Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Cinobaňa
Adresa Hlavná ulica 19/38, 985 22 Cinobaňa
Telefónne číslo +421 904 348 249
E-mail katarina.trtolova@post.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová , +421 904 348 249 , katarina.trtolova@post.sk
Zborový dozorca: Miroslav Garaj
Kantorka: Elena Káková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.

Zbory administrované týmto zborom