Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Marhaň
Adresa 086 45 Marhaň 52
Telefónne číslo +421 54 739 32 17
E-mail marhan@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ecavmarhan

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Slavomír Sabol , +421 918 828 301 , slavomir.sabol@gmail.com
Kantorka: Miriam Berilová
Kantor: Slavomír Havír

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 10:30 v Marhani a o 9:00 v Hankovciach. 1. a 3. nedeľu v mesiaci sú SB o 7:30 v Porúbke a na výročné sviatky o 14:00 v Oľšavciach.