Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chmeľovec
Adresa 082 12 Chmeľovec 25
Telefónne číslo +421 51 794 41 22
E-mail chmelovec@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Marcela Uhláriková , +421 949 676 804 , chmelovec@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník
Kantor: Tomáš Soták

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v nedeľu o 9:00 striedavo v Chmeľovci a Čelovciach.

Číslo zborového účtu: SK9009000000000096285724 

Zbory administrované týmto zborom