Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kladzany
Adresa Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec
Telefónne číslo +421 57 449 31 12
E-mail kladzany@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Mária Juhásová , +421 57 449 31 12 , kladzany@ecav.sk
Kantorka: Danka Hrušková
Kantorka: Dagmar Juhásová
Zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňo

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Kladzanoch, dvakrát za mesiac o 10:30 v Hencovciach a dvakrát za mesiac o 11:00 v Humennom. SB prebiehajú raz za mesiac v Tovarnianskej Polianke, v Snine, v DSS Slnečný dom Humenné a v Centre sociálnych služieb Tovarné.