Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turíčky
Adresa 985 22 Turíčky 56
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Cinobaňa

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Mgr. Pavol Račko
Kantor: Peter Boroš
Administruje: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová , +421 904 348 249 , katarina.trtolova@post.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú 2 nedeľu. v mesiaci o 8:30 v Turíčkoch a 3. nedeľu v mesiaci o 8:30 v Mládzove.