Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce
Adresa 059 12 Švábovce 66
Telefónne číslo +421 52 779 33 77
E-mail svabovce@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.svabovce.ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Martin Zaťko , +421 918 145 505 , zatko.mato@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Viera Zaťková Pališinová , +421 915 120 001 , vierazatkova@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár , +421 911 307 162
Kantorka: Oľga Kleinová
Kantor: MUDr. Ján Zachar

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.00 hod. v Gánovciach, o 9.30 hod. v Švábovciach a o 11.00 hod. v Hranovnici.

Mgr. Viera Zaťková Pališinová, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Švábovce.