Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov
Adresa Svätoplukova 11, 080 01 Prešov
Telefónne číslo +421 51 772 59 25, +421 51 748 11 32, +421 908 987 664
E-mail ev.fara@patmos.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.patmos.sk
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-Pre%C5%A1ov-1380092442125277

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Martin Chalupka , +421 918 828 369 , m.chalupka@patmos.sk
Zborový farár: Mgr. Ondrej Koč , +421 905 286 420 , o.koc@patmos.sk
Námestná farárka: Mgr. Lenka Wagnerová , +421 908 577 744 , wagnerova@patmos.sk
Zborový dozorca: Miroslav Iľko , +421 903 882 918 , ilko@fimes.sk
Kantor: Juraj Lenhardt
Kantorka: MUDr. Daniela Pastirčáková
Kantorka: Ing. Anna Štetinová

Ďalšie informácie

Služby Božie v Prešove sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. a 18.00 hod. (o 17.00 hod počas zimného času). Prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. s Večerou Pánovou a poslednú nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. s požehnaním detí (okrem letných prázdnin). SB sa konajú aj každý štvrtok o 18.00 hod. (o 17.00 hod. počas zimného času). V stredu o 7.45 hod. (okrem prázdnin) sú SB pre ESŠ.
V Rokycanoch a Janove striedavo sa konajú SB v nedeľu o 11.00 hod., v Kojaticiach každú druhú nedeľu o 9.30 hod. Jedenkrát v mesiaci sa konajú nešporné SB o 14.00 hod. v Petrovanoch. Jedenkrát v mesiaci v nedeľu sa konajú SB o 15.30 hod. v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis a jedenkrát v mesiaci v stredu o 15.20 hod. v Zariadení pre seniorov Náruč.

Mgr. Lenka Wagnerová je na kaplánskom mieste.

Zbory administrované týmto zborom