Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lopúchov
Adresa Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice
Telefónne číslo +421 54 479 22 69
E-mail e.kanuchova@gmail.com
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Erika Kaňuchová , +421 54 479 22 69 , e.kanuchova@gmail.com
Zborový dozorca: Dušan Homulka
Kantor: Ľubomír Cina
Kantor: Tomáš Homulka
Kantor: Peter Olšavský

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v Lopúchove o 10.00 hod., v Raslaviciach v nepárnom mesiaci o 9.00 hod. a v párnom mesiaci o 11.00 hod. V Buclovanoch sú SB v nepárnom mesiaci o 11.00 hod. a v párnom mesiaci o 9.00 hod.