Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svit
Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 5, 059 21 Svit
Telefónne číslo +421 52 775 51 26
E-mail svit@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Daniel Midriak , +421 905 105 675 , svit@ecav.sk
Zborový dozorca: Miloš Teťuľa
Kantor: Bohumil Činčurák

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.15 hod.