Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Iliašovce
Adresa 053 11 Iliašovce 134
Telefónne číslo +421 53 443 23 81, +421 910 484 368
E-mail iliasovce@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Ilia%C5%A1ovce-476771889098504/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Daniela Kissová , +421 910 484 368 , D.Kissova@atlas.sk
Zborový dozorca: Igor Štrauch
Kantorka: Andrea Betherová
Kantorka: Martina Rusnačková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.