Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
Adresa Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
Telefónne číslo +421 52 452 22 42
E-mail ecavkk@gmail.com
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavkk.sk
Facebook www.facebook.com/czecavkezmarok

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Roman Porubän , +421 918 828 321 , rporuban@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Jozef Horváth , +421 905 547 009 , jozef.horvath.kk@gmail.com
Kantor: Roman Uhlár , +421 903 315 969 , uhlar.romanpp@gmail.com
Pracovníčka lyceálnej knižnice: Katarína Slavíčková , lyceumkk@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Kežmarku a každú 2. nedeľu o 10.30 hod. v
Ľubici, v nepárny týždeň striedavo o 10.30 hod. vo Veľkej Lomnici a Huncovciach. Raz do
mesiaca o 14.00 hod. v Stráňach pod Tatrami. Každý druhý utorok v mesiaci o 10.00 hod.
sú SB v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. SB v obciach
Rakúsy, Vrbov a Tvarožná prebiehajú nepravidelne. Aktuálny rozpis SB nájdete na webovej
stránke CZ.