Poprad-Matejovce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poprad-Matejovce
Adresa Lidická 19, 059 51 Poprad-Matejovce
Telefónne číslo +421 918 828 372
E-mail matejovce@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svit

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: PaedDr. Františka Kuzielová
Administruje: Mgr. Janka Maťová , +421 918 828 372 , janka.matova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Matejovciach a o 8.30 hod. vo Veľkom Slavkove. 

Brat Vladimír Maťaš je riaditeľom mládežníckeho centra ICHTHYS.