Horná Strehová

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Strehová
Adresa 991 02 Horná Strehová 2
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolná Strehová
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Horn%C3%A1-Strehov%C3%A1-176253886468487

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Jozef Dianiška
Kantorka: Mgr. Danica Šóšiková
Administruje: Mgr. Dana Pavlovkinová , +421 908 908 896 , dana.pavlovkinova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie v nedeľu sa konajú podľa dohody. V prípade záujmu kontaktujte sestru farárku Danu Pavlovkinovú na telefónnom čísle +421908908896.