach vo vašom cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, texty posielajte na adresu noviny@ecav.sk.

Darujeme videokazety

Generálny biskupský úrad daruje nasledovné videokazety z produkcie Evanjelického mediálneho programu.

Evanjelické noviny - už aj online

Evanjelické noviny - už aj online

Milé sestry, milí bratia v oltárnej službe, milí evanjelici, s radosťou vám oznamujeme, že v týchto dňoch bude na adresy našich cirkevných zborov doručená mimoriadna predveľkonočná zásielka, a to v podobe prvého čísla občasníka– Evanjelické Noviny.

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2019, Rača, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Dúbravka

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Staré Mesto

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Legionárska

Ekumenická rada cirkví má nové vedenie

Ekumenická rada cirkví má nové vedenie

Za predsedu ERC v SR bol 27.3.2019 zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a za podpredsedu podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR Ján Szöllös.

OZNAM - Príspevok na rekreáciu

Vážená sestra / Vážený brat. Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon č. 347/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.(§27 a nasl.) o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Zákonník práce, Zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe a ďalšie. Novela uvedeného zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresujte Zboru biskupov do 10.5.2019.

Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 22. mája 2019 na Generálnom biskupskom úrade o 11.00 hod.

ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE

Pastiersky list január 2019

Nové predsedníctvo prevzalo úrad

Nové predsedníctvo prevzalo úrad

Generálne presbyterstvo schválilo ofery na rok 2019

Aktualizovaný zborník CPP 2018

OZNÁMENIE O OFERE DO FONDU MISIE 2019

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov – čiastka 5-2018

Biblická olympiáda 2019 – vyhlásenie

E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť zaregistrovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk prípadne funkcia@ecav.sk pod doménou ecav.sk.

Novšie
Strana 2 z 2