Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chmeľovec
Adresa 082 12 Chmeľovec 25
Telefónne číslo
E-mail chmelovec@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník
Kantor: Tomáš Soták
Administruje: Mgr. Lenka Wagnerová , +421 908 577 744 , wagnerova@patmos.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú v nedeľu o 9.00 hod. striedavo v Chmeľovci a Čelovciach.

Číslo zborového účtu: SK9009000000000096285724