Oznamy

Prenos Služieb Božích v SRo- 24.1.2021

Prenos Služieb Božích v SRo- 24.1.2021

Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Výnimka zo zákazu vychádzania pre duchovných pri plnení služobných povinností

Vážená sestra / Vážený brat,

vláda od 1. januára 2021 zúžila výnimky zo zákazu vychádzania. Detaily možno nájsť v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31. decembra 2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Ako Frederik odhalil tajomstvo

Ako Frederik odhalil tajomstvo

Vydavateľstvo Tranoscius ponúka na vianočný trh NOVINKU pre deti, mládež ale aj všetkých rodinných príslušníkov. Pri príležitosti 490. výročia Augsburského vyznania vydávame knihu od brata farára Štefana Kissa Ako Frederik odhalil tajomstvo.

Celocirkevné ofery na rok 2021

Celocirkevné ofery na rok 2021

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku chválilo celocirkevné ofery na rok 2021.  

GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX,
a to pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier.

Prosíme, nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru.

ONLINE prenosy od 31.12.2020-6.1.2021

ONLINE prenosy od 31.12.2020-6.1.2021

Bratia a sestry, tu nájdete zoznam ONLINE prenosov od 31.12.2020-6.1.2021. Ak viete o ďalších podujatiach, dajte nám vedieť na media@ecav.sk.

Ofera do Fondu misie

Ofera do Fondu misie

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 10.1.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie. Vzhľadom na aktuálnu situáciu táto ofera zadržaná nebude a náhradný termín vám bude včas oznámený. 

Zomrel Július Vanovič

Zomrel Július Vanovič

Július Vanovič – literárny vedec, esejista, prozaik, redaktor. Zomrel 25.12.2020 podvečer v nemocnici v Podunajských Biskupiciach na problémy so srdcom. Evanjelické cirkev ale aj slovenský národ v ňom stratili nekompromisného bojovníka za pravdu, právo a spravodlivosť, národovca, roduverného luterána plného tvorivej invencie a jasnozrivého ducha. 

Pozostalej rodine vyslovuje Predsedníctvo ECAV úprimnú sústrasť, praje Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko naše pochopenie a želá veľa síl v tejto ťažkej chvíli. 

Vianoce ONLINE

Vianoce ONLINE

Bratia a sestry, tu nájdete zoznam ONLINE prenosov počas Vianoc 2020. Ak viete o ďalších podujatiach, dajte nám vedieť na media@ecav.sk.

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku

Predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike vydali dnes spoločné stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení.

Misijné materiály k Vianociam 2020

Misijné materiály k Vianociam 2020

Ponúkame Vám tradičné adventné misijné materiály k večierňam, modlitebnému týždňu i k štedrovečernému stolu. Niektoré boli už publikované v EPST pretože pred mesiacom nebolo ešte jasné, či sa vôbec budeme môcť zísť v chrámoch.

VÝBOR MISIE VYDÁVA RUKOVÄŤ PRESBYTERA

VÝBOR MISIE VYDÁVA RUKOVÄŤ PRESBYTERA

Všetci vnímame úlohu a službu presbyterov v našich cirkevných zboroch ako dôležitú, potrebnú a nenahraditeľnú. Rovnako si uvedomujeme dôležitosť toho, aby bola aj v povedomí samotných presbyterov správne chápaná a porozumená.

Vianočná ponuka vydavateľstva Perlička

Vianočná ponuka vydavateľstva Perlička

Dávame vám do pozornosti vianočnú ponuku z vydavateľstva Perlička. Obdarujte svoje deti alebo vnúčatá.

Zomrel ev. farár Michal Masár

Zomrel ev. farár Michal Masár

Dňa 24. novembra 2020  vo veku 80 rokov zomrel spolubrat v duchovnej službe, evanjelický farár Mgr. Michal Masár. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 27. novembra 2020 v slovenskom evanjelickom kostole Petra a Pavla v Modre.

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne- 29.11.2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu - 29.11.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Bohoslužby pre 6 ľudí s negatívnym testom sú opäť možné

Bohoslužby pre 6 ľudí s negatívnym testom sú opäť možné

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

#ecavonlinekoro

#ecavonlinekoro

Možno ste si všimli, možno nie, pri videách alebo iných mediálnych výstupoch na sociálnych sieťach z našej cirkvi sa už dlhšie objavuje označenie #ecavonlinekoro. Je to "tajná" pomôcka pre vás. 

Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Elektronické schránky - informácia pre štatutárov COJ

Daruj.ecav.sk

Daruj.ecav.sk

V internetovom priestore vznikla nová webová stránka, ktorá informuje o projektoch a aktivitách na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Autorom je Mediálny výbor ECAV, ktorý vníma svoju povinnosť pomôcť zviditeľniť vzácne počiny v oblasti školstva, diakonie, zborového života alebo medzinárodných partnerstiev.

ČO JE TOTO ZA NÁPAD?

ČO JE TOTO ZA NÁPAD?

Žijeme v období, kedy sa na nás strach šíri skoro z každej strany. Tak rozmýšľam, čo nám vraví Biblia a Pán Boh o tomto čudnom období. Aký je náš postoj ako kresťanov - nasledovníkov Krista? Prečo nešíriť Boží pohlaď na vec napríklad jednoduchým odkazom na rúšku ?

ONLINE PRENOSY 1.11.2020

ONLINE PRENOSY 1.11.2020

Bratia a sestry. V tejto tabuľke nájdete zoznamy ONLINE Služieb Božích, pobožností, alebo iných ONLINE vnútromisijných aktivít. Prosíme, ak ste sa v tabuľke nenašli, dajte nám vedieť aj o vašom prenose (na media@ecav.sk).

PONUKA KALENDÁROV na rok 2021

PONUKA KALENDÁROV na rok 2021

Tranoscius ponúka tradičný evanjelický nástenný a stolový kalendár. Kalendáre obsahujú liturgické farby k cirkevnému roku ECAV a mená sú uvádzané podľa oficiálneho kalendária schváleného kalendárovou komisiou Ministerstva kultúry SR, pričom nechýbajú ani mená podľa evanjelického kalendára.

Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Oznámenie o ofere na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 15.11.2020, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave. Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené kostoly sa na základe rozhodnutia Predsedníctva ECAV táto ofera neuskutoční.

Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

V nadväznosti na minuloročný publikačný výstup Sprevádzanie zomierajúcich  Výbor pre zborovú diakoniu zriadený pri Bratislavskom senioráte vydal ďalšiu publikáciu na tému, ktorá je aktuálna práve v týchto dňoch, keď si pripomenieme pamiatku zosnulých.

V stredu si vypočujme pobožnosť bratov baptistov

V stredu si vypočujme pobožnosť bratov baptistov

Bratia a sestry. Dovoľte mi, aby som vás informoval o dohode, ktorá vznikla medzi Slovenským rozhlasom a Ekumenickou radou cirkví. Je pre nás dôležité, aby sme sa o mediálny priestor delili aj s tými menej početnými cirkvami.

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach Ján Kunca

25.10.2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca. V rokoch 1994 – 2001 bol riaditeľom Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

Novšie Staršie
Strana 2 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.