Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľký Lom
Adresa 991 03 Veľký Lom 30
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Malé Zlievce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Anna Vyhňárová
Administruje: Mgr. Matej Alcnauer , +421 918 828 134 , matej.alcnauer@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú vo Veľkom Lome 4. nedeľu v mesiaci o 13:00 hod. Vo filiálke Suché Brezovo 1. nedeľu v mesiaci o 13:00 hod.