Chminianske Jakubovany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chminianske Jakubovany
Adresa Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves
IBAN SK9709000000000096285695
Telefónne číslo +421 917 173 885
E-mail ch.jakubovany@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Peter Ferenčík , +421 917 173 885 , ch.jakubovany@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Mgr. Zdenka Jeremiašová
Kantor: Milan Kisacký
Kantorka: Ľubica Nováková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Chminianskych Jakubovanoch.

Zbory administrované týmto zborom