Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senné
Adresa 991 01 Senné 79
Telefónne číslo +421 917 644 679
E-mail miggomelisko@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľký Krtíš

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Ján Dobšinský
Kantorka: Mgr. Danica Šóšiková
Administruje: Mgr. Michal Meliško , +421 917 644 679 , miggomelisko@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Sennom a 1. nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v Brusníku.