Malé Zlievce

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Malé Zlievce
Adresa Malé Zlievce 76, 991 22 p. Bušince
Telefónne číslo +421 918 828 134
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Matej Alcnauer , +421 918 828 134 , matej.alcnauer@gmail.com
Zborový dozorca: Branislav Vanko
Kantorka: Laura Ladošová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Malých Zlievcach, 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Kováčovciach a 4. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Zombore.

Zbory administrované týmto zborom