Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sabinov
Adresa Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov
Telefónne číslo +421 918 850 973
E-mail
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/CZECAVSabinov

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: PhDr. Marta Ferjová , +421 918 850 973 , martaferjova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová
Kantorka: Mgr. Zita Gargalíková
Kantorka: Bc. Miroslava Pelenčárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.45 hod. v Sabinove. V 3. nedeľu v mesiaci sú SB o 14.00 hod. v Daleticiach, o 15.00 hod. v Medzanoch a o 16.00 hod. v Orkucanoch.