Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zlaté
Adresa Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov
Telefónne číslo +421 54 472 60 40
E-mail zlate@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Majer , +421 907 638 246 , jaroslavmajer@centrum.sk
Zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková
Kantor: Mgr. Martin Tipul

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) v Zlatom sa konajú každú nedeľu o 9:00 a 2., 3. a 4. nedeľu v mesiaci aj o 14:00.
V Sveržove sú SB každú nedeľu o 10:30 a 1. nedeľu v mesiaci aj o 14:00.