Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pôtor
Adresa 991 03 Pôtor 59
IBAN SK0252000000000008389938
Telefónne číslo +421 908 366 663
E-mail jana.stastna@centrum.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-P%C3%B4tor-385679114927524/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Iana Maria Stiasni , +421 908 366 663 , jana.stastna@centrum.sk
Zborová dozorkyňa: Ing. Ľudmila Kovárová
Kantor: MVDr. Pavel Bajo , +421 905 596 786 , bajo.pavel@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Pôtori a každú druhú nedeľu o 9:30 vo Veľkých Stracinách. Dvakrát ročne sú SB o 12:30 v Malých Stracinách. 

Zbory administrované týmto zborom