Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Uhorské
Adresa 985 25 Uhorské 146
Telefónne číslo +421 949 537 009
E-mail uhorske.ecav@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/CZ-ECAV-Uhorsk%C3%A9-202134607213550

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Katarína Devečková , +421 949 537 009 , deveckova.katka@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Bc. Dušana Račková
Kantorka: PaedDr. Erika Kuráková
Kantor: Ján Marko

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Uhorskom a o 11.00 hod. striedavo v Hradišti, Krnej a Rovňanoch.