Poprad-Matejovce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poprad-Matejovce
Adresa Lidická 19, 059 51 Poprad-Matejovce
Telefónne číslo +421 918 828 372
E-mail matejovce@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Janka Maťová , +421 918 828 372 , janka.matova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: PaedDr. Františka Kuzielová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:30 Matejovce a 8:30 Veľký Slavkov, Vladimír Maťaš z mládežníckeho centra ICHTYS.