Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svit
Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 5, 059 21 Svit
Telefónne číslo +421 52 775 51 26
E-mail svit@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Janka Maťová , +421 918 828 372 , janka.matova@gmail.com
Zborový dozorca: Miloš Teťuľa
Kantor: Bohumil Činčurák

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.15 hod.

Zbory administrované týmto zborom