Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce
Adresa Štúrova 53, 059 35 Batizovce
Telefónne číslo +421 52 788 64 93
E-mail batizovce@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Miroslav Maťo , +421 905 210 582 , miroslav.mato@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ružena Durániová
Kantor: Mgr. Vladimír Andraš

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Batizovciach a o 10.30 hod. v Gerlachove. Nešporné služby Božie sú o 13.30 hod. v Gerlachove.

Informácie o dcérocirkvi Gerlachov nájdete na webovej stránke: www.ecavgerlachov.sk