Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Richvald
Adresa 085 01 Richvald 73
Telefónne číslo +421 54 479 32 30
E-mail richvald@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-Richvald-427481864126815/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ivan Havassy , +421 902 268 849 , ivo.hav@gmail.com
Kantorka: Mgr. Daniela Klučariková
Zástupca zborového dozorcu: Jozef Hankovský

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.