Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levoča
Adresa Vysoká 1, 054 01 Levoča
Telefónne číslo +421 918 828 199, +421 917 771 758
E-mail faralevoca@gmail.com
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavlevoca.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Zuzana Durcová , +421 918 828 199 , faralevoca@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Branislav Klein
Kantorka: Zuzana Durcová ml.
Kantorka: Martina Rusnáčková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.