Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žehňa
Adresa 082 06 Žehňa 21
Telefónne číslo +421 948 633 373
E-mail
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chmeľovec

Kontaktné osoby / pracovníci

Diakon: Milan Kapitáň , +421 915 308 247 , kapitan65.milan@gmail.com
Zborový dozorca: Vladimír Sabol
Kantorka: Ing. Jana Pillárová
Administruje: Mgr. Marcela Uhláriková , +421 949 676 804 , chmelovec@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Žehni a o 8:30 striedavo v Lesíčku, Tuhrine a Šarišských Bohdanovciach.