Dolná Strehová

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolná Strehová
Adresa Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová
IBAN SK8109000000000070524432
Telefónne číslo +421 908 908 896
E-mail dana.pavlovkinova@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Dana Pavlovkinová , +421 908 908 896 , dana.pavlovkinova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Kvetoslava Orlayová
Kantorka: Mgr. Dana Šóšiková

Ďalšie informácie

Služby Božie v nedeľu sa konajú podľa dohody. V prípade záujmu kontaktujte sestru farárku Danu Pavlovkinovú na telefónnom čísle +421908908896.

Zbory administrované týmto zborom