Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov
Adresa Svätoplukova 11, 080 01 Prešov
Telefónne číslo +421 51 772 59 25, +421 51 748 11 32, +421 908 987 664
E-mail ev.fara@patmos.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.patmos.sk
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-Pre%C5%A1ov-1380092442125277

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Martin Chalupka , +421 918 828 369 , m.chalupka@patmos.sk
Zborový farár: Mgr. Ondrej Koč ml. , +421 905 286 420 , o.koc@patmos.sk
Námestná farárka: Mgr. Lenka Wagnerová , +421 908 577 744 , wagnerova@patmos.sk
Zborový dozorca: Mgr. Miroslav Čurlík , +421 918 828 214 , skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk
Kantor: Juraj Lenhardt
Kantorka: MUDr. Daniela Pastirčáková
Kantorka: Ing. Anna Štetinová

Ďalšie informácie

Služby Božie v Prešove sa konajú každú nedeľu o 9:00 a 18:00, prvú a poslednú nedeľu v mesiaci aj o 11:00 a každý štvrtok o 18:00. V stredu o 7:45 (okrem prázdnin) sú študentské služby Božie (SB).
V Rokycanoch a Janove sa konajú SB striedavo v nedeľu o 11:00, v Kojaticiach každú druhú nedeľu o 9:30 a v Petrovanoch o 14:00 nešporné SB. Jedenkrát v mesiaci sú SB aj v Ústave TP a jedenkrát v mesiaci v DSS Veselá.

Mgr. Lenka Wagnerová je na kaplánskom mieste.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.