Spišské Vlachy − Krompachy

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišské Vlachy − Krompachy
Adresa Námestie slobody 18, 053 42 Krompachy
Telefónne číslo +421 915 400 320
E-mail spisskevlachy.krompachy@gmail.com
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Monika Vdovjáková , +421 915 400 320 , spisskevlachy.krompachy@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Soňa Grinvalská

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Krompachoch a striedavo o 10.00 hod. v Spišských Vlachoch a Spišskom Podhradí.