Spišská Belá

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Belá
Adresa Hviezdoslavova 384/16, 059 01 Spišská Belá
Telefónne číslo +421 52 459 16 28
E-mail spisska.bela@ecav.sk
Seniorát Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav.spisskabela.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Eva Germanová, PhD. , +421 904 844 103 , spisska.bela@ecav.sk
Zborový dozorca: Jozef Gemza
Kantorka: Irena Gemzová
Kantorka: Zdenka Krempaská
Kantorka: Miriam Ulbrichová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Spišskej Belej a o 10.30 hod. v Krížovej Vsi. 1. nedeľu v mesiaci od mája po október sú SB o 16.30 hod. v Tatranskej Kotline. V Bušovciach sú SB 1x ročne.