Spišská Nová Ves

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves
Adresa Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 53 446 51 25
E-mail sn.ves@ecav.sk, efu@ecavsnv.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavsnv.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Matys , +421 918 828 399 , jaroslavmatys@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Miroslav Klein
Kantor: Mgr. art. Igor Grega
Kantorka: Božena Kleinová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Spišskej Novej Vsi a o 10:30 v Smižanoch. Každý druhý štvrtok prebiehajú SB o 9:30 aj v domove dôchodcov.